På lång sikt ska samarbetet skapa en mer gränsöverskridande förvaltning av klövvilt, rovdjur och skog. Foto: Ingemar Pettersson (varg i hägn) & Roland Svensson

Framtida viltförvaltning över gränsen kräver dialog

Gränsen mellan Norge och Sverige stoppar inte vilt från att vandra, men den begränsar förvaltningen av det gemensamma natur- och kulturarvet. Ny kunskap kan skapa grund för en gränsöverskridande förvaltning av ländernas gemensamma viltstammar, enligt länsstyrelsen i Värmland.

Trots att naturresurser är gränsöverskridande så förvaltas och nyttjas de på olika sätt på olika sidor om administrativa landsgränser. Sverige och Norge har inte samma lagstiftning att förhålla sig till, och målen för förvaltning av skog, älg och stora rovdjur ser inte likadana ut.

Dessutom säsongsvandrar älgar över gränsen. Det gör det svårare att överblicka vilka konsekvenser olika strategier inom älgförvaltningen får.

Öka samsyn

Länsstyrelserna i Värmland och Dalarna, Högskolan i Innlandet, Sveriges lantbruksuniversitet och de norska kommunerna Våler, Åsnes och Trysils kommuner har arbetat tillsammans för att öka samsynen och kunskapen kring dessa utmaningar inom projektet Grensevilt.

Maria Falkevik.

– Det här kräver dialog mellan alla berörda parter, från lokal till nationell nivå. Vi behöver förvalta klövviltstammar i balans med betesresurser i skogen, och för att göra det måste vi ha tillgång till samma information, säger Maria Falkevik, Länsstyrelsen Värmland, i ett pressmeddelande.

Vägledning

Det har tagits fram en gemensam vägledning till markägare, jägare och andra centrala aktörer i viltförvaltningen i norra Värmland, Dalarna och motsvarande områden på den norska sidan av gränsen.

På lång sikt ska samarbetet skapa en mer gränsöverskridande förvaltning av klövvilt, rovdjur och skog.

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev