Publicerad 10 oktober 2017 - 09:15

Skogsstyrelsen vill hjälpa länsstyrelserna i hanteringen av skyddsjaktsärenden på älg. Jägareförbundet är kritiskt. Foto: Olle Olsson

Delade meningar om skyddsjakt på älg

Skogsstyrelsen tycker att länsstyrelserna ska vara generösa i sin hantering av ansökningar om skyddsjakt på älg. Myndigheten erbjuder därför länsstyrelserna hjälp, något som irriterar Svenska Jägareförbundet.

Jägareförbundet har yttrat sig över Skogsstyrelsens reviderade policy för skogsskador orsakade av hjortdjur.

Skogsstyrelsen menar i sitt förslag till ny policy att förekomsten av hjortdjur har ”oönskade effekter som kan vara både allvarliga och kostsamma under vissa omständigheter.”

Vidare menar Skogsstyrelsen att hjortdjuren ger upphov till skador på skog som i sin tur orsakar kostnader för markägaren. Även skogens biologiska mångfald påverkas negativt på platser där betestrycket är betydande.

 

Skyddsjakt viktig ventil

Därför menar Skogsstyrelsen att skyddsjakt är en viktig säkerhetsventil i älgförvaltningen där enskilda markägare drabbas hårt av betesskador. Detta även om målen gällande skador uppnåtts för området som helhet.

Vidare anser Skogsstyrelsen följande: ”För att möjliggöra en skyndsam och generös hantering av ärenden som rör skyddsjakt kan Skogsstyrelsen bistå länsstyrelsen genom att besiktiga betesskador.”

Men Jägareförbundet tycker inte om denna formulering.

 

Förebygg genom jakt

I sitt remissvar skriver Jägareförbundet:

”Skador som orsakas av jaktbara arter ska i första hand förebyggas genom jakt under den allmänna jakttiden. Drabbas enskilda bestånd av svåra skador är enligt Svenska Jägareförbundet en upprepad störning med hjälp av hund en bra förebyggande åtgärd och bör genomföras innan beslut om skyddsjakt.”

Dessutom påpekar Jägareförbundet att skyddsjaktsbeslut alltid ska föregås av dialog mellan markägare och jakträttshavare. Detta enligt regeringens proposition 2009/10:239.

 

Saknar det positiva

Jägareförbundet anser också att Skogsstyrelsen inte kan ta upp viltets negativa effekter på biologisk mångfald utan att även lyfta fram viltets positiva effekter.

”Skogsstyrelsens föreslagna viltpolicy harmonierar inte heller med budskapen i Naturvårdsverkets Viltstrategi trots att Naturvårdsverket i dag är sektorsansvarig myndighet för viltförvaltningen.”

Vidare skriver Jägareförbundet att Skogsstyrelsens mål för andel skador i procent för ungskog inte är nåbara.

 

Nå samförstånd

Jägareförbundet tycker även att Älgbetesinventeringen, ÄBIN, inte ensamt kan vara styrande då det främst är markägare och jakträttsinnehavare lokalt och regionalt som inom älgförvaltningssystemet ska nå samförstånd kring hur förvaltningen ska ske.

”Skogsstyrelsens förslag till viltpolicy genomsyras av att hanteringen av betesskador orsakade av hjortdjur till stor del ska hanteras med hjälp av avskjutning. Svenska Jägareförbundet vill framhålla att viltbete också har en positiv inverkan på den biologiska mångfalden, samtidigt som Jägareförbundet även inser att viltbete kan få negativa effekter på produktionen av skogsråvara.”

Därför anser Jägareförbundet i sitt remissvar att balans mellan betesresurserna och vilt bäst uppnås genom samverkan och dialog mellan markägare och jägare, där de lokala förutsättningarna ska vara vägledande. Här ska såväl markägarnas som jägarnas lokala kunskaper tas tillvara.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

  Senaste från Annonstorget

  Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

  Mina artiklar

  För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

  För inloggade!
  Bygg ditt eget jakttorn
  Jägarnas annonstorg
  Hundar, prylar och jaktmark
  Drömjakt
  Här finns någonstans att jaga
  Quiz
  Känner du igen hundarna?
  Opinion
  Landets hetaste jaktdebatt
  Viltvård
  Så stödutfodrar du rådjur
  Provläs Svensk Jakt
  Bläddra i senaste numret
  Byggtips!
  Så bygger du en hundgård

  Mest läst

   Samtidigt på JaktPlay

   Tio frågor
   Om lodjur och lodjursjakt
   Älgjakt!
   Kan du något om älgar och älgjakt?
   Fåglar!
   Känner du igen fåglarna?
   Viltolycka!
   Hur gör du när en viltolycka inträffar?
   Jakttider!
   Kan du din jakttabell?
   Är du jägare?
   Har du rätt kunskaper?
   Jakthundar!
   Känner du igen jakthundraserna?
   Är du viltvårdare?
   Testa dina kunskaper om viltvård.
   Rävkunskap
   Vad vet du om rävar och rävjakt?
   Tio frågor
   Vad kan du om vargar och vargjakt?
   Tio frågor!
   Vad kan du om våra predatorer?
   Rådjursjakt!
   Vad har du för kunskaper om rådjursjakt med hund?
   Vildsvin!
   Vad kan du om vildsvin och vildsvinsjakt?
   Spårkunskap
   Vad kan du om spår och spårtecken?

   Svensk Jakt på Instagram

   Heta ämnen på Svenskjakt.se