Naturvårdsverket föreslår att allmän jakt på ekorre återinförs.

Naturvårdsverket föreslår att allmän jakt på ekorre återinförs. Foto: Mostphotos

Nya jakttider för många arter föreslås

Många arter föreslås få nya jakttider i Naturvårdsverkets förslag som nu är ute på remiss. I första delen handlar det om däggdjur. Senare kommer ett jakttidsförslag för fåglarna.

Arbetet med jakttiderna är en omfattande process. Utöver myndigheter och slutligen regeringen är flera organisationer inblandade, till exempel Svenska Jägareförbundet som i sin tur haft förankrat sina synpunkter ute i län och kretsar.

Naturvårdsverkets förslag till nya jakttider ute på remiss

Med översynen ska vissa mål uppnås och Naturvårdsverket skriver i sin sammanfattning att jakttiderna ska uppfylla nationell lag, EU:s naturvårdsdirektiv samt internationella överenskommelser, viltet ska inte jagas under parnings- och uppfödningstid (något man kan frångå i vissa fall när samhällsintresset så kräver). Jakttiderna ska också ligga i linje med verkets strategi för svensk viltförvaltning.

På svenskjakt.se har vi tidigare publicerat vad Naturvårdsverket kallar sitt preliminära förslag till nya jakttider för klövviltet, du kan läsa samtliga artiklar här nedanför. Men fler däggdjursarter föreslås få nya jakttider. Vissa lämnas oförändrade.

Den som är intresserad av när och hur vi ska få jaga rekommenderas att klicka på den här länken och ladda hem förslaget från Naturvårdsverket.

 

Nyagamla arter

Skogs- och fälthare: Ingen förändring, men frågan ska utredas.

Bäver: Ingen förändring.

Räv: Ingen förändring.

Iller: Ingen förändring.

Mård: Tidigare jaktstart i mellersta och södra Sverige.

Grävling: Jaktens slutpunkt tidigareläggs i hela landet.

Ekorre: Förslag att allmän jakt införs.

Hermelin: Förslag att allmän jakt införs.

Säl: Förslag att ändra i jaktförordningen för att göra det möjligt att införa licensjakt på gråsäl, knubbsäl och vikare.

 

Hunden i jakten

I Naturvårdsverkets förslag finns också en del som gäller hunden i jakten.

Jakt och jaktträning på älg ska avslutas i januari. För rådjur och hjort föreslås att hund får användas under januari i hela landet

Utöver det föreslås vissa justeringar för tider när hund får användas på arter som lodjur, mink, varg och järv.

 

Tid för jakt

Förslaget innehåller också justeringar av under vilka tider jakt får bedrivas på dygnet. För älg och björn innebär det en utvidgning, medan jakten på änder och gäss inskränks. Naturvårdsverket föreslår att jakt på mufflon ska få bedrivas dygnet runt.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev