Trutarna tycks obekymrade om sälarnas närvaro, men så står de å andra sidan också startberedda. Foto: Mostphotos

Säl kan vara orsak till att ejdern minskar – mer forskning efterlyses

I ungefär samma takt som sälstammarna i Östersjön och Västerhavet ökat har sjöfåglar som ejder och alfågel gått tillbaka. Kan det ha ett samband? Enligt Karl Lundström vid SLU som forskar på sälars näringsintag vet man för lite om hur vanligt det är att sälar äter sjöfågel, och om det kan finnas en koppling. Han menar att mer forskning behövs.

Sjöfågeljägare, fiskare och skärgårdsbor har sett att sälar tar sjöfågel. För jägarnas del handlar det inte sällan om att fåglar som skjutits ner men ännu inte plockats upp, plötsligt blir ett skrovmål för en gråsäl.

Men tar säl också levande sjöfågel i större omfattning? Förekommer det predation på ungar? Tar sälarna vuxna ejdrar och alfåglar, knipor och vigg? Och hur vanligt är i så fall det? Äter säl delar av fåglar eller slukar de dem med hull och fjädrar?

Karl Lundström, forskare vid SLU, och som arbetar med dietanalyser med fokus på vilka fiskarter knubbsäl, vikare och gråsäl föredrar, säger att frågorna är intressanta men att det saknas svar.

 

Många på ett år

Forskaren Karl Lundström vid SLU ser gärna mer forskning på hur vanligt det är med sälarnas predation på sjöfågel. Foto: Privat

– Emellanåt påträffar vi fågelrester i sälarnas magar, företrädesvis hos gråsäl. Det kan vara en näbb, klor eller fjädrar. Hur vanligt eller ovanligt det är att säl tar sjöfågel vet vi inte. Men även om det är en liten andel gråsäl som äter fågel så skulle det med tanke på gråsälstammens storlek bli många på ett år, spekulerar Karl Lundström.

Och om sjöfågel ingår i säldieten på regelbunden basis skulle 50.000 gråsälar i Östersjön ta enorma mängder sjöfågel.

– En annan möjlighet är att det kan finnas individer som specialiserar sig på att ta sjöfågel, funderar Karl Lundström.

Från Gotland har han fått uppgifter om att sillgrisslor vid Stora Karlsö är mycket känsliga för när det dyker upp gråsäl där de ligger på vattnet. Då flyr de omedelbart. Å andra sidan har man ofta sett ejder simma lugnt tillsammans med knubbsäl på Västkusten.

– Gotland är även det område där vi hittar fågelrester i säldieten flest gånger. Det, tillsammans med vad vi hittat i sälmagarna, gör att jag tror att det i första hand är gråsäl som har sjöfågel som näringskälla. Men hur vanligt det är vet vi som sagt inte.

 

Analysera DNA

Karl Lundström vill gärna se mer forskning på området. Genom att undersöka dietprover från sälar, både med traditionell dietanalys och genom dna-analyser går det att få svar.

– De dna-analyser som gjort var främst inriktade på att hitta fisk-dna så det har inte hittats särskilt mycket fågel-dna. Jag tror att man ska justera metodiken något för att verkligen leta efter fågel-dna i prover från områden där man misstänker att fågelpredation förekommer.

 

Gråsäl från Gotland

Enligt Karl Lundström är det svårt att få anslag till dietanalyser hos säl, trots att det med tanke på den många gånger polariserade debatten om säl kontra fiske, vore mycket bra att ha fakta att hänvisa till.

– Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket hänvisar till varandra. Det verkar som att man tycker att sådan forskning som vi bedriver på säl är en känslig sak, och ännu känsligare blir det när man kommer till skarven, säger Karl Lundström.

Sälarna slår hårt mot det kustnära fisket

Nu har vissa anslag utverkats och mer forskning av vad sälen äter är på gång. Men den kommer i första hand att bedrivas på vikare i Bottenhavet och på knubbsäl längs västkusten.

– Vi kommer också att ta in prover från gråsäl vid Gotland, men det är i mindre omfattning. Jag räknar ändå med att vi kommande åren ska få en bättre bild av sälens predation på fågel, säger Karl Lundström.

Det händer att sjöfågeljägarna inte hinner ut för att bärga skjuten fågel innan gråsälen har fått sig ett skrovmål. Foto: Jan Henricson

Intressanta rapporter

Något som kan bringa mer klarhet i frågan om säl äter sjöfågel vore en kunskapssammanställning av den lilla forskning som finns, men även av opublicerat material.

– Det skulle också vara mycket intressant att få rapporter från människor som rör sig i skärgården, fiskare och jägare och andra. Vilka observationer har de gjort av säl som tar sjöfågel?

Kanske kan Jägareförbundets viltövervakning vara behjälplig i det fallet. Det borde gå att i samband med insamlingen av avskjutning också ta in rapporter om sälens predation på fåglar.

Att få in prover från säljägarna borde också gå att arrangera. Jägare ställer som bekant vanligen upp när viltforskningen ber om hjälp.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev