torsdag 29 februari

Opinion

När fåren inte längre betar i hagarna växer de igen. Tusentals arter är beroende av dessa miljöer. Foto: Martin Källberg

”En hård dom över naturvårdens strategier”

Uttrycket som F-n läser bibeln ska enligt Wiktionary tolkas som ”genom att medvetet misstolka eller snedvrida för att passa sitt eget mål eller synsätt”.
Sedan Artdatabanken presenterade sin uppdaterade rödlista har vi sett flera graverande exempel på just det. 

Att jaga med löshund i februari är inte förenligt med god jaktetik, skriver debattören. Foto: Lars-Henrik Andersson

5 maj 2015

”Sveaskogs tveksamma jaktetik”

Sveaskog avlyser björnjakten inom två jaktlag i Dalarna och Hälsingland på grund av jakten varit tveksam ur etisk synpunkt. Etik finns också anledning att diskutera när det gäller bolagets egen viltförvaltning där man till exempel förespråkar lång jakttid på dräktiga älgkor. 

Nu går det inte att dröja längre med att ändra i rennäringsförordningen och ge i Sverige boende jägare förtur till jakten i fjällen. Ska landsbygdsminister Sven-Erik Bucht stå vid sitt vallöfte, frågar debattörerna. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

23 april 2015

”Fjälljakten kan inte vänta – upp till bevis Bucht!”

Socialdemokraternas oförmåga att rätta till de problem som Alliansregeringen ställde till med fjälljakten får oss att undra om det stora regeringspartiet saknar det ledarskap som krävs för att styra frågan i hamn. Det skriver två förkämpar för en bra jakt på statens marker i fjällen, Ulf Lindroth och Michael Fossum.

Vi ska aldrig behöva se en varg i trädgårdar, i eller intill samhällen, skriver insändarskribenten. Foto: Olle Olsson

20 april 2015

”Vargfrågan handlar inte bara om jakt”

Jag bor i Kils kommun, en plats där vi varit ganska förskonade från vargen och plågorna den för med sig. Men den här veckan har vi siktat varg inne i tätbebyggt område, trädgårdar, på gräsmattor och kring folks tamboskap varje dag.

Skogen ger inte bara råvara till industrin utan betyder så mycket mer för många människor. Därför är det viktigt att skogsägare och entreprenörer vid gallringar och slutavverkningar tar hänsyn till de övriga stora värdena som finns i skogen, skriver debattören Erland Lundgren. Foto: Jan Henricson

13 april 2015

”Skog är inte bara råvara till industrin”

Sveriges yta består till drygt hälften av produktiv skogsmark. Vi har i alla tider använt skogen till brännved och byggnadsmaterial, impregneringsmedel från tallens kåda och från björken dess sav. Till detta kommer vilt och fisk.

Vad vet lokföraren om djuret som flög åt sidan eller andra djur som sprang in i tågsättet, lever eller inte? undrar debattören. Foto: Kjell-Erik Moseid

13 april 2015

”Trafikverket erkänner lagbrott”

Trafikverket uppgav i ett radioinslag att järnvägssträckan Kilsmo–Högsjö är Sveriges mest viltolycksdrabbade järnvägssträcka. Som samordningsansvarig för Nationella viltolycksrådet Hallsberg reagerade jag direkt. Uppgifterna stämmer inte.

Om vi inte jagat och ätit kött hade vi människor inte funnits, skriver debattören. Foto: Jan Henricson

13 april 2015

”Utan jakt inga människor”

Djurens rätt och övriga vargmotståndare är att jämföra med religiösa falanger. De är helt oemottagliga för sakskäl, eftersom allt rör sig om känslor. De ger endast sken av att rättfärdiga något man själv är osäker på.

12 april 2015

”Högstbjudande dansk eller svensk får jakten”

I en replik på inlägget Svenska jägare bör få jaga i Danmark skriver Mikkel Kröyer att jakten på de statliga markerna kommer att gå till de jägare som betalar mest, oavsett nationalitet. Men det finns annan jakt där orättvisan är mer relevant.

"Min bedömning är att trovärdigheten för en ny vargutredning utförd av Naturvårdsverket redan kraftigt eroderats", skriver debattören Anders Runnérus.

11 april 2015

”Se upp i backen – vargfrågan är inte löst”

Naturvårdsverket upprättade en förvaltningsplan för varg under hösten 2014. I den stora textmassan gömmer sig försåtliga skrivningar om behovet av invandrare. Det finns anledning för Jägareförbundet och andra att vara vaksamma. Vargfrågan är inte löst ännu.

11 april 2015

”Mycket gemensamt men skillnader finns”

Svenska Jägareförbundet skriver i sin replik på vår debattartikel Samverkan ger mera tall att det krävs gemensamma åtaganden på landskapsnivå, så att älgar och skador sprids och späds ut. Det är glädjande att Jägareförbundet välkomnar satsningarna inom projektet Mera tall. 

10 april 2015

”Svårt att förklara jaktens mysterier”

Det är svårt att förklara varför man jagar, eftersom själva dödandet är en sådan central del av jakten, skriver Niklas Fägersten i en replik på inlägget Jägarnas ansvar att förklara varför vi jagar.

10 april 2015

”Svenska jägare bör få jaga i Danmark”

Enligt tidningen Ekstra Bladet frigör Danmark statlig mark för alla danska jägare. Då är det lämpligt att vi svenska jägare får samma möjlighet att jaga på dessa marker som danskarna har i våra fjäll.

Hur vi jägare framställer vår jakt och oss själva i sociala medier, i fotografier och i filmer, har stor betydelse för hur en icke jagande allmänhet betraktar oss. Foto: Jan Henricson

9 april 2015

”Jägarnas ansvar att förklara varför vi jagar”

Varför jagar du? Den frågan har nog alla vi jägare fått. Ibland uttalat ifrågasättande: varför vill du skjuta djur, varför döda? Och visst är det lätt att tro att jakt bara handlar om att döda djur, när man bara ser trofébilder och skottsekvenser i sociala media. Verkligheten är dock en annan.

När det är svårt att engagera gräsrötterna i Jägareförbundets arbete återspeglar det sig i hela organisationen, skriver signaturen Steffo som får svar av förbundsordförande Björn Sprängare. Bilden från en tidigare årsstämma i Jägareförbundet. Foto: Jan Henricson

9 april 2015

”Ointresse för förbundsfrågor ett genomgående problem”

Ointresset för Jägareförbundets verksamhet finns i hela organisationen och återspeglar sig i länsföreningarnas engagemang i valprocessen. Det skriver signaturen Steffen, som får svar direkt av förbundsordförande Björn Sprängare.

8 april 2015

”Risk för godtycke vid vapenval”

Jägare har stor nytta av utvecklingen av militära vapen, till exempel höjbar kolvkam. Det skriver Niklas Fägersten i ett svar på insändaren Militära vapen är inte gjorda för jakt. Därmed avslutar vi denna debatt om militärliknande jaktvapen på svenskjakt.se.

Jägareförbundets årsstämma 2014 påvisade bristande förarbete mellan länsföreningar och valberedning, vilket förbundsordförande Björn Sprängare (till vänster) tydligt påpekade. Valberedningens ordförande KG Abramsson fick förnyat förtroende, men befarar nu en upprepning av fjolåret. Foto: Martin Källberg

8 april 2015

”Konflikter om val gynnar inte Jägareförbundet”

Naturligtvis är det tråkigt när valberedningens förslag förkastas av Svenska Jägareförbundets årsstämma. Men är det verkligen länsföreningarnas fel?

7 april 2015

”Ett logiskt beslut om jakt och viltvård”

Riksdagen uppmanar regeringen att inrätta en ny myndighet för jakt och viltvård. Att samla frågor kring jakt och vilt i en myndighet är både logiskt och praktiskt.

Mellanskarven kallas helt rätt ålekråka. Foto: Sven Gunnar Lunneryd

7 april 2015

”Naturvårdsverket sviker västkustborna”

Nu har Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening fått Naturvårdsverket att bevisa att skarven inte orsakar någon allvarlig skada. I stället för att se till att väskustborna kan fiska en och annan torsk i framtiden, väljer verket att lyssna på intresseorganisationernas lögnaktiga påståenden.

7 april 2015

”Militära vapen är inte gjorda för jakt”

Den debatt som förekommer om militära vapen till jakt visar bara den brist på kunskap som förekommer hos den som företräder dessa vapens goda egenskaper, utan att veta dess begränsningar vid jakt.

Foto: Olle Olsson

2 april 2015

”Vapentyp avgör inte skjutavstånd”

Naturligtvis ska vi inte föra krig mot djur. Inte heller skjuta på för långa håll. Men det har inget med vapnet att göra. Ingen ställer väl vakkojan 300 meter från åteln bara för att han tränar långhållsskytte, skriver Niklas Fägersten i en replik på debattartikeln ”Vi för inte något krig mot skogens djur”.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev