Naturvårdsverket föreslår flera förändringar för jakttiden på älg.

Naturvårdsverket föreslår flera förändringar för jakttiden på älg. Foto: Jan Henricson

Föreslår omfattande ändringar av jakttider på älg

Fasta startdatum, utökad jakt och begränsade möjligheter för länsstyrelserna att reglera jakten. Det är delar i Naturvårdsverkets förslag till nya jakttider för älg.

I översynen av nya jakttider som Naturvårdsverket skickat ut på remiss föreslås att älgjakten ska starta 1 oktober i södra Sverige och 1 september i norra.

Man går också skogsbruket till mötes och föreslår att länsstyrelsernas inte längre ska kunna besluta om uppehåll under jakten, läs brunstuppehållet i septemberlänen.

Enligt Naturvårdsverket finns det inte några förvaltningsmässiga skäl för att göra uppehåll i jakten under älgarnas brunst. Älgen är inte känslig för störningar under perioden och jakten påverkar inte älgarnas rörelsemönster.

Älgen har dessutom jagats under så lång tid att arten anpassat sig till störningen som jakten innebär, och älgarna parar sig även om man jagar i området, motiverar Naturvårdsverket sitt förslag.

 

Omfattande begränsningar

Länsstyrelserna ska inte heller ha möjlighet att besluta att jakten ska avslutas i förtid, såsom har skett i en del län i södra Sverige under senare år, då älgjakten slutat 31 januari istället för sista februari.
Naturvårdsverket vill också förhindra länsstyrelserna att könskvotera jaktuttag inom licensområden. Inte heller får de reglera att endast kalv får fällas inom viss del av jakttiden. På så sätt ökar möjligheten att nå avskjutningsmålen, skriver Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets förslag till nya jakttider ute på remiss

Länsstyrelserna ska inte ha möjlighet att undanta områden med rörligt friluftsliv från älgjakt. Däremot ska de fortsatt kunna avlysa jakten i händelse av mycket snö och sträng kyla, eller med hänsyn till renskötseln.

I förslaget förs ett långt resonemang om när det är lämpligast att starta älgjakten. Mot fasta startdatum talar bland annat att jägarna kan behöva ägna helgen som infaller före nuvarande ordning åt förberedelser. Intresset för att ta ledigt en hel vecka för älgjakt kan också minska om jakten inleds på exempelvis en onsdag. Därför är det inte säkert att jaktdagarna blir fler, även om jakttiden förlängs med ett antal dagar över tid, sägs det.

 

Konflikter mellan jägare

I norra Sverige kan en start för älgjakten 1 september innebära fler konflikter mellan älgjägare och småviltjägare. Allmänheten kan också ha synpunkter på att deras möjligheter att röra sig i skogen begränsas med en tidigare jaktstart.

Å andra sidan är intresset för älgjakt i större i september än senare under säsongen. Dessutom är vädret gynnsamt för att bedriva älgjakt, vilket talar för en ändring, skriver Naturvårdsverket.

Det som i södra Sverige motiverar ett fast startdatum, utöver att det blir några fler jaktdagar, är att en jaktstart 1 oktober harmoniserar med premiären för jakt på annat klövvilt och att chansen ökar att fler älgar fälls och att möjligheten att nå avskjutningsmålen därmed ökar, skriver Naturvårdsverket.

 

[totalpoll id=”150286″]

Naturvårdsverkets förslag till jakttider på däggdjur kan laddas hem här (extern länk)

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev