onsdag 28 juli

Opinion

Publicerad 28 augusti 2015 - 11:13

Debatt

Debatt: ”Föråldrad jaktlagstiftning grund för konflikter”

Dagens nationella förvaltningsplaner och de regionala hänger inte samman och uppfyller inte de önskemål som riksdagen beslutat om, anser företrädare för WWF. Foto: Melker Dahlstrand

I ett svar på Hans Boströms debattartikel på svenskjakt.se skriver företrädare för WWF att det är dags att fatta tydliga politiska beslut för rovdjursförvaltningen.

Världsnaturfonden WWF är glada för att Hans Boström läst vår debattartikel där vi uppmanar politikerna över partigränserna att agera för att komma vidare i rovdjurs- och viltförvaltningsfrågorna.
Vi föreslår politikerna en process för att komma framåt. Det är dags nu att komma vidare i den infekterade debatten om rovdjuren – och det enda som kan åstadkomma detta är politiska beslut för att lägga grunden för en långsiktig, förutsägbar och tydlig politik och förvaltning.
Det gäller inte bara rovdjuren utan även de övriga däggdjuren samt fåglarna i Sverige. Upprätta och besluta om en långsiktig och trovärdig handlingsplan för detta arbete.

Styrande planer
WWF anser att det måste vara en samförvaltning av rovdjur–bytesdjur–skador–jakt och där människorna är delaktiga i planer och beslut. Därför föreslår vi att förvaltningsplanerna ska vara styrande i planeringen och i besluten.
Sveriges riksdag beslutade för snart två år sedan att förvaltningsplanerna ska vara styrande. Där står i inledningskapitlet att ”Förvaltningsplaner bör vara det centrala och regionala verktyget för den praktiska förvaltningen och det adaptiva verktyget för att nå målet för rovdjurspolitiken”.
WWF anser att det nu är dags att genomföra detta. Dagens nationella förvaltningsplaner och de regionala hänger inte samman och uppfyller inte de önskemål som riksdagen beslutat om.
Vår uppmaning till politikerna är att börja med att besluta att så ska vara fallet för att visa att man menar allvar med att försöka att få ordning och reda i bland annat rovdjursförvaltningen.
I exempelvis paragraf 23c i jaktförordningen, som används som grund för vargjaktsbeslut, finns inte angivet att förvaltningsplanerna ska vara en grund för besluten. Det är klart att så måste vara fallet.

En ny plattform
WWF har sedan 2008 föreslagit att det ska göras en ny plattform som del i jaktlagstiftningen för förvaltningen. Det ska som ovan anges, vara en samförvaltning med stor respekt både för människor och djur.
Grunderna till vårt förslag kommer från Åke Pettersons utredning ”Rovdjurens och deras förvaltning”. Det är en mycket bra utredning med bra förslag och bred förankring. Tyvärr har bara några av utredarens förslag förverkligats. 
Den nuvarande jaktlagstiftningens delar om jakträtten och jaktens genomförande har vi inte några synpunkter på. Däremot anser vi att de delar som rör förvaltningen är för svagt skrivna och måste moderniseras.
Grunderna för bestämmelserna om förvaltningen skrevs 1938 och som alla vet har viltstammarna utvecklats enormt sedan dess. Många av de konflikter som finns idag har sin grund i att dagens lagstiftning har stora brister när det gäller att lägga en god och långsiktig grund för förvaltningen och som tar hänsyn till både människor och djur.
WWF hoppas nu att politikerna, över partigränserna, vill agera för att komma vidare i rovdjurs- och övriga viltfrågor.

För Världsnaturfonden
Peter Westman
Mats Forslund
Tom Arnbom

Delta i debatten!

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se 
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget