onsdag 28 juli

Opinion

Publicerad 29 oktober 2015 - 09:07

Debatt

Debatt: ”Samarbeta om makten över jakten”

Jägare och markägare måste samarbeta för att lyckas med viltförvaltningen, anser debattören. Foto: Jan Henricson

Jakten debatteras för närvarande flitigt. I ATL nr 73 upprepar några Tibrobor kravet att Jägareförbundets allmänna uppdrag ska upphöra och flyttas till en statlig myndighet. I Svensk Jakt nr 11 riktar ordföranden i Jägareförbundet i Blekinge kritik mot att markägarna har utslagsröst i älgförvaltningsgrupperna och anklagar markägare för att vilja ”slutavverka” älgarna.

I våras ifrågasatte även LRFs riksförbundsstyrelse Jägareförbundets allmänna uppdrag, detta utan någon som helst föregående kontakt med Jägareförbundet. Och från Jägareförbundets ledning upprepas ofta kravet att markägarna inte ska ha utslagsröst i älgförvaltningsgrupperna.
Klokt nog röstade en stor majoritet på LRF-stämman ner styrelsens förslag rörande det allmänna uppdraget och uppmanade i stället styrelsen att inleda samtal med Jägareförbundet. Så har också skett och det kommer nu positiva rapporter från dessa samtal.

Måste samarbeta
Markägare och jägare är beroende av varandra och måste ha ett nära samarbete för att uppnå en bra viltvård och för att förhindra att viltstammarna blir för stora. 
Det är också uppenbart att det på många håll behövs betydligt fler jägare. Ett starkt Jägareförbund är den bästa garanten för att öka intresset för jakt. 
Att som markägare ifrågasätta Jägareförbundets allmänna uppdrag är därför att skjuta sig själv i foten. Dessutom vittnar det om en tankemässig härdsmälta att föreslå att de areella näringarna ska föda ännu fler tjänstemän.

Jägarna betalar
Jägareförbundets allmänna uppdrag finansieras till sista kronan av jägarnas viltvårdsavgift. Det är jägarnas egna pengar, inte några statliga budgetmedel. Att denna avgift skulle bekosta ännu mer statlig byråkrati är befängt. 
I stället borde LRF och Jägareförbundet gemensamt arbeta för att få ett större ansvar för jakten, till exempel genom att överta delar av länsstyrelsernas arbete med älgförvaltningen som idag kostar orimligt mycket med höga fällavgifter som följd.
En stor del av Jägareförbundets medlemmar är också medlemmar i LRF. För oss är det av största vikt att de båda förbunden har ett nära och konstruktivt samarbete. 
Så har det inte varit under senare år, men förhoppningen är att de nu inledda samtalen skall leda till en märkbar förbättring. 

Tung markägarröst
Tyvärr har samarbetet under senare år försvårats av att halsstarriga tjänstemän pinkat revir och skapat onödiga motsättningar. När så sker måste styrelserna sätta ner foten och stävja alla dumheter.
Jägareförbundet bör också upphöra med att ifrågasätta markägarnas utslagsröst i älgförvaltningsgrupperna. Jakträtten är en del av äganderätten och i sista hand måste markägarnas röst få väga tyngst. 
Jägareförbundet ska i stället utöva sitt inflytande i kraft av all den kompetens som finns inom förbundet.
Det finns inga genvägar. Jägare och markägare måste samarbeta både i skog och mark och på regional och nationell nivå. Det krävs ett givande och ett tagande och det finns inget utrymme för pajkastning eller misstänkliggöranden. 

Sören Larsson
Stockholm

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se 
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget