lördag 17 april

Jakt & prylar

Tikka T3 Sporter – vapenpresentation

Tikka T3 Sporter. Foto: Mattias Lilja

Tikka T3 Sporter. Foto: Mattias Lilja

Sporterstudsarna kännetecknas av grova pipor och stockar med justeringsmöjligheter. Nackdelen vid jakt är en hög vikt, vilket å andra sidan ger lugna egenskaper till skjutbanan. Nya sporterstudsare duggar inte tätt på marknaden och Tikka T3 fyller ett tomrum.

Proposition om ny vapenlag antagen

Regeringen antog idag, onsdag, propositionen angående skärpningar av vapenlagen. Riksdagen förväntas debattera frågan och ta beslut till sommaren.

Elisabet Karlsson var en av de kvinnor som deltog i JAQT:s skyttedag där mängder med skyttetips delades ut.

Skyttetips: Så träffar du rätt

Tänk inte, slappna av och ha fokus på målet.
Det kvinnliga jagande nätverket JAQT i Västmanland satsar på skytteutbildning.

Som ordförande i Sveriges Vapenhandlarförening går Sako Swedens vd Anders Lidström till hårt angrepp mot Rikspolisstyrelsens yttrande till Justitieombudsmannen.

Vapenhandlarna: Rikspolisstyrelsen vilseleder JO

Rikspolisstyrelsens yttrande till JO angående de långa handläggningstiderna för vapenlicenser sågas av Svenska Vapenhandlarföreningen. Siffrorna som presenteras är i flera fall vilseledande eller irrelevanta, skriver branschorganisationen.

Jakthandeln drabbas hårt av de långa handläggningstiderna för vapenlicenser. När köparen inte får licens måste handlarna ligga på lager i outhämtade vapen för många miljoner kronor. Foto: Mattias Lilja

Rikspolisstyrelsen: Långa licenstider jägarnas fel

Jägare och sportskyttar får delvis skulden för polisens långa handläggningstider av licensärenden. Ofullständigt ifyllda ansökningar är en bidragande orsak, skriver Rikspolisstyrelsen i ett yttrande till Justitieombudsmannen.

Emelie Runelid är en av pangbrudarna som ska tävla i Kretskampen. Foto: Emelie Runelid

Pangbrudarna utmanar Värmland

I ett försök att locka flera kvinnliga jägare uppmanar nu JAQT i Torsby, jaktvårdskretsarna i Värmland att skicka tjejlag till Kretskampen.
– Vi ska försöka få igång den kvinnliga ungdomsverksamheten, säger Eva Forsgren styrelseledamot och ungdomsansvarig på länsföreningen i Värmland.

Jägarna får fortfarande vänta länge på nya vapenlicenser. Foto: Olle Olsson

Långa väntetider ute i landet

Inte bara polismyndigheterna i storstadslänen har problem att få ut vapenlicenser i rimlig tid. I Dalarna är väntetiden nu cirka 15 veckor.

Montage: Daniel Sanchez

Mer makt till polisen fick tummen ner

Jägare och sportskyttar nådde nästan hela vägen i sitt arbete med att undanröja de sämsta förslagen till en ny vapenlag. Men en kritiserad punkt är kvar, att Rikspolisstyrelsen ska auktorisera sammanslutningar med skytte på programmet, enligt kriterier som myndigheten själv upprättar. Det, menar många, är dödsstöten för vissa sportskyttegrenar.

Skärpta straff – inga licenser på magasin

När regeringen idag presenterar lagrådsremissen angående en ny vapenlag är några av de mest kritiserade förslagen från utredningen strukna. Något licenskrav på magasin kommer inte att införas.

Tusentals vapen sålda vapen förvaras i de svenska jaktaffärerna i väntan på att deras nya ägare ska få licenser och därmed kunna hämta ut dem. Foto: Mattias Lilja

Jakthandeln hotas av utslagning

Som en effekt av de långa väntetiderna för licenser får vapenhandeln det allt kärvare. Om förbättringar uteblir kommer företag snart att gå i konkurs. Det hävdar två företrädare för jaktvapenbranschen som Svensk Jakt talat med.

Inga sympatier för vapenhandlare

Stora lager, låg likviditet, dåligt kassaflöde och hot om konkurser. Dessutom en minskad försäljning av varor som följer med en vapenaffär. Polisens senfärdighet slår hårt mot jakthandelbranschen, och någon förbättring är inte i sikte.

Joakim Bergstrand, Tranås, som har tävlat mycket tyckte inte att det syntes idag. Foto: Göran Nilsson

Jaktstigsskyttet har kommit igång

Väntans tid är över för de skyttar som gillar att gå jaktstig. I söndags kom över160 skyttar till grusgropen i Russnäs, där Lennart Gustafsson och övriga funktionärer från Höredaortens jaktvårdsförening genomförde sin traditionella stig.

Caesar Guerini Summit Black.

Caesar Guerini – vapenpresentation

Det italienska märket Caesar Guerini är inte särskilt välkänt i Sverige, men har en del intressanta vapen på sin repertoar.

Vapenutredningen föreslår att Rikspolisstyrelsens makt över vilka som kan beviljas licenser skärps. Det leder till att RPS får möjlighet att utforma egna regler för vad som ska godkännas. Foto: Mattias Lilja

Polisens makt över licenser ger osäkert rättsläge

I utredningen som ligger till grund för arbetet med en ny vapenlag föreslås att Rikspolisstyrelsen ska auktorisera föreningar som vill bedriva jakt- eller målskytte. Det innebär utökad makt till en enskild myndighet, där subjektiva värderingar kan komma att väga tyngre än lagar och förordningar.

Foto: Olle Olsson

”Regeringen fokuserar på fel vapen”

Den organiserade brottsligheten måste bekämpas med kraft. Fokus måste ligga på att bekämpa de illegala vapnen, inte de legala, skriver socialdemokraterna Morgan Johansson och Sven-Erik Bucht i debattartikeln nedan.

Vapensvar från politiker förbryllar

Svaren på Svensk Jakts enkät angående en ny vapenlag ställer till det mer än vanligt, skriver Jan Henricson i sin krönikeanalys.

Vapensvar från politiker förbryllar

Rubriken ovan kanske inte är särskilt upphetsande. För när blir vi vanliga medborgare inte förbryllade av hur politiker svarar på enkla frågor? Men svaren på Svensk Jakts enkät angående en ny vapenlag ställer till det mer än vanligt.

Maria Ferm, Miljöpartiet.

MP: Förbjud inte k-pistar för målskytte

Regeringen arbetar nu med ett förslag till skärpningar av vapenlagen. Enligt planen ska riksdagen debattera förslaget i slutet av juni. Därefter väntas beslut. Svensk Jakt har med anledning av det ställt ett antal frågor till partiernas företrädare i justitieutskottet.
Maria Ferm, Miljöpartiet, svarar:

Caroline Szyber, Kristdemokraterna.

KD: Licenserna för halvautomater ska inte tidsbegränsas

Regeringen arbetar nu med ett förslag till skärpningar av vapenlagen. Enligt planen ska riksdagen debattera förslaget i slutet av juni. Därefter väntas beslut. Svensk Jakt har med anledning av det ställt ett antal frågor till partiernas företrädare i justitieutskottet.
Caroline Szyber, Kristdemokraterna, svarar:

Richard Jomshof, Sverigedemokraterna.

SD: Vi ser inga problem med legala vapen

Regeringen arbetar nu med ett förslag till skärpningar av vapenlagen. Enligt planen ska riksdagen debattera förslaget i slutet av juni. Därefter väntas beslut. Svensk Jakt har med anledning av det ställt ett antal frågor till partiernas företrädare i justitieutskottet.
Richard Jomshof, Sverigedemokraterna svarar: