Värmlänningar vill ha fler älgar i skogen

Betesskadorna minskar samtidigt som älgstammen ökar något i Värmland. För att få tillbaka en meningsfull jakt krävs ett bättre anpassat skogsbruk, en adaptiv vargförvaltning och mer älg i de värmländska skogarna, skriver Jägareförbundet Värmland i ett pressmeddelande.

Många vill börja jaga för att skaffa mat

Det råder stora skillnader runt om i landet i relationen till skog och vilt, men även många likheter finns. Gemensamt för boende i Stockholms län och Norrbottens län är bland annat att en stor andel överväger att börja jaga för att skaffa föda. 

Viltet drabbas när skogarna sluts

Samtidigt som skogsbruket kan glädja sig åt allt virkesrikare och tätslutna skogar minskar markvegetationen. Något som drabbar klövviltet, inte minst älgen.

Går från skog till fiske

Sten Frohm blir ny generalsekreterare för Sportfiskarna, och tillträder den 15 mars, rapporterar Altinget.se.

Historiskt stora prisskillnader på skogsmark

Priset på skogsmark har aldrig tidigare varit så högt som det var förra året i södra Sverige. Däremot har priset för skogsmark sjunkit i den mellersta och norra delen av landet.
Det visar en sammanställning av LRF Konsult.

Fågelklubbs siffror ifrågasätts av jägare

Skogsägare i Bollnäs kommun, Hälsingland, har förbjudits av Skogsstyrelsen att avverka skog eftersom lavskrika finns på markerna. Underlaget till beslutet är hämtat från den lokala fågelklubben men ifrågasätts av jägare som anser att klubben räknat fel, rapporterar Land Lantbruk & Skogsland.

Moderat ryter till om skogspolitiken

Regeringens politik är landsbygdsfientlig, anser moderaten Sten Bergheden i ett pressmeddelande.

Ny utbildning med naturen i fokus

Jämtlands Gymnasium Torsta satsar på en ny utbildning som ska svara mot skogsnäringens behov av arbetskraft med kompetens inom miljö- och naturvård.

Ny utredare av skogsvårdslagen utsedd

Efter drygt tre månaders stillestånd har regeringen nu utsett en ny utredare som ska se över skogsvårdslagstiftningen. Arbetet ska ledas av juristen Fredrik von Arnold.

”Okunskap om viltskador på skogen”

Efter 25 års erfarenhet av att undersöka viltskador på skogen har jag kommit fram till följande: Den stora boven är de bristande kunskaper hos människor som är satta att förvalta skogen.

Lavskrika stoppar skogsavverkning

Två skogsägare i Arbrå, utanför Bollnäs i södra Hälsingland har fått besked från länsstyrelsen om att deras avverkningar bör stoppas, med hänvisning till att lavskrikan har sitt sydligaste utbredningsområde i de aktuella trakterna.

Jakt och hund på Dalslandsmässa

När Skogens och Jaktens dag arrangeras på Baldersnäs herrgård den 22 maj är jaktvårdskretsarna i Dalsland medarrangörer. Besökarna utlovas en spännande dag där jakt, fiske och friluftsliv står i fokus.

Hon blir utredare för skogsutredning

Hur ska miljöhänsynen i skogen förbättras och hur och vem ska få överklaga fattade beslut? Det ska nu den statliga utredaren Charlotta Riberdahl försöka bringa klarhet i.

SNF: Inga kalhyggen på andras marker – men själva tvekar de inte att avverka

I sin reklamfilm vill Naturskyddsföreningen få till en ny skogspolitik med färre kalhyggen. Men på deras egna skogsfastigheter bedrivs kommersiellt skogsbruk med kalhyggesavverkningar.

Efterfrågan på tallplantor ökar. Foto: Jan Henricson

Stor efterfrågan på tallplantor

Drygt 80 procent av vårens skogsplantor är ordertecknade hos Svenska Skogsplantor. Särskilt hög efterfrågan är det på tall, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande.

Grupper av träd som lämnas vid slutavverkningarna har stor betydelse för många arter. Och ju större hänsynsyta som lämnas, desto bättre. Foto: Jan Henricson

Sparade träd gynnar många arter

Grupper av träd som lämnas på hyggen, så kallade hänsynsytor, blir viktiga reservat för många arter som annars skulle försvunnit i den nya miljö som bildas när gammelskogen försvinner. Och ju större yta som lämnas, desto bättre.

En norsk studie på fågel föreslår kantzoner mot vattendrag på minst 30 meter. Foto: Kenneth Johansson

Sparad strandskog gynnar mångfald

Kantzoner i form av skogsridåer längs vattendrag gynnar den biologiska mångfalden. Det visar en forskningsrapport från Sveriges lantbruksuniversitet.

En jaktbild som kan publiceras utan att väcka anstöt, eller? Foto: Jan Henricson

Skogsbolag ger ut jaktlig bildpolicy

Skogsbolaget Holmen har tagit fram en bildpolicy för sina webbplatser, riktade till sina jaktarrendatorer. Jaktbilder som inte håller måttet enligt policyn kan plockas bort.

Skogsstyrelsen tycker betesskadorna är fortsatt allt för höga. Foto: Kjell-Erik Moseid

Skogsstyrelsen: Fortsatt allvarliga betesskador

Skogsstyrelsen larmar om fortsatta allvarliga betesskador i södra och mellersta Sverige.
Det visar en första analys av den skadeinventering som görs i hälften av landets älgförvaltningsområden.

Tallen är på väg tillbaka i södra Sverige. I varje fall har skogsbolaget Södra ökat försäljningen av tallplantor avsevärt. Foto: Jan Henricson

Talltrenden har vänt i söder

Under en lång följd av år har andelen tall som planteras i södra Sveriges skogar minskat. Men nu verkar det som att trenden har vänt.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Svensk Jakt på Instagram