Bekämpning av mårdhund och mink gör att fler ejderhonor kan häcka och föda upp nya kullar. Foto: Ingemar Pettersson

Lönar sig för ejdern om vi bekämpar mink och mårdhund

Bekämpning av de invasiva arterna mink och mårdhund har positiv inverkan på häckande ejderhonors överlevnad, häckningsutfall och deras sannolikhet att häcka. Det konstaterar Anton Lehtinen i en pro gradu-avhandling vid Åbo Akademi. Studien gjordes mot bakgrund av den sårbarhet som ejderbeståndet upplever.

Häckningsframgången hos ejder undersöktes i skärgården i Tvärminne i västra Finska Viken. Där har ejdrarna studerats sedan 1990. Anton Lehtinen följde upp deras häckning åren 2011–2019, en period då bekämpning utfördes för att hålla tillbaka minkar och mårdhundar.

 

Har återhämtat sig

Eftersom det numera finns havsörn i området var frågan bland annat om predation från de invasiva minkarna och mårdhundarna skulle vara svår att visa, om denna övertrumfades av predation från havsörnarna som ju tillhör den ursprungliga och naturliga faunan och som efter en lång nedgång har återhämtat sig.

 

Positiv inverkan

Predationen från de invasiva däggdjuren var emellertid betydande om de inte bekämpades, vilket var tydligt trots havsörnarnas närvaro. Resultaten från avhandlingen visade att bekämpningen av mink och mårdhund hade en positiv inverkan på ejderhonornas överlevnad, häckningsframgång och benägenheten att häcka. För bekämpning användes direktdödande fällor för mink, medan ställande hund användes för att jaga mårdhund.

 

Effektivt verktyg

Under två år (2015–2016) inom den studerade perioden var bekämpningen mindre intensiv (på grund av resursbrist) och då var också predationen högre. Detta pekar på att bekämpning är ett effektivt verktyg. Anton Lehtinen uppmanar till välplanerad, långsiktig och omfattande bekämpning av invasiva arter inom hela Östersjöregionen.

Referens: Effekten av en systematisk bekämpning av invasiva rovdjur på ejderns Somateria mollissima överlevnad och häckning. Pro gradu-avhandling 2021 av Anton Lehtinen. Åbo Akademi.

 

Kjell-Arne Larsson

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev