Insändarskribenten Magnus Johansson ifrågasätter Svenska Jägareförbundets beslut att föreslå vårbockjakt i hela landet. Han får svar på tal av förbundsordförande Torbjörn Larsson.

Insändarskribenten Magnus Johansson ifrågasätter Svenska Jägareförbundets beslut att föreslå vårbockjakt i hela landet. Han får svar på tal av förbundsordförande Torbjörn Larsson. Foto: Anders Jarnemo

Debatt: ”Jägareförbundets majoritet vill inte ha vårbockjakt”

Jag läste just artikeln på Svenskjakt.se om att Jägareförbundet föreslår vårjakt på råbock i hela landet. Jag blir mycket förvånad över ordvalen att Jägareförbundet bytt fot, och ändrat ståndpunkt.

Jägareförbundet har inte bytt fot. Sanningen är att förbundsstyrelsen tillsammans med riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné i spetsen har valt att gå emot majoriteten av medlemmarna i Svenska Jägareförbundet.

Jägareförbundet: Ja till vårbockjakt i hela landet

Om jag har förstått rätt så var 16 av 22 länsföreningar mot vårjakt på bock, vilket är en klar majoritet.

För mig har alltid en medlemsorganisation byggt på demokratiska principer, och när dessa sätts ur spel så får det åtminstone mig att fundera över medlemskapet.

 

Ser inget behov

Dessutom kan inte jag, när det gäller sakfrågan, se behovet av utökad jakt på råbock innan vi justerat det årliga uttaget på en nivå som en just förvaltning rekommenderar. Det skjuts i dag en alldeles för hög andel bock, så man undrar ju vart vi är på väg.
En gång var förbundets policy att ”Jägareförbundet vårdar viltet”. Numera vårdar man jakttillfällena i stället.
För mig har det alltid varit självklart att en välmående och välvårdad viltstam ger bra jakt.

 

Med rak rygg

Vi är på väg mot en jaktkultur där det finns delar som inte är biologiskt eller etiskt försvarbara. Det är inte bara tråkigt, utan också ett framtida hot mot vår jakt. Man behöver bara se utvecklingen i stora delar av Europa!

Som förtroendevald i Jägareförbundet under många år har jag alltid drivit linjen att vi jägare ska kunna stå med rak rygg och motivera vår jakt.

Det kan bara ske om jakten bedrivs på ett etiskt och biologiskt försvarbart sätt.

 

Magnus Johansson

Mörbylånga

 

Jägareförbundets ordförande svarar

Magnus Johansson undrar om Svenska Jägareförbundet agerat mot sina länsföreningars vilja. Svaret på den frågan är: Ja och nej.

 

Magnus Johansson beskriver även på ett bra sätt de värderingar som legat till grund för förbundets arbete med jakttidsförslaget. Här tycker han och förbundet precis samma sak. Jaktetiska värderingar och biologiska fakta ska vara – och är – det som Jägareförbundets bedömningar ska utgå ifrån.

Låt mig återkomma till länsföreningarnas åsikter. De har uttryckt sina åsikter på olika sätt, och alla har inte varit så tydliga som debattören har fått höra.
Så här kan man summera resultatet: 7 positiva, 9 negativa, 2 anmäler ingen uppfattning och 4 har inte nämnt frågan i sina remissvar.

 

Styrelsens ansvar

Det är ytterst förbundsstyrelsen som har det löpande ansvaret att under året ta beslut kring vad förbundet tycker. Tar de fel beslut så röstas de bort vid årsstämman och mer representativa ledamöter väljs in. Så fungerar nästan alla föreningar och förbund.

Eftersom förbundsstyrelsen vill agera i linje med länens åsikter – i så stor omfattning som möjligt – används olika metoder för att fånga upp deras åsikter. Remisser, telefonmöten, ordförandekonferens är tre sådana metoder som använts kring jakttiderna.

Eftersom frågan om vårbockjakt varit svår och det inte fanns någon tydlig majoritet behövde styrelsen fatta ett beslut som – oavsett vad man valde – hade gått emot ganska många länsföreningars önskemål.

Därför har styrelsen noga gått igenom alla aspekter, samt forskning och populationsutvecklingen hos rådjuren – och därtill beaktat målet att verka för fler jakttillfällen för medlemmarna.

 

För och emot

Det finns således saker som talar både för och emot vårbockjakt. Men viktigt är att komma ihåg är att rådjuren är en av klimatförändringarnas vinnare, vilket borde avspeglas i jakttidsöversynen.

I södra Sverige uppger även många jägare att de inte hinner med att jaga rådjur i den omfattning de vill, eftersom så stort fokus riktas mot vildsvinsjakten.
Debattören oroar sig för skev könsfördelning avseende jaktligt uttag, och som ett resultat av detta även i kvarvarande population.

Jakttiden på bock föreslås utökas med en och en halv månad och för övriga djur med en månad. Skillnaderna i det jaktliga utfallet torde vara försumbara.

Vid jämförelser i avskjutning från befintliga län med vårbockjakt ser vi dessutom ingen skillnad jämfört med angränsande län utan möjlighet till jaktformen.

 

Utvärdering ska göras

När Svenska Jägareförbundet lämnade in sitt remissvar till Naturvårdsverket framgår det tydligt att det behövs göras en utvärdering inför nästa jakttidsprocess, vilken ska genomföras om några år. Ifall utfallet av dessa förslag har fått negativa konsekvenser för rådjursstammen finns möjligheter att ändra reglerna.

Förbundsstyrelsens förslag om vårbockjakt ska därför ses som en provperiod om fem år. Och vi är övertygade om att jägarna klarar av att hantera denna frihet under ansvar – precis som de gör med all annan jakt.

 

Torbjörn Larsson

Ordförande Svenska Jägareförbundet

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.