torsdag 28 september

Äbin: Myndighetens slutsatser kritiseras

Premium

Skogsstyrelsen har nu sammanställt resultatet av årets älgbetesinventering, Äbin, som visar fortsatt höga skadenivåer i hela landet. På Jägareförbundet är man inte särskilt imponerad över de slutsatser myndigheten drar över orsakerna.

5 juni 2023

Naturliga skogsbränder ger mer foder för älgar

Älgar verkar välja brända skogsmarker för att hitta foder. Det visar en studie från Sveriges lantbruksuniversitet.

13 maj 2023

”Okunskap om vilt måste bekämpas med kunskap”

För att bemöta all okunskap som sprids om hur vilda djur påverkar skogen måste jägare och markägare grunda sina argument på fakta.

9 maj 2023

Viltvård med röjsågen: Skapa foder

För att förbättra foderutbudet för klövvilt har det blivit vanligt att jägare, markägare och jaktlag anlägger viltbetesområden. Så snart lövträd och buskar nått över beteshöjd – och det går ganska fort – blir de emellertid värdelösa för viltet. Då behöver de röjas ner för att producera nytt, friskt bete.

9 mars 2023

Framtida viltförvaltning över gränsen kräver dialog

Gränsen mellan Norge och Sverige stoppar inte vilt från att vandra, men den begränsar förvaltningen av det gemensamma natur- och kulturarvet. Ny kunskap kan skapa grund för en gränsöverskridande förvaltning av ländernas gemensamma viltstammar, enligt länsstyrelsen i Värmland.

10 januari 2023

Sveaskog i konflikt med renskötseln – kraftigt minskade avverkningar

Renskötseln och Sametinget har under de senaste åren kritiserat statliga Sveaskog för deras avverkningar och dess följder för rennäringen. Skogsbolaget å sin sida menar att det måste gå att sambruka markerna. Men positionerna är låsta och nu meddelar Sveaskog att föryngringsavverkningen kommer att minska kraftigt i Norrbotten under 2023.

4 november 2022

Märkliga träd engagerar

När Skogssällskapet i somras efterlyste bilder på märkliga träd blev responsen stor. Nu har 23 länsvinnande bidrag korats.

14 september 2022

Gå på svampjakt med hunden

Premium

Ett komplement till jakthundens vanliga arbetsområde kan vara att lära den att leta svamp.

I fortsättningen är det så här det ska se ut. Enligt Skogsstyrelsen får skogsägarna inte längre plantera gran på marker där det ska växa tall.

29 juli 2022

Krav på skogsägare har gett mer tall i skogen

Nu ökar andelen tall på magra marker i Götaland. Enligt Skogsstyrelsen har nya föreskrifter gett en positiv effekt.

14 juli 2022

Inventering pekar på mindre betesskador

Enligt Skogsstyrelsen visar årets inventering av tall en minskning av betesskadorna i Västerbotten, rapporterar SVT Nyheter.

14 juni 2022

Märkliga träd efterlyses

Förra sommarens uppmaning till allmänheten att skicka in bilder på märkliga träd fick så bra respons att Skogssällskapet kör en repris.

Vindkraftverk på Västfjället vid Bydalen väster om Östersund, Jämtland. Foto: Tomas Johansson

13 maj 2022

Skogsbolag vill storsatsa på vindkraft

40 procent av Sveriges elproduktion ska komma från vindkraft i Norrland. Det hoppas SCA kunna bidra till.

12 maj 2022

Naturvårdsverket: Svårt att nå mål för skogen genom att reglera älgstammen

Älgstammen har minskat sedan den nya älgförvaltningen infördes, men det har inte haft så stor effekt på skadorna på skogen. Det skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

28 april 2022

”Lite kuriosa i älgdebatten”

För fyra–fem år sedan stoltserade Holmen, SCA, med flera skogsbolag, i sina årsredovisningar om hur betydelsefull skogen var som rekreationsplats, för jakt och för viltets trivsel, speciellt älgarnas. I årets…

11 april 2022

Jägareförbundet om skogspropositionen: ”Ökad konfliktnivå”

Den 30 mars antog riksdagen den så kallade skogspropositionen, en 100-sidig lunta som – utöver sitt faktiska innehåll – och haft en viktig roll i det politiska spelet mellan partierna, ytterst med bäring på regeringsfrågan.

8 april 2022

”Omtanken om människor i rovdjursland saknas”

Vad är meningen med att låta vargar äta upp hjortar, älg, rådjur och för den delen vildsvin?

25 mars 2022

Granskog vid stränder ger brunare vatten

Förgraningen innebär inte bara ett mörkare landskap och artfattigare skogar. En studie visar att allt mer granskog också innebär att vattnet i sjöar och vattendrag blir brunare.

14 mars 2022

Forskning om hur vildsvin påverkar skogen

Uppsala universitet får pengar från Skogssällskapets forskningsmedel för att undersöka om vildsvin påverkar produktionsskog.

I fortsättningen är det så här det ska se ut. Enligt Skogsstyrelsen får skogsägarna inte längre plantera gran på marker där det ska växa tall.

4 mars 2022

Nya föreskrifter: Tall ska planteras på magra marker

Skogsstyrelsen har tagit fram nya föreskrifter som ska hindra skogsägare att plantera gran på magra marker där det i stället ska växa tall.

Miljöminister Lena Ek. Foto: Martin Källberg

21 februari 2022

Ek kliver av som ordförande för skogsbolag

Tidigare miljöministern Lena Ek (C) kliver av som ordförande för skogsbolaget Södras styrelse efter sju år, rapporterar Altinget.se.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev