Läs också Locket på om avlysningarna av småviltjakten i jämtlandsfjällen