Ejder. Foto: Anders Jarnemo

Vill ta bort allmän jakt på ejder och småskrake

Premium

Jakt påverkar inte populationerna av ejder och småskrake. Naturvårdsverket föreslår ändå att möjligheterna till jakt tas bort på de båda arterna. Åtminstone tills en förvaltningsplan för fåglarna tagits fram.

Artdatabanken har inte listat jakt som en negativ påverkansfaktor, varken för ejder eller småskrake. Den svenska jakten på arterna är enligt avskjutningsstatistiken marginell i förhållande till populationsstorleken. Jakt har inte heller rapporterats som ett hot eller ens som en påverkan på populationen, det framgår i den rapportering som Sverige gjorde, i enlighet med Fågeldirektivet, under år 2019.

Förslag om jaktförbud hotar urgamla traditioner

”Att den svenska jakten på ejder och småskrake avskaffas bör därmed ha marginell påverkan på arternas bevarandestatus, vilket innebär att andra åtgärder än att avskaffa jakt behövs för att förbättra fåglarnas status”, skriver Naturvårdsverket i sitt jakttidsförslag.

 

Småskrake.

Småskrake. Foto: Niklas Liljebäck

Verket noterar även att begränsa eller ta bort möjligheten att jaga arter när jakten uppenbart inte är en avgörande faktor kan vara ett skäl om förtroendet för viltförvaltningen minskar.

I Danmark fälls 25.000 ejdrar

Men trots detta föreslår verket att den allmänna jakttiden på ejder och småskarke tas bort. Naturvårdsverket menar att förslaget om jaktförbud ligger i linje med verkets tidigare hemställan till regeringen om att avskaffa jakten på småskrake och ejder. Sedan hemställan gjordes har ett arbete påbörjats inom AEWA (som kortfattat kan beskrivas som ett avtal om bevarande av flyttande sjöfåglar i Europa och Afrika) att ta fram en adaptiv förvaltningsplan för ejder, som är en förutsättning för att bedriva jakt på arten.

Hopp tänds om fortsatt ejderjakt

Arbetet med att ta fram en åtgärdsplan för Sverige, Finland, Åland och Danmark har påbörjats. Planen är en förutsättning för jakt men kommer även inkludera andra
nödvändiga åtgärder för arten. Allmän jakt skulle, när åtgärdsplanen införts, därmed kunna bli fortsatt möjlig i Sverige om det visar sig vara lämpligt vid en samlad bedömning.

”Planen kan antas tidigast hösten 2021”, skriver Naturvårdsverket.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev