måndag 17 januari

Efterfrågan på tallplantor ökar. Foto: Jan Henricson

Efterfrågan på tallplantor ökar. Foto: Jan Henricson

Stor efterfrågan på tallplantor

Drygt 80 procent av vårens skogsplantor är ordertecknade hos Svenska Skogsplantor. Särskilt hög efterfrågan är det på tall, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande.

Grupper av träd som lämnas vid slutavverkningarna har stor betydelse för många arter. Och ju större hänsynsyta som lämnas, desto bättre. Foto: Jan Henricson

Sparade träd gynnar många arter

Grupper av träd som lämnas på hyggen, så kallade hänsynsytor, blir viktiga reservat för många arter som annars skulle försvunnit i den nya miljö som bildas när gammelskogen försvinner. Och ju större yta som lämnas, desto bättre.

En norsk studie på fågel föreslår kantzoner mot vattendrag på minst 30 meter. Foto: Kenneth Johansson

Sparad strandskog gynnar mångfald

Kantzoner i form av skogsridåer längs vattendrag gynnar den biologiska mångfalden. Det visar en forskningsrapport från Sveriges lantbruksuniversitet.

En jaktbild som kan publiceras utan att väcka anstöt, eller? Foto: Jan Henricson

Skogsbolag ger ut jaktlig bildpolicy

Skogsbolaget Holmen har tagit fram en bildpolicy för sina webbplatser, riktade till sina jaktarrendatorer. Jaktbilder som inte håller måttet enligt policyn kan plockas bort.

Skogsstyrelsen tycker betesskadorna är fortsatt allt för höga. Foto: Kjell-Erik Moseid

Skogsstyrelsen: Fortsatt allvarliga betesskador

Skogsstyrelsen larmar om fortsatta allvarliga betesskador i södra och mellersta Sverige.
Det visar en första analys av den skadeinventering som görs i hälften av landets älgförvaltningsområden.

Tallen är på väg tillbaka i södra Sverige. I varje fall har skogsbolaget Södra ökat försäljningen av tallplantor avsevärt. Foto: Jan Henricson

Talltrenden har vänt i söder

Under en lång följd av år har andelen tall som planteras i södra Sveriges skogar minskat. Men nu verkar det som att trenden har vänt.

Ambitionen är att inventera bortåt hälften av landets skogsareal årligen. Foto: Jan Henricson

Finansiering klar för ÄBIN

Under 2015 kommer det att genomföras älgbetesinventeringar, ÄBIN, med en ny form av finansiering som kompletterar den finansiering och den ÄBIN som tidigare genomförts, framförallt i norr.

Den som röjer pass eller röjer för viltet där jakt bedrivs kommersiellt måste vara utbildad på redskapen och ha adekvata kunskaper, och när motorsåg används även kunna uppvisa dokument på godkända prov (till exempel motorsågskörkort). Foto: Jan Henricson

Krav på motorsågskörkort – vad gäller för jägaren?

Från årsskiftet ställs krav på motorsågskörkort för arbetstagare. Men vad betyder föreskrifterna för jägaren som röjer pass på arrenderad jaktmark eller hos sin granne? Med hjälp av experten Tomas Gullberg reder Svensk Jakt ut vad som gäller.

Skogsstyrelsen presenterar nu råd om hur skogsägarna kan viltanpassa sin skogsskötsel under flera skogsägarträffar under hösten och vintern. Foto: Jan Henricson

Betesskador i fokus

Skogsstyrelsen genomför nu träffar i mellersta Sverige för att lyfta hur skogsskötseln i områden med hårt betestryck kan utformas på ett viltanpassat sätt.

Jaktvårdskonsulent Elias Turesson tycker inte att man ska dra för långtgående slutsatser efter endast ett års inventering av betesskador i ungskogarna. Foto: Jan Henricson

Jaktvårdskonsulent balanserar skogslarm

Var försiktig med att dra för långtgående slutsatser av Skogsstyrelsens viltbetesinventering i Götalands ungskogar. Uppmaningen kommer från Kronobergs jaktvårdskonsulent Elias Turesson, som menar att det är trenderna som är det intressanta, inte första inventeringsårets resultat.

Dialog och samverkan mellan markägare och jägare är viktigt för att vända trenden med allt större betesskador, anser Skogsstyrelsen. Foto: Olle Olsson

”Stort betestryck och allvarliga skador”

Den hittills största viltbetesinventeringen i Götaland är avslutad. Överlag är betestrycket mycket stort och skadorna, framförallt på tall, är allvarliga, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

När älgjakten debatterades på jaktmässan i Korpilombolo i helgen hamnade fokus på Sveaskogs prissättning och betesskadorna. Från vänster: Patrik Boström, moderator för debatten, Robert Jonsson, SCA, Sven Kangas, Pajala allmänningsskog, Roger Lundqvist, jaktvårdskonsulent, Mikael Larsson, ordförande Överkalix jaktvårdskrets, och Marcus Jatko, Sveaskog. Foto: Lars-Henrik Andersson

Kritik mot skogsbolagens prissättning

Det mullrar i jägarleden i Tornedalen över skogsbolagens prissättning.
– Det finns en gräns för när det blir för dyrt att jaga, säger jägaren Mikael Larsson.

– I motiveringen till fällavgifternas storlek finns diffusa skrivningar om att de ska bekosta inventeringar. Det har tolkats olika, och i vissa län har dessa jägarpengar till och med använts för att bekosta ÄBIN-inventeringar. Nu när finansieringen av ungskogsinventeringarna har fått en lösning räknar vi givetvis med att fällavgifterna sänks, säger Daniel Ligné. Foto: Kenneth Johansson

Skogsbruket betalar för betesinventeringar

En av stötestenarna i det nya älgförvaltningssystemet ser ut att vara löst genom att skogsbruket enats om hur betesskadeinventeringarna ska finansieras. Från och med 2015 betalar man för en modell som innebär att södra och norra Sverige inventeras växelvis.

Priserna på skogsmark sjönk under 2013. Mest i Norrland där de föll med hela 12 procent. Foto: Tomas Johansson

Priset på skogsmark sjunker

Priserna på skogsmark fortsatte att sjunka förra året visar statistik från LRF konsult. Snittpriset för landet har sjunkit med sju procent under 2013 och i Norrland med hela 12 procent.

Affären syftar till att öka arealen av skyddad skogsmark i Sverige. Foto: Tomas Johansson

Stor skogsaffär för naturvården

Regeringen godkände i torsdags en affär som innebär att 37 nya naturreservat på sammanlagt 8.000 hektar kommer att bildas.

En grupp träd som lämnats kvar vid avverkning. Foto: Jörgen Rudolphi

Miljöhänsyn i skogsbruk fungerar

Att lämna en del träd vid avverkning ökar möjligheterna för vissa känsliga arter att överleva jämfört med traditionell kalhuggning. Det visar forskare vid SLU i den första studien där rödlistade arter följts före och efter avverkning.

Foto: Jan Henricson

Vägen in i samhället går genom skogen

Igår presenterades de första resultaten av projektet ”Skogen som integrationsarena” på Skogsrikets konferens i Piteå. Projektet syftar till att ge nya svenskar kunskap om hur samhällssystemet fungerar genom skogs- och jaktrelaterade utbildningsinsatser.

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram