Doktorsarbetet om hur blåbär, lingon och ljung påverkas av barrskogens trädskikt har gjorts i olika delar av landet, från Asa i Småland till Vindeln i Västerbotten. Foto: Lauras Juvany Canovas

Så påverkas den marknära fodertillgången av skogsbruket

Skogsskötseln kan påverka tillgången på risväxter som är viktiga för hjortdjurens födotillgång. Om det planteras tall- eller granskog gör det även skillnad på biomassans näringsinnehåll.

Det visar ny forskning från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Risväxter som blåbär, lingon och ljung har stor betydelse för hjortdjurens ekologi.

Men de är även viktiga för tjäder och brunbjörn.

Forskning har visat att god tillgång på dessa risväxter kan minska betesskadorna inom skogsskötseln.

Minskat dramatiskt

Under de senaste 50 åren har beståndet för blåbär, lingon och ljung minskat och orsaken till detta har det funderats kring.

Laura Juvany Canovas, doktorand vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU, har nu genom ett doktorsarbete bidragit med ny kunskap.

Det skriver Sveriges lantbruksuniversitet i ett pressmeddelande.

Skillnad på innehåll

Hennes resultat visar bland annat att blåbärs-, lingon- och ljungris i täta grandominerade bestånd hade mindre biomassa än riset i tallskogar.

I täta granskogar var riset mer lågvuxet, men en större andel av biomassan utgjordes av sådant som hjortdjur kan äta. Näringsinnehållet var också annorlunda, med mer protein men mindre socker och stärkelse.

Detta jämfört med ris som växte i ljusare talldominerade bestånd.

Kan påverka

Lauras Juvany Canovas resultat visar skogsägare genom sina skötselbeslut kan påverka födotillgången för älgar och hjortar, både när det gäller mängd och näringsvärde.

Enligt SLU kan avhandlingen hjälpa skogsägare att förbättra förhållandena för risväxter och därmed gynna en mångfald av ekosystemtjänster i svenska skogar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev