Slopad utslagsröst för markägarna i älgförvaltningen. Färre vargar, skarvar och sälar. Det är några av förslagen från Socialdemokraterna. Foto: Roland Svensson & Olle Olsson (i hägn)

Socialdemokraterna: Ändra älgförvaltningen och sänk vargstammen

Premium

Slopad utslagsröst för markägarna i älgförvaltningen. Färre vargar, skarvar och sälar. Det är några av förslagen som rör jakten i riksdagsmotionerna från Socialdemokraterna.

Under riksdagens allmänna motionstid har det även lämnats in motioner med fokus på jakt. I ett antal artiklar speglar Svensk Jakt vad riksdagspolitikerna vill med jakten.

Älgen är inte utrotningshotad men den är pressad och under hot. Det anser Isak From och Helén Pettersson som därför vill ge mindre makt till markägarsidan som i dag har utslagsröst.
De båda S-politikerna föreslår att sammansättningen i älgförvaltnings- och älgskötselområdena ändras så att jägare och markägare ska vara lika många, samt att det bör finnas en oberoende ordförande utsedd av länsstyrelsen.

Livskraftig stam

I en kommittémotion av den tidigare landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg med flera, vill motionärerna att ”älgförvaltningen ska skapa en livskraftig stam med hög kvalitet och i balans med betet”.
Vi behöver förvalta alla klövviltsarter. Detta kan göras genom ett utökat uppdrag till viltförvaltningsdelegationerna. Det skriver Monica Haider i en motion. På så sätt kan vi säkerställa att de olika djurarternas tryck på skogen och jordbruket är i balans, menar motionären.

Slopat uppehåll

Behåll brunstuppehållet i älgjakten. Det tycker Helén Pettersson som anser att man därigenom värnar acceptansen för älgförvaltningen och bibehåller brunstuppehållet med särskilt beaktande av de etiska aspekterna i de delar av landet där älgjakten startar i september.

Varg

Antalet vargar i Sverige ska ner till 170–270 individer samtidigt som gynnsam bevarandestatus bibehålls. Det framgår i en kommittémotion skriven av Anna-Caren Sätherberg med flera. I motionen framhålls även att konflikterna kring jakten på rovdjur måste upphöra och ordning och reda skapas i förvaltningen av dem.

Färre vargar

Även Patrik Björck vill se färre vargar. Vargstammen ska via ”jakt eller andra åtgärder” sänkas till det av riksdagen beslutade målet på 170–270 individer, skriver Björck i sin motion. ”Därefter bör det lokala inflytandet över vargstammen ses över och läggas så nära de som drabbas av vargen som möjligt”, tillägger han.

Utvecklad skyddsjakt

Isak From, tidigare jaktpolitisk talesperson för Socialdemokraterna, vill se en utvecklad skyddsjakt på stora rovdjur. Han skriver i en motion att en ny regering måste överväga att utreda hur skyddsjakt kan utvecklas så att skyddsjakt kan beslutas redan efter ett angrepp, eller i förbyggande syfte då varg och björn uppträtt nära där människor bor.
From vill också öka möjligheten att utnyttja jaktförordningens paragraf 28 så att den kan användas i anslutning till exempel fårgårdar och renhjordar.
Helén Pettersson vill inte att det ska tillåtas några vargföryngringar inom renskötselområdet. Hon menar att det inte går att ha varg i områden med aktiv renskötsel:
”Om vi menar allvar med att vi vill att rennäringen ska ha en framtid i vårt land så är det inte möjligt att tillåta vargföryngringar inom eller direkt angränsande till renskötselområdet”, skriver hon i sin motion.

Vildsvin

Skottpengar på vildsvin bör införas i områden med höga halter av cesium. Det anser av Gustaf Lantz och Sanne Lennström. De båda politikerna anser att situationen med vildsvin är allvarlig, men att det inte går förvänta sig att jägare ska lägga mer tid, energi och pengar när de inte får något kött i utbyte.
De tillägger dock att om det skulle visa sig att åtgärden med skottpengar på vildsvin är ineffektiv eller kontraproduktiv ska den givetvis dras tillbaka.

Säl

Förbudet mot handel med sälprodukter bör tas bort. Det anser Gustaf Lantz och Sanne Lennström. Politikerna vill att Sverige bör driva frågan om att upphäva förbudet mot handel med sälprodukter inom EU. ”Om handel med sälprodukter tilläts i högre grad skulle detta öka våra chanser att få till en fungerande viltförvaltning gällande sälen”, skriver de båda i sin gemensamma motion.
I en kommittémotion av Anna-Caren Sätherberg med flera framgår även att den tidigare socialdemokratiska regeringen har gett Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att revidera förvaltningsplanen för jakt på olika sälarter.

Skarv

Jakten på skarv behöver öka och införandet av allmän jakttid på skarv bör övervägas. Likaså bör allmän skyddsjakt på skarv, på eget initiativ, möjliggöras. Det anser S-politikerna Sofia Amloh, Caroline Helmersson Olsson, Fredrik Olovsson och Hans Ekström. De fyra anser att skarven har stor negativ inverkan på naturen och är en betydande konkurrent till yrkesfisket.
Även i en kommittémotion av Anna-Caren Sätherberg med flera är andemeningen densamma. Där framhålls att Socialdemokraterna vill verka för en kraftig minskning av antalet skarvar. Samma sak anförs även i en motion från Jim Svensk Larm och Kristoffer Lindberg.

Digital vapenlicens

Det borde gå att använda dagens teknik även när det gäller en elektronisk vapenlicens. Det anser Johan Löfstrand, Eva Lindh, Mattias Ottosson, Johan Andersson och Teresa Carvalho.
Tillsammans har de skrivit en motion med förslaget att det bör tillsättas en utredning hur den digitala tekniken kan användas och underlätta hanteringen vid exempelvis köp av ammunition.

 

Läs om de övriga partierna här

Sverigedemokraterna: Regionalt jaktbestämmande och tak för vargstammen

Miljöpartiet: Fler viltarter i naturen

Liberalerna: Vill se ny modell vid rovdjursskador

Centerpartiet: Utred jaktlagen och sänk vargstammen

Kristdemokraterna: Jakt med harpun bland KD:s motioner

Moderaterna: Rovdjur och vargar engagerar moderater i riksdagen

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev