måndag 6 april

Mer makt till polisen fick tummen ner

Montage: Daniel Sanchez

Montage: Daniel Sanchez

Jägare och sportskyttar nådde nästan hela vägen i sitt arbete med att undanröja de sämsta förslagen till en ny vapenlag. Men en kritiserad punkt är kvar, att Rikspolisstyrelsen ska auktorisera sammanslutningar med skytte på programmet, enligt kriterier som myndigheten själv upprättar. Det, menar många, är dödsstöten för vissa sportskyttegrenar.

Skärpta straff – inga licenser på magasin

När regeringen idag presenterar lagrådsremissen angående en ny vapenlag är några av de mest kritiserade förslagen från utredningen strukna. Något licenskrav på magasin kommer inte att införas.

Tusentals vapen sålda vapen förvaras i de svenska jaktaffärerna i väntan på att deras nya ägare ska få licenser och därmed kunna hämta ut dem. Foto: Mattias Lilja

Jakthandeln hotas av utslagning

Som en effekt av de långa väntetiderna för licenser får vapenhandeln det allt kärvare. Om förbättringar uteblir kommer företag snart att gå i konkurs. Det hävdar två företrädare för jaktvapenbranschen som Svensk Jakt talat med.

Inga sympatier för vapenhandlare

Stora lager, låg likviditet, dåligt kassaflöde och hot om konkurser. Dessutom en minskad försäljning av varor som följer med en vapenaffär. Polisens senfärdighet slår hårt mot jakthandelbranschen, och någon förbättring är inte i sikte.

Joakim Bergstrand, Tranås, som har tävlat mycket tyckte inte att det syntes idag. Foto: Göran Nilsson

Jaktstigsskyttet har kommit igång

Väntans tid är över för de skyttar som gillar att gå jaktstig. I söndags kom över160 skyttar till grusgropen i Russnäs, där Lennart Gustafsson och övriga funktionärer från Höredaortens jaktvårdsförening genomförde sin traditionella stig.

Caesar Guerini Summit Black.

Caesar Guerini – vapenpresentation

Det italienska märket Caesar Guerini är inte särskilt välkänt i Sverige, men har en del intressanta vapen på sin repertoar.

Vapenutredningen föreslår att Rikspolisstyrelsens makt över vilka som kan beviljas licenser skärps. Det leder till att RPS får möjlighet att utforma egna regler för vad som ska godkännas. Foto: Mattias Lilja

Polisens makt över licenser ger osäkert rättsläge

I utredningen som ligger till grund för arbetet med en ny vapenlag föreslås att Rikspolisstyrelsen ska auktorisera föreningar som vill bedriva jakt- eller målskytte. Det innebär utökad makt till en enskild myndighet, där subjektiva värderingar kan komma att väga tyngre än lagar och förordningar.

Foto: Olle Olsson

”Regeringen fokuserar på fel vapen”

Den organiserade brottsligheten måste bekämpas med kraft. Fokus måste ligga på att bekämpa de illegala vapnen, inte de legala, skriver socialdemokraterna Morgan Johansson och Sven-Erik Bucht i debattartikeln nedan.

Vapensvar från politiker förbryllar

Svaren på Svensk Jakts enkät angående en ny vapenlag ställer till det mer än vanligt, skriver Jan Henricson i sin krönikeanalys.

Vapensvar från politiker förbryllar

Rubriken ovan kanske inte är särskilt upphetsande. För när blir vi vanliga medborgare inte förbryllade av hur politiker svarar på enkla frågor? Men svaren på Svensk Jakts enkät angående en ny vapenlag ställer till det mer än vanligt.

Maria Ferm, Miljöpartiet.

MP: Förbjud inte k-pistar för målskytte

Regeringen arbetar nu med ett förslag till skärpningar av vapenlagen. Enligt planen ska riksdagen debattera förslaget i slutet av juni. Därefter väntas beslut. Svensk Jakt har med anledning av det ställt ett antal frågor till partiernas företrädare i justitieutskottet.
Maria Ferm, Miljöpartiet, svarar:

Caroline Szyber, Kristdemokraterna.

KD: Licenserna för halvautomater ska inte tidsbegränsas

Regeringen arbetar nu med ett förslag till skärpningar av vapenlagen. Enligt planen ska riksdagen debattera förslaget i slutet av juni. Därefter väntas beslut. Svensk Jakt har med anledning av det ställt ett antal frågor till partiernas företrädare i justitieutskottet.
Caroline Szyber, Kristdemokraterna, svarar:

Richard Jomshof, Sverigedemokraterna.

SD: Vi ser inga problem med legala vapen

Regeringen arbetar nu med ett förslag till skärpningar av vapenlagen. Enligt planen ska riksdagen debattera förslaget i slutet av juni. Därefter väntas beslut. Svensk Jakt har med anledning av det ställt ett antal frågor till partiernas företrädare i justitieutskottet.
Richard Jomshof, Sverigedemokraterna svarar:

Namninsamling mot försämrad vapenlagstiftning

En namninsamling mot en försämrad vapenlagstiftning pågår på nätet. Listan kommer att skickas till justitieminister Beatrice Ask.

Lena Olsson, Vänsterpartiet.

V: Vi vill se över kapaciteten på magasin

Regeringen arbetar nu med ett förslag till skärpningar av vapenlagen. Enligt planen ska riksdagen debattera förslaget i slutet av juni. Därefter väntas beslut. Svensk Jakt har med anledning av det ställt ett antal frågor till partiernas företrädare i justitieutskottet.
Lena Olsson, Vänsterpartiet svarar:

Johan Linander, Centerpartiet.

C: Jakt är avgörande för en fungerande viltförvaltning

Regeringen arbetar nu med ett förslag till skärpningar av vapenlagen. Enligt planen ska riksdagen debattera förslaget i slutet av juni. Därefter väntas beslut. Svensk Jakt har med anledning av det ställt ett antal frågor till partiernas företrädare i justitieutskottet.
Johan Linander, Centerpartiet svarar:

Michael Eriksson har länge varit engagerad i vapenfrågan. Han har bland annat arbetat med datainsamling till Erik Lakomaas studie om vapenstölder.

Polisens inflytande över vapenlagen kritiseras i ny rapport

Rikspolisstyrelsen har ett för stort inflytande vid utformningen av svensk vapenlagstiftning. Andra experter som skulle tillföra mycket får inte komma till tals. Den slutsatsen drar Michael Eriksson i rapporten Legala vapen – samhällsproblem eller rättighet?, som publicerades av Timbro igår.

Krister Hammarbergh (M)

M: Märkligt att jämställa ett magasin med själva skjutvapnet

Regeringen arbetar nu med ett förslag till skärpningar av vapenlagen. Enligt planen ska riksdagen debattera förslaget i slutet av juni. Därefter väntas beslut. Svensk Jakt har med anledning av det ställt ett antal frågor till partiernas företrädare i justitieutskottet.
Krister Hammarbergh, Moderaterna svarar:

”Låt vildsvinen böka och älgen beta”

Då var det återigen dags igen för ändringar i vapenlagen. Den här gången finns förslag om att licensbelägga magasin samt att införa restriktioner för halvautomater. Men vad det egentligen handlar om är att omöjliggöra tillvaron för oss jägare.

Morgan Johansson, Socialdemokraterna.

S: Vapen med legalt ursprung är mycket ovanligt i kriminella sammanhang

Regeringen arbetar nu med ett förslag till skärpningar av vapenlagen. Enligt planen ska riksdagen debattera förslaget i slutet av juni. Därefter väntas beslut. Svensk Jakt har med anledning av det ställt ett antal frågor till partiernas företrädare i justitieutskottet.
Morgan Johansson, Socialdemokraterna svarar: