Jakten på ejder kan räddas, till glädje för skärgårdsjägare som får behålla sin urgamla jaktkultur. Foto: Ulf Lindroth

Hopp tänds om fortsatt ejderjakt

Premium

Allt ser inte nattsvart ut för fortsatt jakt på ejder. På Jägareförbundet har man förhoppningen att ett arbete som inletts i Finland med att ta fram en förvaltningsplan för arten, ska få Naturvårdsverket att tänka om och att ejderjakt ska tillåtas i avvaktan på att planen antas.

Naturvårdsverkets förslag till regeringen, att förbjuda jakten på ejder, har rört upp känslor i jägarleden. Jaktformen är visserligen inte stor, och det fälls endast ett fåtal fåglar årligen, men för jagande skärgårdsbor är det ett kulturarv som går om intet om jakten förbjuds.

Ejderstammen är minskande från en hög nivå. Könsfördelningen är skev, men det är inte orsaken till att Naturvårdsverket vänt sig till regeringen för att få ett jaktförbud på ejder.

Förslag om jaktförbud hotar urgamla traditioner

Istället är det avsaknaden av en internationell förvaltningsplan som hindrar fortsatt jakt, enligt verket. Sverige har förbundit sig att följa en överenskommelse benämnd AEWA, som kortfattat kan beskrivas som ett avtal om bevarande av flyttande sjöfåglar i Europa och Afrika. I det ingår att en förvaltningsplan ska finnas för att ejder ska få jagas.

 

Ett åtagande

Daniel Ligné, Jägareförbundet. Foto: Madeleine Lewander

Naturvårdsverket har uttalat att man inte har resurser nog att ta fram en sådan plan. Något som Svenska Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné tycker är en anmärkningsvärd inställning från en sektorsmyndighet.

Att det krävs en förvaltningsplan ifrågasätter han emellertid inte.

– Just den delen kommer vi inte ifrån. Det är ett åtagande från svensk sida som inte går att runda. Men enligt vår mening finns det flera skäl att inte införa något förbud, eftersom en förvaltningsplan är på gång, säger Daniel Ligné.

 

Häckar i Sverige

Finland har tillsammans med Ålands landskapsregering avsatt medel för att ta fram en internationell förvaltningsplan för ejderstammen. Europeiska ejdrar häckar till största delen i Sverige och i Finland, och det är mot bakgrund av det inte konstigt att finnarna agerar.

– Ett möte ska hållas på Åland i början av april då Jägareförbundets fågelexpert Niklas Liljebäck deltar. Det kan bli ont om tid men jag har förhoppningen att en plan kan vara på plats innan de nya jakttiderna börjar gälla till jaktåret 2021–2022, säger Daniel Ligné.

 

Hållbar jakt

Enligt Jägarförbundet är Naturvårdsverket överdrivet försiktigt när man föreslår ett jaktförbud på ejder. I Danmark, till exempel, tillåter man fortsatt jakt på gudingar i avvaktan på att en plan kommer på plats.

– Danskarna bedömer jakten som hållbar, och då ska man veta att de fäller mer än tio gånger så många fåglar som vi gör, säger Daniel Ligné. Vi menar att vi i Sverige kan följa det danska exemplet, och att det finns goda argument till fortsatt jakt under tiden som förvaltningsplanen arbetas fram.

I Danmark fälls 25.000 ejdrar

Enligt Jägareförbundet är den svenska jakten försumbar och påverkar inte på något sätt ejderpopulationen. Ett annat argument är att den kvot som Sverige får i förvaltningsplanen kommer att bli avsevärt högre än dagens jaktuttag, mot bakgrund av att det är hos oss som arten har sina häckningsområden.

– Dessutom är det ett överskott av gudingar, och eftersom vår ingång är att jakten ska begränsas till hanfåglar har jakten om möjligt ännu mindre betydelse för populationen, säger Daniel Ligné.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev