Naturvårdsverket vill i sitt förslag till nya jakttider ta bort jakttiden på ejder, alfågel och småskrake. Foto: Jan Henricson

Naturvårdsverket vill freda flera fåglar från jakt

Premium

Naturvårdsverket vill i sitt jakttidsförslag ta bort jakttiden på ejder, alfågel och småskrake. Utöver det vill man slopa den allmänna jakten på gråtrut.

I Naturvårdsverkets del 2 förslag till jakttider står fåglarna i centrum. För flera arter handlar det om justeringar av jakttider, som kan komma att upplevas till det bättre av fågeljägarna.

Men det finns också förslag om att ta bort arter ur jakttidtabellen. Om Naturvårdsverket får som det vill kommer klassiska arter vid sjöfågeljakten, alfågel och ejder, att inte längre få jagas längs de svenska kusterna.

 

Många alfåglar

Motiveringen vad gäller alfågelns fredning är motsägelsefull. Den population som häckar i Sverige antas övervintra vid de norska kusterna, och påverkas inte alls av jakten i Sverige.

Den andra populationen, som häckar på de ryska tundrorna, övervintrar till stor del i Östersjön där det beräknas kunna finnas 370.000 individer. Trots det stora antalet är det jaktliga uttaget försvinnande litet. De senaste åren rör det sig endast om några tiotals fåglar, något som också Naturvårdsverket noterar.

Trots det stora antalet betraktas populationen som starkt hotad, på grund av oljeutsläpp och minskad födotillgång i Östersjön samt händelser i häckningsområdet.

Så långt som till att utebliven jakt inte har någon betydelse för alfågeln vill Naturvårdsverket inte gå. Man nöjer sig med att konstatera att en avskaffad jakt kommer att ha marginell betydelse för alfågelpopulationen.

 

Begäran lämnad

För ejderns och småskrakens del är det lite annorlunda. Ejder och småskrake minskar också, och för att det ska vara möjligt med allmän jakt måste internationella åtgärdsplaner för en adaptiv jaktförvaltning finnas. En sådan saknas i Sverige, och därför har Naturvårdsverket redan innan jakttidsförslaget hos regeringen begärt att ejder och småskrake stryks ur jakttidtabellen.

 

Tuffare för vadare

Med hänvisning till att gråtrut är listad som sårbar föreslår Naturvårdsverket att allmän jakt på arten avskaffas. Samtidigt föreslår man kortad jakttid på havstrut och fiskmås, för att de inte ska riskera att överlappa flyttning, häckning och uppfödning av ungar.

En konsekvens av förslaget är att möjligheterna att jaga predatorer på änder, tärnor och vadare minskar, skriver Naturvårdsverket. Något som kan slå hårt mot arter som kärrsnäppa och skräntärna som är mycket utsatta för predation av gråtrut.

Verket föreslår också att inte heller sädgås ska få jagas under allmän jakttid. Man motiverar förslaget med att det är svårt att skilja tajgasädgås som är en hotad underart, från tundrasädgåsen som är relativt vanligt förekommande i Sverige under flyttning och övervintring. Sädgås ska emellertid under vissa förutsättningar få jagas vid skyddsjakt.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev