onsdag 7 december

Opinion

”Låt viltet bli en faktor i arealbidragen”

Samtidigt som viltet är en utmaning för lantbruket, finns det en koppling mellan stora växtätare och ett variationsrikt landskap med stor biologisk mångfald. För att öka acceptansen för vilda djur kan en viltindex-reglering av arealbidraget vara en väg att gå, skriver viltforskaren Carl-Gustaf Thulin.

”Alliansens fälla har slagit igen”

Den gillrade fällan som Alliansen satte ut för att fånga jägarorganisationerna har slagit igen. Fabrikatet på fällan var rovdjurspropositionen, betet var licensjakt på varg.

Isak From, riksdagsledamot (S) Västerbotten.

En totalbom av vapenutredare

Behoven är stora, ändå missas hela målet. Det handlar om att justitieminister Beatrice Asks utredare föreslår skärpta straff för vapenbrott. Utredarens förslag är närmast helt inriktat mot laglydiga jägare och skyttar, som inte har någon betydelse för de verkliga problemen.

”Legala vapen är inte problemet”

När regeringen nu vill skärpa vapenlagen är syftet att komma åt de illegala vapnen. Från Jägareförbundet Dalarnas sida så välkomnar vi naturligtvis ambitionen med arbetet att få bort dessa vapen från gatorna, och som används frekvent vid olika typer av brott.

”Älgjakten som livsstil hotas av skogsbruket”

Lycksele jaktvårdskrets var tidigare en part i älgförvaltningen genom det samrådsförfarande som länsstyrelsen ansvarade för mellan jägare och markägare. Fram till 2009 var båda parter ense om tilldelningen efter genomförda samråd. Nu är situationen en annan.

”Trovärdighetsproblem för Naturvårdsverket”

Svensk Jakt har granskat Naturvårdsverkets bidrag till Naturskyddsföreningen och funnit att myndigheten beviljar projektbidrag på miljontals kronor. Pengarna ska bland annat gå till att ”pröva lagligheten av licensjakt på varg” och finansierar delvis naturskyddsföreningens jurister. Det är minst sagt anmärkningsvärt.

”Jaktfilm får inte göras på viltets bekostnad”

Svenska jaktfilmer speglar vanligtvis jakten på ett bra sätt ur etisk synpunkt. Men det finns undantag, och det är viktigt att filmare, både amatörer och proffs, inte tar med scener som är etiskt tveksamma.

”Fega politiker och vargjakten”

Vilket parti vågar ta ställning för folket på landsbygden och samernas rätt att bedriva sin näring? Det politiska parti som vågar det har många röster att vinna.

Foto: Olle Olsson

”Regeringen fokuserar på fel vapen”

Den organiserade brottsligheten måste bekämpas med kraft. Fokus måste ligga på att bekämpa de illegala vapnen, inte de legala, skriver socialdemokraterna Morgan Johansson och Sven-Erik Bucht i debattartikeln nedan.

Foto: Mattias Lilja

”Kronviltet är ett hot mot älgstammen”

Den intensiva granodlingen även på tallmarker resulterar i sjunkande kalvvikter på grund av att kon inte kan äta foder med bra kvalitet under vintermånaderna. Nu ser vi ytterligare ett hot mot älgstammen – kronviltet.

Foto: Olle Olsson

”Vad hände med det positiva med jakten?”

När jag bläddrar fram sidor på datorns skärm på de svenska jakttidningarnas hemsidor slås jag av att ingenting längre verkar vara speciellt positivt med jakt, eller med att vara jägare. Jag menar – ingenting positivt verkar ju hänt överhuvud taget. Men är det verkligen så?

”Miljöpartiet är största hotet mot viltvården”

Miljöpartiet argumenterar i jaktsammanhang ofta för EU, demokrati och vargflockar. Det senare är förståeligt och naturligt i skuggan av Skansen och med ryggen vänd mot landsbygden.

Karta: Viltskadecenter

”Läget är ohållbart – omfattande vargjakt nödvändig”

Läget är idag ohållbart! Örebro län berörs av cirka 100 vargar. Detta innebär att en procent av Sveriges yta berörs av mer än en tredjedel av de 270 vargar som Sveriges riksdag beslutat om.

”Låt vildsvinen böka och älgen beta”

Då var det återigen dags igen för ändringar i vapenlagen. Den här gången finns förslag om att licensbelägga magasin samt att införa restriktioner för halvautomater. Men vad det egentligen handlar om är att omöjliggöra tillvaron för oss jägare.

”Elhalsband direkt plågsamt för hunden”

Ifrågasättandet av reklamen för och näthandeln med elhalsband har de senaste dagarna uppmärksammats i media. Det är något som skulle gjorts för länge sedan.

”Var finns objektiviteten hos media?”

Var är ni politiker och media som vågar står upp för en urbefolknings rätt att bedriva sin traditionella näring? Var är ni som vågar står upp mot den rasism och förföljelse som sker mot samerna på sociala medier?

Berättelsen om brandbilen som vände

Larmet om skogsbranden kom in i god tid så personalen på SOS Alarm fattade ett snabbt beslut att skicka en brandbil för att hindra att branden spred sig och en större skada uppstod.

”Jägarna behövs – var så säkra”

Länsförsäkringar har räknat ut att viltolyckorna kostat över en miljard kronor
2013. Med tanke på att jägarna skjuter nästan 100.000 älgar varje höst, ungefär lika många vildsvin och betydligt fler rådjur undrar man om någon tänkt på hur många miljarder det hade kostat mer om inte jakten fanns.

”EU:s straff – fri tillväxt för varg”

Det må vara hänt att det finns många som gillar tanken på ohämmad fri tillväxt av varg. Men även de som gör det borde ha den intellektuella ärligheten att tydliggöra konsekvensen av sin argumentation, skriver Dag Lindgren, pensionerad professor i skogsgenetik vid SLU i Umeå. Debattartikeln har i andra versioner publicerats på Dag Lindgrens blogg och i Västerbottens-Kuriren.

”Kritik har påverkat polisen – ett spel för galleriet?”

Äntligen kommer positiva signaler från polisen gällande de långa handläggningstiderna för vapenlicenser. Man kan tolka detta som att senare tids massiva kritik mot hur licensansökningar hanteras har gett resultat.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Svensk Jakt på Instagram