Kråkfångsten är en hörnsten i den utökade predatorjakten som görs för att gynna strandängarnas vadarfåglar. Ett Ölandsbås som på bilden är mycket effektivt när revirkråkor ska tas bort.

Den så effektiva och för viltvården givande fångsten av revirhävdande kråkor om våren, innan fåglarna har skridit till häckning, omintetgörs om Naturvårdsverkets förslag till nya jakttider vinner gehör. Foto: Jan Henricson

Jakttidsförslag på kråka hårt slag mot viltvården

Premium

Naturvårdsverkets förslag till jakttider på kråkfåglar är ett dråpslag mot viltvården. Den viktiga fällfångsten på kråkor som hävdar revir omintetgörs om förslaget blir verklighet.

Idag får kråka, skata och kaja jagas 16 juli–30 april i de fyra nordligaste länen. I övriga landet är jakttiden 1 juli–15 april.

I Naturvårdsverkets jakttidsförslag som nu har gått ut på remiss föreslås en dramatiskt kortad jakttid på predatorerna. För kråka och kaja föreslås en jakttid för hela landet från 1 augusti till 20 februari. För skata föreslås 11 augusti–10 januari.

 

Ett dråpslag

Om dessa jakttider genomförs är det ett dråpslag mot den för viltvården så viktiga predatorjakten. Till exempel kommer inte längre sträckjakten på kråkor om våren att kunna genomföras.

Den effektiva vårfångsten av kråkor som börjat hävda revir, men som ännu inte skridit till häckning, omöjliggörs också. Något som inte bara drabbar det jaktbara småviltet, utan också övrigt fågelliv eftersom ett kråkpar som föder upp sina ungar är mycket effektiva predatorer.

Naturvårdsverket motiverar sitt förslag med att jakttiden inte ska överlappa fåglarnas häckningsperioder. De ska heller inte få jagas under tiden de flyttar tillbaka till sina häckningslokaler.

 

Snöskatan försvinner

I förslaget kortas också jakttiden på nötskrika, från en premiär den 16 juli till den 21 augusti. Jakttiden ska avslutas en månad tidigare än idag, det vill säga den 1 mars. Motivet är att nötskrikan idag jagas under häckningsperioden.

Med motiveringen att björktrast jagas under tiden den återvänder till häckningsplatserna föreslås att jakttiden kortas med 20 dagar. Från den 1 augusti–31 mars till den 1 augusti–10 mars. Samtidigt föreslår man att ”smeknamnet” snöskata som återfinns inom parantes efter artnamnet björktrast i jakttidtabellen stryks helt.

 

Kortare för råka

För råkan, som får jagas i Skåne och Hallands län, föreslås också en kortare jakttid. Ändringen innebär att jakten får inledas den 21 juli vilket är 10 dagar tidigare än idag, men avslutas den 31 januari istället för sista februari.

Motiveringen till förändringen är ungefär som för övriga kråkfåglar, det vill säga att de inte ska jagas under häckningstid.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev