Sveaskog är i konflikt med renskötseln. Nu meddelar det statliga skogsbolaget att de kraftigt minskar sina avverkningar. Foto: Lars-Henrik Andersson

Sveaskog i konflikt med renskötseln – kraftigt minskade avverkningar

Renskötseln och Sametinget har under de senaste åren kritiserat statliga Sveaskog för deras avverkningar och dess följder för rennäringen. Skogsbolaget å sin sida menar att det måste gå att sambruka markerna. Men positionerna är låsta och nu meddelar Sveaskog att föryngringsavverkningen kommer att minska kraftigt i Norrbotten under 2023.

Sveaskog skriver i ett pressmeddelande att bolaget är medvetet om de allvarliga effekter som minskade avverkningar innebär. Det handlar om minskade råvaruleveranser till industrin och att entreprenörer som jobbar för Sveaskog kommer att drabbas.
De minskade avverkningsvolymerna under 2023 ska ses i ljuset av den konflikt som finns mellan det statliga skogsbolaget och renskötseln, främst i Norrbotten. Trots att det för bara ett år sedan togs fram ett nytt verktyg för att Sveaskog och renskötseln tillsammans skulle kunna samordna den övergripande planeringen för skogsbruk och renbete, så har kritiken mot Sveaskog fortsatt.
I en debattartikel nyligen i NSD anklagades Sveaskog för att inte respektera urfolksrätten.

Inte som planerat

Sveaskog tillbakavisar detta och påpekar att bolaget tagit initiativ till fördjupade samtal i de mest låsta dialogerna och ytterligare sett över arbetet med samplanering och samexistens, för att göra ännu mer för renskötseln.
I ett pressmeddelande skriver Sveaskog:

”Sveaskog är FSC-certifierade och genom FSC-certifieringen erbjuds samiskt hävdvunnen renskötsel samplanering av kommande skogliga åtgärder inom samebyarnas område. Samplaneringsprocesserna i Norrbotten har dock inte fallit ut som planerat och Sveaskog behöver därför minska den totala avverkningsvolymen i länet under i första hand 2023.”

45 procent minskning

Minskningen av föryngringsavverkningen blir 45 procent jämfört med liggande avverkningsberäkning, meddelar nu Sveaskog som menar att uttagsnivåerna redan i grunden är satta med hänsyn till renskötseln.
Under februari månad kommer Sveaskog mer konkret att beskriva hur de minskade råvaruleveranserna slår mot olika aktörer i Norrbotten och norra Sverige.
Vidare ur Sveaskogs pressmeddelande:
”Sveaskog arbetar för att utveckla skogsbruket i förhållande till renskötseln. Vår ambition är att detta ska ske i samarbete med samebyarna och med ömsesidig respekt för varandras näringar.”

Protester

I Norrbotten har det även förekommit protester från renskötseln när det gäller etablering av nya gruvor.
Sametinget skriver bland annat att samer är oroade över att prospektering och mineralutvinning sker på marker med stora miljö-, natur- och kulturvärden. Dessutom lyfts frågan om krav på vinstdelning till urfolk och lokalsamhällen.
Enligt Sametinget utgör den expanderande gruvindustrin ett direkt hot mot renskötseln.

Tidningen Affärsvärlden har under 2022 publicerat en rad artiklar om renskötseln och dess förutsättningar men även påverkan på bland annat gruv-, skogs- och turismsatsningar i norr. Samtidigt ska Renmarkskommittén nu ta fram ett förslag till ny renskötsellag, där bland annat småviltsjakten på statens mark i fjällvärlden behandlas.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev