Forskning om hållbart skogsbruk och biologisk mångfald får 272 miljoner kronor. Foto: Lars-Henrik Andersson

Forskning om skogen får 272 miljoner kronor

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet får 272 miljoner från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Pengarna ska användas till forskning om framtidens brukande och bevarande av skog.

– Framtidens skogsbruk måste, i högre grad än dagens skogsbruk, vila på en grundvetenskaplig förståelse av de processer som styr skogsekosystemets struktur, artsammansättning och funktion, menar Sara Mazur, verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i ett pressmeddelande.

Nu delar stiftelsen ut 272 miljoner kronor till Sverige Lantbruksuniversitet (SLU).

”Att skydda och bibehålla den biologiska mångfalden är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta dra nytta av de ekosystemtjänster som våra skogar naturligt bidrar med. Om det är kolinlagring, klimatreglering, vattenrening, rekreation eller pollinering som står i fokus så spelar skogen, och därmed dess biologiska mångfald en viktig roll. Att värna skogens biologiska mångfald måste därför anses vara en självklar del av allt brukande eftersom vitala och välfungerande ekosystem är en grundförutsättning för all långsiktig verksamhet och liv i skogen” skiver i SLU i pressmeddelandet.

Fakta - fördelning av pengarna

• 75 miljoner kronor till fem rekryteringspaket där nya forskargrupper ska etableras med inriktning mot; skogsskötsel och biologisk mångfald i terrestra miljöer samt i vattenrika miljöer, verktyg för strukturell och funktionell biologisk mångfaldsutvärdering, kartläggning av biologisk mångfald med hjälp av eDNA, samt genetisk biodiversitet i relation till skogsskötsel.

• 50 miljoner kronor avsätts till en förlängning fram till år 2030 av de löpande forskningsprogrammen Future Silviculture samt Skogsbiologi och bioteknik.

• 147 miljoner kronor avsätts slutligen till en ny forskarskola inom Future Silviculture, där mer än 50 doktorander varav 14 industridoktorander ska utbildas.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev