onsdag 7 december

Se ståndskall på mårdhund

Premium TV

Molly skäller och springer runt mårdhunden. Den fräser och väser som en hackande motor med skit i karburatorn och uppskattar inte alls uppvaktningen. Här kan du sett ett filmklipp från åländsk jakt på mårdhund.
Läs mer om jakten och se fler bilder i Svensk Jakts novembernummer.

Mårdhund på vandring fångades på viltkamera

En riktig långvandrare har fastnat på bild. En mårdhund som ingår i Mårdhundsprojektet har under sin väg från södra Sverige och norrut passerat en åtel utanför Sandviken.

Lönar sig för ejdern om vi bekämpar mink och mårdhund

Bekämpning av de invasiva arterna mink och mårdhund har positiv inverkan på häckande ejderhonors överlevnad, häckningsutfall och deras sannolikhet att häcka. Det konstaterar Anton Lehtinen i en pro gradu-avhandling vid Åbo Akademi. Studien gjordes mot bakgrund av den sårbarhet som ejderbeståndet upplever.

Jakt på mårdhund och mink för sjöfågelns skull

Ett nytt projekt vid finska Viltcentralen ska leda till utökad jakt på mårdhund och mink i Skärgårdshavet mellan Åbo och Åland.

Ost lockar mårdhund i norrländsk natur

Mårdhundsprojektet har under alla år ständigt arbetat med att förfina och effektivisera de metoder som används för att fånga in mårdhundar.

Mårdhundsexplosion i sydligt grannland

Förekomsten av mårdhund exploderar i Danmark. I Hedensteds mårdhundsgrupp för man en intensiv men som det verkar närmast fruktlös kamp mot den invasiva arten.

Mängder av mårdhundar avlivas

Djursland är en stor halvö mitt på Jyllands östkust, norr om Århus och söder om Randersfjorden. Bara i år har där dött eller avlivats drygt 500 mårdhundar.

Förenklad jakt på mink och mårdhund

Den finska riksdagen har beslutat om enklare regler för jakt på de oönskade arterna mink och mårdhund. Till exempel blir det tillåtet att jaga arterna utan att ha löst jaktkort.

Bornholm ligger cirka fyra mil sydost om Malmö.

DNA visar att det finns mårdhund på Bornholm

Det finns med mycket stor sannolikhet mårdhund på Bornholm. Det visar DNA-analys av spillning plockad på ön.

P-A Åhlén, projektledare i Mårdhundsprojektet.

Ta mårdhunden i nackskinnet!

På måndag är det älgjaktspremiär i norra Sverige. Då släpps tusentals älghundar på fritt sök, och några av dem kommer sannolikt att stöta på mårdhund. Hur ska man som hundförare agera då?

Mårdhunden som fotograferades i Finland och som väckt funderingar. Foto med viltkamera: Matti Rautakorpi

Flera observationer av mårdhund i Höga kustenområdet

I Sverige finns mårdhunden främst i Norrbotten och Västerbotten, men tros även ha spridit sig söder ut. Nu har flera observationer rapporterats från Höga kustenområdet.

Svenskar får norskt pälsjägarpris

Svenskarna Per-Arne Åhlén och Fredrik Dahl tilldelas det norska pälsjägarpriset John S Opdahl-priset, för sitt arbete med att stoppa mårdhundens spridning.

En mårdhund kan få 16 valpar

En mårdhundhona föder normalt sex till tio valpar, men ibland mer. I Finland har en kull med 16 valpar dokumenterats och i Danmark en med tolv.

Mårdhundar jagas med hjälp av importerade mårdhundar

Jakten på de svenska mårdhundarna går vidare. Det senaste i jakten är att importera farmade mårdhundar från Finland och sätta ut dem i Sverige.
– Det bästa verktyget att hitta en mårdhund i naturen är en mårdhund, säger PA Åhlén, projektledare vid Mårdhundsprojektet.

Mårdhundvalpen i Burträsk är den första dokumenterade mårdbhundsföryngringen i Västerbottens län. Foto: Mårdhundsprojektet

Första föryngringen av mårdhund i Västerbotten

Under söndagskvällen avlivades en mårdhundsvalp i trakterna av Burträsk, Västerbotten. Djuret, som vägde två kilo, hittades av en jakthund som var ute på sök efter grävling.

Mårdhundsprojektet måste drivas vidare, krävs det i två motioner till riksdagen. Foto: Mårdhundsprojektet

Riksdagsmotioner i korthet

Här följer ytterligare motioner till riksdagen som har anknytning till jakt.

Statssekreterarna vid de ansvariga departementen i Sverige, Norge och Finland vill ta ett gemensamt krafttag mot mårdhunden. Foto: Mårdhundsprojektet

Gemensam aktion mot mårdhund

Statssekreterarna vid miljödepartementet i Sverige, miljøverndepartementet i Norge och jord- och skogsbruksministeriet i Finland vill utveckla sitt samarbete för att förhindra att mårdhunden sprider sig inom och mellan de nordiska länderna.

Calle Bohman med sin fångst, en mårdhundshane i vacker vinterpäls. Foto: Bernt Karlsson

Fångade mårdhund

Calle Bohman, Boliden, fångade i slutet av oktober en mårdhund i en burfälla.

Mårdhunden är kanske den invasiva art som är det mest påtagliga problemet för de svenska jägarna och viltvårdarna. Foto: Mårdhundsprojektet

Strategi för att bekämpa invasiva arter

EU föreslår nu en gemensam strategi för att bekämpa introduktion och spridning av invasiva arter.

Vinterstammen av mårdhund i Sverige beräknas uppgå till mellan 100 och 130 djur. Foto: Mårdhundsprojektet

Invasiva arter – ett växande problem

Spridningen av djur och växter mellan länder och kontinenter sker allt snabbare och främmande, invasiva arter utgör i dag ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden världen över.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Svensk Jakt på Instagram