onsdag 28 juli

Opinion

Publicerad 7 november 2015 - 06:50

Debatt

Debatt: ”Regeringen måste agera i vapenfrågan”

Inte bara jägarna utan också vapenhandlarna drabbas av polisens senfärdiga hantering av vapenlicenser. Det är dags att regeringen tar problemen på allvar, skriver debattörerna från tre politiska partier. Foto: Jan Henricson

Jakt och målskytte är djupt förankrade i det svenska samhället och en viktig del av folkrörelserna. I Sverige finns det nästan 300 000 jägare och motsvarande har Svenska Skyttesportförbundet ungefär 80 000 medlemmar. Det finns en stark kraft i den organiserade skytterörelsen, för många människor är jakten en livsstil som till och med kan avgöra valet av bostadsort.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har länge arbetat för krafttag mot illegala vapen och åtkomsten av legala vapen som används i illegala syften. 
Det är viktigt att fortsätta arbetet mot mängden av illegala vapen och att göra tillgången till vapen för kriminella så svår som möjlig. 
En strikt politik gentemot illegala vapen står däremot inte i kontrast till enhetliga, tydliga och effektiva regler för licensprövning av legala vapen. 
Under de senare åren har handläggningstiderna inom stora delar av polisen blivit oacceptabelt långa. Variationerna inom landet är så stora att det inte längre går att hänvisa till enskilda handläggningssystem. 
Såväl jägare, skyttar som vapenhandlare drabbas direkt om inte ansökningarna om licens handläggs snabbt och effektivt. 
För vapenhandlarna kan långa handläggningstider innebära en direkt ekonomisk skada eftersom de inte kan ta betalt för sålda vapen.

Ta samlat grepp
Vi menar att regeringen nu måste följa upp riksdagens tillkännagivande från maj 2015 om att införa ett digitalt vapenhandlarregister i Sverige som är förenligt med polisens vapenregister. 
Beslutet fattades av ett enigt justitieutskott efter en motion från allianspartierna. Ett sådant register skulle underlätta hanteringen för vapenhandlarna. 
Vi menar också att det nu är på tiden att ta ett samlat grepp över de olika särregler som finns på området och få till stånd ett regelverk som är mer anpassat till den tid vi lever i. 

Enklare förvaringsregler
Många jägare jagar regelmässigt på andra orter än där man är bosatt. Det kan i många fall motivera att förvaring av vapnet sker på annat ställe än i den egna bostaden. 
I stället för att transportera vapnet över långa avstånd är det ofta mer ändamålsenligt att förvara vapnet där jakten faktiskt sker. Vi vill därför se över regelverket så att fler jägare kan få tillstånd till att förvara sina vapen på den ort där de rent faktiskt också bedriver jakt. 

Godkänn vapenpasset
Sverige har valt att inte erkänna det europeiska vapenpasset. För svensk del är det fortfarande ett krav på införseltillstånd för alla personer som vill resa hit även från andra EU-länder för att jaga eller bedriva tävlingsskytte. 
Konsekvensen blir att den inre marknaden inom EU försvåras och att det – i alla fall mer spontant och på kort varsel – nästan blir omöjligt att besöka Sverige för att jaga. 
Även näringslivet drabbas eftersom det blir svårare för företag att erbjuda jakttjänster eftersom det är svårt att ta emot utländska kunder.
Jägare och skyttar bosatta i EU borde omfattas av samma undantag från kravet på införseltillstånd som alla nordiska länder. Det skulle underlätta för jaktturism och göra Sverige mer attraktivt att besöka för såväl jägare som sportskyttar. 
Vi moderater, centerpartister och kristdemokrater värnar om svensk jakt- och sportskyttetradition. Vi vill förenkla och modernisera regelverket kring legala vapen och se till att licensprövningen sker på ett likvärdigt sätt över hela landet. 
Det är nu upp till regeringen att följa upp de tillkännagivanden vi gjort på området.

Krister Hammarbergh, riksdagsledamot (M)
Johan Hedin, riksdagsledamot (C)
Magnus Oscarsson, riksdagsledamot (KD) 

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se 
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget