Jakt på vårbock är ett av flera förslag från Jägareförbundet Norrbotten. Foto: Lars-Henrik Andersson

Vill införa jakt på vårbock

Jägareförbundet Norrbotten har lämnat in sina synpunkter på den kommande revideringen av jakttiderna. Några av synpunkterna handlar om att införa vårbockjakt på rådjur i Norrbotten, återinföra ekorrjakten och sätta ett fast startdatum för älgjakten.

Processen med att revidera jakttiderna är i full gång. Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten har diskuterat frågan och gjort en översyn av jakttabellen och nu kommit med en rad synpunkter och förslag, bland annat att återinföra jakttid på både ekorre och hermelin.

Så här skriver styrelsen i sitt remissvar:

”Dessa arter förlorade sina jakttider utifrån ett felaktigt antagande om hur dessa nyttjades jaktligt. Med facit i hand visar det sig att det dels finns ett jaktligt intresse för dessa arter och att de dessutom i viss mån fångas i mink- och mårdfällor. Eftersom jakten inte negativt skulle påverka populationerna, det finns ett jaktligt intresse för arterna och felfångsterna i dagens fällor skulle upphöra att vara anmälningspliktiga, så anser vi att jakttiden bör återinföras för bägge arterna och att hela nuvarande jakttidsramen kan nyttjas.”

Förlängd jakttid

Vidare vill styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten utöka jakttiden på skogshare från 25 augusti till sista februari och ovan lappmarksgränsen till och med den 15 mars.

Dessutom föreslås förlängd jakttid på orrtupp och tjädertupp till sista februari samt tidigarelägga jakttiden på mård till den 16 augusti. I dag är mården lovlig från och med 1 september.

Även hundträningstiderna vill förbundet i Norrbotten tidigarelägga från 21 augusti till 16 augusti för samtliga typer av hundar.

Bäverjakt

Vidare påtalar styrelsen vikten av att behålla dagens jakttider på rödräv och bäver. Vad gäller den sistnämnda så har diskussioner förts om det etiska att jaga bävern så sent på säsongen, men Jägareförbundet anser att för Norrbottens del sammanfaller islossningen med säsongsavslutningen, vilket gör att varje dag extra är viktig för att alls kunna bedriva jakt på bäver under ordinarie jakttid och därmed minimera behovet av skyddsjakt.

Vårbock

Vad beträffar rådjuren så föreslås vårbockjakt från och med den 15 maj till den 15 juni och rådjursjakt på alla djur redan från den 1 september.

Så här skriver styrelsen:

”Det skulle innebära ett ökat intresse för och möjlighet till rådjursjakt i Norrbotten och legala oklarheter vad gäller rådjursjakt under pågående älgjakt skulle kunna undvikas. Då älgkalvar och rådjurskid föds under samma tid bör de också vara möjligt att inleda jakten efter alla djur på både älg och rådjur samma datum.”

Skymningsjakt på älg

Vad gäller älgen så är Jägareförbundet Norrbotten positiva till skymningsjakt och en översyn av jakttiderna:

”Med tanke på tendensen med allt fler höstar med snöfritt in i december kan vi dock tänka oss en förlängning till 15 december i delarna nedanför odlingsgränsen och ett avslut 30 november ovan odlingsgränsen. I Sveriges nordligaste krets, Kiruna, förordar länsföreningen att älgjakt på vuxen älg avslutas den 20 oktober. Därefter endast kalvjakt till och med den 31 oktober.”

Jaktstarten föreslås bli ett fast datum, den 1 september.

Biologiska skäl

Länsföreningen skriver följande i remissyttrandet:

”Älgen är det enda vilt där det inte är fastställt ett fast startdatum. Av tradition har det i norr alltid startat den första måndagen i september. Detta är inte motiverat utifrån biologiska skäl utan en konstruktion helt utifrån sociala bevekelsegrunder. Jägareförbundet Norrbotten anser att jakttiderna bör fastställas utifrån respektive arts förutsättningar vilket innebär att älgen liksom samtligt övrigt vilt i Sverige bör få ett fast datum då jakten inleds.”

För Norrbottens del måste en jaktstart den 1 september vara villkorat med att brunstuppehållet återinrättas för att ge utrymme för annan jakt än älgjakt i länet under hösten, anser Jägareförbundet.

Jakttidsberedningen

Någon större översyn av jakttiderna har inte gjorts sedan början på 2000-talet och nyligen drog Jägareförbundet igång en process som ska genomföras under vårvintern.

Tanken är att Jägareförbundet ska lämna in ett gemensamt förslag till Naturvårdsverket i början av mars. Efter det startar en process i jakttidsberedningen.

– Jag bedömer att det blir fler remisser, möten och diskussioner inom förbundet innan det hela är klart. Slutligen är det regeringen som fastställer de nya jakttiderna som ska börja gälla jaktåret 2020-2021, sa riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné i en intervju med Svensk Jakt i början av februari.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev