söndag 14 april

Opinion

Foto: Martin Källberg

”Sveaskog skyller skogens alla problem på älgen”

Jag har tidigare jobbat åt Sveaskog med jakt och viltförvaltningsfrågor i Bergslagen. Jag kan konstatera att synen på vilt och viltförvaltning radikalt har förändrats på några år. Numera beskrivs älgen enbart som ett problem. Dessutom på felaktiga grunder.

18 december 2014

”Vi jägare får rannsaka oss själva”

Jag läste på Svensk Jakts och Jägareförbundets hemsidor att man börjat diskutera etiken inom jakten i Sverige. Detta tycker jag är positivt, för det finns enligt min mening en hel del att göra på området.

Sälskinn är ett fantastiskt material. Bilder visar ett bord och en stol som gjordes av nordiska hantverkare under ett EU-projekt mellan Sverige, Finland och Norge. Sådant blir omöjligt om inte EU-kommissionen tar strid för tillvaratagande av säl, menar debattören Christofer Fjellner. Foto: Anja Kjellsson

16 december 2014

”Skjut och gräv blir lag i EU”

Återigen har den svenska säljakten kommit upp på agendan. Det kan tyckas vara en liten fråga. Men den är principiellt viktig då EU faktiskt inte har rätt att reglera jakt med hänvisning till vilda djurs välfärd.

Foto: Jens Flyckt

16 december 2014

”Stå upp för jakten”

I senaste numret av Svensk Jakt ställs frågan om jägarnas bilder är ett hot mot jakten. Personligen anser jag att den typen av resonemang, ej bilderna i sig, är ett större hot.

Foto: Jens Larsson, ÖP

16 december 2014

”En insats för integrationen”

Det är svårt att tänka sig ett bättre integrationsarbete än Svenska Jägareförbundets initiativ med friluftsdagar för unga flyktingar. Här raseras flera rasistiska myter i en handvändning, skriver författaren Maria Küchen.

12 december 2014

”Vad ska vi visa och tala om på nätet?”

Jag har med intresse följt den ökande dialogen, hur en del av oss jägare väljer att beskriva sina egna jaktupplevelser inte minst för den stora allmänheten. Det är hög tid att jägarkåren rannsakar sig själva i det avseendet.

22 får som dödades av varg bakom femtrådigt rovdjursstängsel.

12 december 2014

”Märkliga argument av Naturskyddsföreningen”

Jag har vid tidigare tillfällen försökt få ordföranden Johanna Sandahl att förklara vilken rovdjurspolitik Naturskyddsföreningen driver efter ordförandeskiftet. Efter att ha läst hennes inlägg i en av rikstidningarna förstår jag varför jag inte fått något svar.

Regeringen måste ta krafttag för att komma tillrätta med problemen på statens jaktmarker i fjällänen, skriver debattören. Foto: Jan Henricson

10 december 2014

”Flera problem med jakten på statens marker”

Nuvarande system för småviltjakt på statens marker i fjällänen ställer till stora problem för jägare som är bosatta i Sverige. Men de är inte de enda som drabbas. Länsstyrelsens hantering är också anledningen till tjuvjakt på marker som ägs av privatpersoner.

9 december 2014

”När politiker och myndigheter sviker”

Jag kan bara konstatera, det kommer inte bli någon lättnad i rovdjurstrycket, inte heller detta år. Jag undrar vad som ska till, egentligen. Jag undrar om våra myndigheter vet vilken draksådd de skapar, vilka långtgående konsekvenser detta kommer föra med sig för främst vargen.

8 december 2014

”Den förljugna rovdjursdebatten”

Sverige ska ha 270 vargar för att uppehålla en gynnsam bevarandestatus. Naturvårdsverkets rovdjursexperter säger att vi nu har omkring 350 vargar, jag bedömer att vi har minst 500.

8 december 2014

”Svensk landsbygd och jägarkåren har problem”

Riksdagen slog i Rovdjurspropositionen fast att Sverige ska ha en stor och livskraftig vargstam. Detta utan en konsekvensanalys hur det drabbar människor, övriga viltstammar, tamdjursuppfödning och jakt. Beslutet är taget enbart utifrån vargens perspektiv och för att ligga inom ramarna för EU:s Art- och habitatdirektiv.

Ansvaret för jakten bör ligga på en renodlad myndighet för jaktfrågor anser debattörerna. Foto: Olle Olsson

28 november 2014

”Nu måste jaktfrågorna lösas”

Sverigedemokraterna har nått slutsatsen att en lokalt förankrad viltvårdsmyndighet bör ta över Naturvårdsverkets ansvar för jaktfrågorna. Bland annat mot bakgrund av att det i länen med hög koncentration av rovdjur finns en enorm frustration över det man upplever som oförståelse, arrogans och maktfullkomlighet från Naturvårdsverkets sida.

Attacker av rovdjur mot får, kor, hästar, hundar eller andra hus- och tamdjur i södra Sverige så gott som aldrig till åtgärder, enligt debattartikeln. Foto: Privat

24 november 2014

”Vi måste få försvara näringar och egendom”

I ett öppet brev till Västra Götalands riksdagsledamöter skriver företrädare för en lång rad jakthundklubbar och tamdjursföreningar att de är djupt oroliga för landsbygdens utveckling på grund av vargförekomsten.

Debattören vill syna värnarnas myter om varg. Foto: Kjell-Erik Moseid

18 november 2014

”Varglobbyns myter om vargjakt, inavel och forskning”

Nu bubblar det lite här och där när det gäller vargjakten. Varglobbyn med vice statsministern i spetsen sprider information av tveksam kvalitet i syfte att stoppa riksdagsbeslutet om en hållbar rovdjurspolitik.

Jägaren vet var djuret kommer ifrån och att det haft ett bra liv, skriver debattören. Foto: Jan Henricson

17 november 2014

”Jägaren är med från början till slut”

I samband med att vi har premiär för våra tv-program i serien Jaktlust brukar det alltid dyka upp inlägg och mejl med budskapen: Tycker inte om jakt där man dödar djur, ni frossar i död, varför handlar ni inte köttet i affären, och så vidare. I regel är de anonyma och undertecknade av signaturer av typen ”Djurvän”.

14 november 2014

”Vi behöver en lokalt förankrad jaktpolitik”

Riksdagen fattade i december 2013 det beslut som syftade till att utveckla regionaliseringen av rovdjursförvaltningen. Delegering nedåt och beslutsfattande närmare människorna som bor och lever i verkligheten är nödvändigt för att nå acceptans för besluten. Men Naturvårdsverkets regionala delegering har kommit på skam.

Att debattera varg och vargjakt i tv är mer eller mindre meningslöst, anser debattören Thomas Ekberg. Foto: Olle Olsson

11 november 2014

”Dags att tacka nej till debatt i tv?”

Jag vet inte i vilken gång i ordningen det nu varit vargdebatt i tv (SvT Debatt). Resultatet av förra veckans sändning blev lika meningslös som vanligt. Jag fick själv förfrågan att medverka och jag hade säkert dykt upp om jag inte haft annat för mig.

Foto: Kjell Erik Moseid

7 november 2014

”Varför är vi jägare?”

Människan är ett rovdjur, och som sådant har hon jagat och livnärt sig på sina byten, allt sedan hon lärde sig att slå ihjäl andra levande varelser. Genom årtusenden har vi tillägnat oss en mera ”human” syn på jakten. Idag måste vi anpassa våra rovdjursinstinkter till de lagar och regler som gäller för var, när och hur vi får döda och tillvarata ett jaktbyte.

5 november 2014

”Vad har Naturvårdsverket emot Örebro län?”

Regering och riksdag har beslutat att förvaltningen av varg ska regionaliseras. Länsstyrelserna har tagit fram planer på hur många revir och föryngringar som ska finnas i länen. Men Naturvårdsverket vet som vanligt bäst och tar beslut utan hänsyn till de som närmast berörs.

5 november 2014

”Vad menar Gahrton med gröna jägare?”

I ett svar på Magnus Erikssons insändare i Svensk Jakt och på svenskjakt.se skriver miljöpartisten Per Gahrton att hans parti älskar gröna jägare. I en replik ställer sig Magnus Eriksson tvivlande till den saken.