En kortre jakttid på kråkfåglar kan ge negativa konsekvenser för skyddsvärda arter, varnar Naturvårdsverket. Ändå föreslår verket kraftigt förkortad jakttid på just kråkfåglar. Foto: Kjell-Erik Moseid, Lars-Henrik Andersson & Mostphotos

Föreslår kortad jakttid på kråka – varnar för konsekvenserna

Naturvårdsverket föreslår kraftigt förkorta jakttider på kråka, kaja och skata och någon skyddsjakt på eget initiativ vill verket heller inte tillåta. Samtidigt varnar verket för konsekvenserna av sitt eget förslag: ”Detta kan medföra ökad predation av fågel och fältvilt och minskade bestånd av skyddsvärda arter”.

Kråkan hamnade nyligen på den så kallade rödlistan och där blivit bedömd som nära hotad. I Sverige uppskattas att det finns 145.000 häckande par och artens bevarandestatus har på EU-nivå bedömts som tryggad/säkerställd. På EU-nivå ökar dessutom populationen på kort och lång sikt.

 

Vill korta jakten

Artdatabanken har slagit fast att jakten inte är någon negativ påverkansfaktor på artens bevarandestatus. Naturvårdsverket gör ändå en bedömning att jakttiden på kråkfåglar bör kortas väsentligt.

Jakttidsförslag på kråka hårt slag mot viltvården

Idag får kråka, kaja och skata jagas mellan den 1 juli–15 april. Utom i länen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten där jakttiden är 16 juli–30 april.

 

Nytt jakttidsförslag

Naturvårdsverket förslag till nya jakttider för kråka och kaja lyder 1 augusti–20 februari i hela landet.

Skata ska enligt förslaget fortsättningsvis få jagas i hela landet under perioden 11 augusti–10 januari.

Föreslår förkortad jakttid på kråka – jägare mycket kritisk

Naturvårdsverket uppger i sitt förslag till nya jakttider att förslaget syftar till att jakttiden på detta sätt ”inte längre överlappar arternas respektive häcknings- och uppfödningsperioder eller flyttider för återvändande till häckningsplatserna.”

 

Betydande predator

Naturvårdsverket skriver även att ”kråkfåglarna är betydande predatorer på markhäckande fåglar, småfåglar och övrigt fältvilt. Jakt på dessa arter har en positiv påverkan och predatorkontrollen är en viktig åtgärd för att gynna den biologiska mångfalden.” Samt att ”den effektivaste jakten på kråkfågel bedrivs på våren och flera remissinstanser har pekat på betydelsen av vårjakten på kråkfågel ur viltvårdande syfte. Jakt närmre inpå häckningssäsongen innebär större möjlighet att minska den lokala predationen. Denna möjlighet reduceras nu vilket kan leda till ökad predation på markhäckande fåglar, småfåglar och övrigt fältvilt.”

 

Tummen ned till Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet har föreslagit att skyddsjakt på kråkfågel ska kunna genomföras på enskilds initiativ. Men förslaget får tummen ned Naturvårdsverket. Verket anser inte att syftet kan tillgodose viltvården, gynna vissa skyddsvärda arter eller generellt uppfyller rekvisiten för skyddsjakt i EU:s Fågeldirektiv.

Jägareförbundet om kortad jakttid på kråka: ”Förkastligt för viltvården”

”Eftersom den allmänna jakttiden på kråkfåglarna begränsas på våren och Naturvårdsverket inte ser möjlighet att införa skyddsjakt på enskilds initiativ, kommer möjligheten att bedriva predatorkontroll att minska. Detta kan medföra ökad predation av fågel och fältvilt och minskade bestånd av skyddsvärda arter”, skriver Naturvårdsverket i sitt jakttidsförslag.

 

Kortare jakttid för nötskrika?

Naturvårdsverket föreslår även en kortare jakttid på nötskrika. Det nya förslaget innebär att nötskrika ska få jagas i hela landet under perioden 21 augusti–10 mars.

Idag får nötskrika jagas mellan den 16 juli och 31 mars.

 

[totalpoll id=”156695″]

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev