Foto: Lars-Henrik Andersson

Naturvårdsverket vill utreda vårjakten på råbock

Premium

En intensiv diskussion har brutit ut bland Jägareförbundets länsföreningar och medlemmar efter att styrelsen föreslagit vårjakt på råbock i hela landet. Naturvårdsverket har inget sådant förslag. Inte heller har man ställt några villkor, för att de län som idag har vårbockjakt ska få behålla den.

Svenska Jägareförbundets styrelses förslag att införa jakt på råbock om våren i hela landet, har i varje fall inte ännu något stöd i Naturvårdsverkets jakttidsförslag.

I remissunderlaget som gått ut skriver verket:

”Jakttiderna (för rådjur, reds. anm.) harmoniseras över landet med undantag för jakttiden för vårjakt på bock, som föreslås vara oförändrad tills vidare.”

 

Lagt ligger

Ebba Henning Planck.

Enligt Ebba Henning Planck, projektledare på Naturvårdsverket och samordnare av jakttidsarbetet, är det detta förslag som gäller. Några särskilda villkor, som att en förutsättning för att länen som idag har vårbockjakt ska få behålla den är att jakten utökas till resten av landet, finns inte.

– Nej, lagt förslag ligger. Sedan kan det förstås bli justeringar och ändringar i det som lämnas till regeringen för slutligt beslut. Vi ska nu gå igenom remissinstansernas synpunkter. Utifrån vad som sägs i dem kan det bli ändringar, säger Ebba Henning Planck till Svensk Jakt.

 

Utredning föreslås

Naturvårdsverket lämnar emellertid inte vårjaktfrågan på bock därhän i behandlingen av jakttider. Men istället för utökad jakt föreslår man att jaktformen utreds.

– Vi vill se över vårjakten på råbock utifrån flera aspekter innan vi lägger förslag om förändringar. Vilka det är återfinns i en särskild bilaga till jakttidsförslaget, säger Ebba Henning Planck.

Av bilagan att döma har man på Naturvårdsverket lagt ner ett gediget arbete på att fundera igenom vad som ska utredas, innan man tar beslut om vårjakten ska avskaffas eller utökas.

 

Många punkter

Något av det som Naturvårdsverket vill utreda är:

• Nuvarande cesiumhalter. Utgör dessa fortfarande skäl till att behålla jakten i Uppsala, Västmanland, Gävleborg, Västernorrland och Västerbottens län?

• Avskjutningens omfattning. Begränsar vårjakten rådjurspopulationens tillväxt?

• Hur påverkas rådjursstammens kvalitet, medelålder och könsfördelning av vårjakten?

• Har samhället i stort några särskilda synpunkter på att jakten bedrivs om våren, viltets huvudsakliga yngelperiod? Utreda om vårjakten stör annat vilt.

• Efterhöra jägarnas erfarenheter och synpunkter, bland annat om vårjakten påverkar det totala antalet fällda bockar under året.

• Naturvårdsverket vill också bedöma hur erfarenheterna från vårbocklänen kan överföras till övriga delar av Sverige med hänsyn till jakttraditioner, markägarstruktur och rådjurens levnadsmönster. Man vill också gå utomlands och studera erfarenheterna av jaktformen i Danmark.

 

Vill har svar

– Det är sådana frågor vi vill ha svar på innan vi lägger förslag om ändringar, som att utöka vårjakten på råbock till att gälla hela landet, säger Ebba Henning Planck.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev