Kritiken är massiv i Jägareförbundets sydliga länsföreningar, mot förslaget om vårlig bockjakt i hela landet Foto: Anders Jarnemo

Jakttider på rådjur delar Svenska Jägareförbundet

Premium

Frågan om jakttider på rådjur delar Svenska Jägareförbundet. Medan förbundsstyrelsen föreslår att vårjakt på bock ska införas i hela landet, finns det en massiv kritik mot förslaget i förbundets sydsvenska länsföreningar.

När Svenska Jägareförbundet skickade sitt remissvar på Naturvårdsverkets jakttidsförslag väckte det stor uppmärksamhet i jägarleden. Många överraskades av att förbundet föreslår vårjakt på råbock i hela landet, och en intensiv diskussion bröt ut.

Av Jägareförbundets länsföreningar har de sex sydligaste på sina hemsidor förklarat att de inte står bakom förslaget. Nedan följer några rader ur respektive länsförenings förklaring till sina medlemmar om hur man ser på rådjursjakt om våren – och på att Jägareförbundets styrelse ställt sig bakom att jakt på get och kid ska få bedrivas i februari.

 

• Jägareförbundet Jönköpings län: ”Två gånger har vi redovisat till förbundet att vi är mycket negativa till detta och anser att det är oacceptabelt.”

 

• Jägareförbundet Kalmar län: ”… står inte bakom förbundsstyrelsens förslag till nya jakttider när det gäller vårbockjakt. Detta har vi vid flera tillfällen framfört i våra remissyttranden.”

 

• Jägareförbundet Kronoberg: ”…tar kraftigt avstånd för hur frågan hanterats av förbundet samt jakten efter get och kid i februari och vårjakt efter råbock. Vilket tydligt framgått av de remissvar som Jägareförbundet Kronoberg sänt in.”

 

• Jägareförbundet Skåne:… har vi ställt oss negativa i frågan om vårbockjakt både i skriftlig som muntlig form. Däremot är vi som län för principen att Svenska Jägareförbundet ger ett remissvar till Naturvårdsverket oavsett om vi inom förbundet inte är överens i varje fråga.”

 

Jägareförbundet Halland: ”…göra gällande att det fortfarande inte är en enad front som står bakom förbundets remissvar gällande vårbockjakt och utökad jakttid på rådjur.”

 

• Jägareförbundet Blekinge: ”…att förespråka utökad jakttid på klövvilt in i februari med devisen ”frihet under ansvar” anser vi är högst olyckligt. Jakt på hondjur i februari är fel.”

 

En sakfråga

Svensk Jakt har varit i kontakt med tre ordföranden i de sydliga länsföreningarna, Gunnar Lindblad i Jönköping, Annika Brodin i Kalmar och Fredrik Jonsson i Halland. Ingen av dem vill beskriva den uppkomna situationen som en spricka i förbundet, utan som en sakfråga där de inte delar ledningens åsikt.

– Jag ser ingen spricka, men eftersom vi alltid säger att det är högt i tak i Jägareförbundet, måste man tåla att vi framför en annan åsikt, säger Gunnar Lindblad.

 

Gunnar Lindblad, Jägareförbundet Jönköping. Foto: Lars Nilsson

Förvånade

Alla tre säger att de blev förvånade när de fick kännedom om förbundsstyrelsens förslag.

– De sydliga länen har varit både tydliga och eniga angående rådjursjakten. Det är möjligt att vi upplever att vi har andra förhållanden när det gäller rådjuren. I februari har de kommit så långt att det inte är etiskt försvarbart att bedriva jakt på dem, säger Annika Brodin.

I debatten har man hänvisat till den senast hållna ordförandekonferensen och att man där skulle varit överens om förbundets förslag. Det är en beskrivning som ingen av de tre ordförandena ställer sig bakom.

Fredrik Jonsson.

– Jag uppfattade det inte alls så. Vi var så trygga med remissvaren vi lämnat, att det var de som förklarade vår inställning, säger Fredrik Jonsson.

Gunnar Lindblad understryker att remissvaren är framtagna av länsföreningar och kretsar, att de med andra ord är medlemmarnas åsikter.

– Jag tycker inte att frågan ställdes tillräckligt klart på ordförandekonferensen, och tog för givet att det var våra remissvar som gällde. Det är ju för övrigt inget man kan ändra på under en konferens, säger Gunnar Lindblad.

 

Förslaget är lagt

Jägareförbundet Kalmar län har fått sin första kvinnliga ordförande, Annika Brodin som har sin bas i Kalmarsunds jaktvårdskrets. Foto: Privat

Annika Brodin.

Ingen av de tre har någon tanke på att i elfte timmen försöka lämna ett eget remissvar på Naturvårdsverkets förslag. Annika Brodin säger att förslaget nu är inlämnat och inte mycket att göra åt. Däremot hoppas hon att Naturvårdsverket har noterat de skilda meningarna i förbundet och tar hänsyn till detta i sitt fortsatta arbete.

– Sedan har förbundsstyrelsen ett jobb att göra för att vi i länsföreningarna ska känna att vi är lyssnade på. Men jag tror att ett sådant arbete redan är på gång, säger Annika Brodin.

 

50 för och 50 mot

Torbjörn Larsson.

Torbjörn Larsson är Svenska Jägareförbundets ordförande. Han vill inte heller säga att de föreslagna jakttiderna på rådjur orsakat en spricka i förbundet, men konstaterar att det är en fråga där det skiljer mycket i landet.

– Man kan säga att det är ungefär 50–50 när det gäller vårjakten på råbock. Och när förbundsstyrelsen vägde in andra aspekter som vi också måste ta hänsyn till, till exempel stämmobeslutet att vår uppgift är att arbeta för jakttillfällen åt medlemmarna, vägde det över åt att vi gick fram med ett sådant förslag, säger Torbjörn Larsson.

Vad beträffar jakten på get och kid i februari motiveras det med att sådan jakt redan bedrivs på andra hjortarter.

– Vi kan inte ha ett A- och ett B-lag i viltförvaltningen. Biologiskt är det ingen skillnad på arterna och det finns ingen annan anledning att skilja dem åt. Diskussionen i styrelsen var grundlig, och vi landade i det här beslutet.

 

Lång process

Nu menar Torbjörn Larsson att det är viktigt att lyssna av vad som hänt. Varför länen i Sydsverige känner att de inte blivit hörda, och varför det finns oklarheter om hur informationen om jakttiderna gick fram på ordförandekonferensen.

Torbjörn Larsson anser inte att förbundsstyrelsen brustit i sitt ansvar att förankra jakttidsförslaget.

– På de 13 år som jag varit engagerad i förbundet har jag inte varit med om någon process som varit mer genuin än den om jakttiderna. Vi inledde för två år sedan med att informera om att ett arbete skulle inledas. Sedan har det varit återkommande och löpande information och avstämningar på ordförandekonferenser, på stämmor, i Skypemöten, i workshops och i remisshanteringen.

 

Också positiv

Samtidigt som han har ett jobb att göra för att återupprätta det goda samarbetet mellan de missnöjda länsföreningarna och förbundets ledning, ser Torbjörn Larsson också positivt på diskussionen som förs.

– Vi är många föreningar och ännu fler medlemmar i förbundet. Vi ska ha högt i tak och kunna diskutera sakfrågor vi inte är eniga om. Det ser jag som vitaliserande för en stor organisation som vår, säger Torbjörn Larsson.

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev