Vårbockjakt införs i hela landet. Älgjakten förkortas och förlängs, och ripjakten på vinterfjället försämras avsevärt med regeringens nya jakttider. Foto: Lars-Henrik Andersson

Stora förändringar i nya jakttider

TEXTEN HAR UPPDATERATS. Vårjakt på råbock i hela landet, fasta startdatum för älgjakten och flera fåglar som försvinner som jaktbara arter är några förändringar i de nya jakttider, som börjar gälla den 1 juli i år. Några nya arter har inte tillkommit.

Den fleråriga processen med att ta fram nya jakttider är nu över. I torsdags beslutade regeringen om vad jägarna har att rätta sig efter de kommande åren.

Det dröjde emellertid innan beslutet blev offentligt. Först natten till lördagen publicerades jakttiderna i Svensk författningssamling.

 

Vårjakt i hela landet

Trots den häftiga kritiken från jägare i södra Sverige införs vårjakt på råbock i hela landet. Jakttiden blir den 1 maj–15 juni.

Jakttiden på rådjur förlängs i norra Sverige för att som i syd avslutas den 31 januari.

Det blir ingen allmän jakttid på kronhind utanför skötselområden. Något som skogs- och lantbruksintressena drivit på för att få igenom. Däremot utökas jakttiden på kronkalv till tiden 16 augusti–31 januari, utan något avbrott. Detta gäller inte Skåne som har särskilda jakttider för kronviltet.

Dovhind och dovkalv får från och med nästa jaktår jagas även under brunstupphållet i hela landet. Jakttiden på hind och kalv förlängs också med mars månad, då jakten får ske som smyg- eller vaktjakt.

För vildsvinen gäller att sugga som åtföljs av, som det numera heter, randiga eller bruna små kultingar är fortsatt fredade. Vidare tidigareläggs uppehållet i jakttiden för vuxna vildsvin till 1 februari–31 mars.

 

Fasta datum

Vad gäller älgjakten införs fasta startdatum med 1 september i den norra delen av landet och 8 oktober i den södra, med 31 januari som slutdatum i hela landet. Februarijakten försvinner alltså i syd, medan älgjakten längst i norr förlängs med hela två månader.

Länsstyrelserna i Värmlands, Dalarna och Gävleborgs län får besluta om septemberjakt på älg i fler delar av länen än de som ingår i ordinarie jakttid, om man anser att det ökar möjligheterna att nå avskjutningsmålen.

Älgjakt får från och med nästa jaktår även bedrivas en timme efter solens nedgång, den så kallade skymningstimmen, men endast som smyg- eller vaktjakt.

Länsstyrelserna i Norrlandslänen får besluta om två veckors brunstuppehåll, såvida inte möjligheten att nå målen med att begränsa skador i skog och i trafik försämras.

I oregistrerade områden fastställs jakttiden till fem dagar, vilket innebär att länsstyrelserna inte längre kan besluta om kortare jakttid än så.

 

Fåglar försvinner

Flera fågelarter försvinner ur jakttabellen. Alfågel, småskrake, björktrast och havstrut har inte längre någon allmän jakttid. Vissa av dessa arter återfinns emellertid i skyddsjaktbestämmelserna.

Sädgås, som fått jagas i Skåne och Blekinge, stryks också ur jakttabellen.

Tiden på dygnet för när änder och gäss får jagas kortas till en timme före solens uppgång, till en timme efter dess nedgång.

Järpe får inte längre jagas i södra Sverige, men är tillåten från Gävleborg, Dalarna, Värmland och norrut.

Ejder som Naturvårdsverket ville förbjuda allmän jakt på blir däremot kvar.

Jakttiden på nötskrika kortas till den 21 augusti–10 mars.

Vidare lyssnade regeringen på Jägareförbundets argument och jakttiden på kaja, kråka och skata förblir oförändrad.

En nyhet är skyddsjaktsbestämmelsen som innebär att trana och sångsvan som uppträder i flock om minst fem fåglar, under vissa tider får jagas för att förebygga skada vid fält med oskördad gröda.

 

Ett hårt slag

Jakttiden på orrtupp och tjädertupp förlängs till toppfågeljägarnas glädje i norra Sverige med 14 dagar, och avslutas den 15 februari.

Däremot är de nya jakttiderna ett hårt slag mot jägare som uppskattar ripjakten på fjället under vårvintern. I Norrbotten och Västerbotten kortas jakttiden med en hel månad ovanför lappmarksgränsen, och i Jämtland och Dalarna med en halv, när jakttiden bestämts till 25 augusti–15 februari.

Jakttiden på grävling kortas med två veckor och avslutas den 31 januari i hela landet.

Jakttiden på räv är oförändrad, däremot förkortas tiden då hund får användas med två veckor, till sista februari.

Jakttiden på fälthare blir enhetlig för hela landet, 1 september–sista februari. Från Södermanland och söderut avslutas jakten på skogshare den 15 februari, medan den i övriga landet pågår till sista februari.

 

Inga nya arter

Några nya jaktbara arter införs inte. Trots att Naturvårdsverket och Jägareförbundet argumenterat för att förnybara jaktliga resurser ska kunna förvaltas, blir det ingen jakttid på snatterand och ekorre, vilket föreslagits.

Svensk Jakt återkommer med ytterligare artiklar om de nya jakttiderna. Med kommentarer från jägare, ansvariga på Jägareförbundet, Naturvårdsverket, och förhoppningsvis från Jennie Nilsson (S), som i egenskap av landsbygdsminister undertecknat beslutet som innebär stora förändringar i jakten för landets jägare.

Hela beslutet till nya jakttider som börjar gälla 1 juli 2021, med regler för hundanvändning och skyddsjaktparagrafer, kan läsas här.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev