Centerpartiet har 21 förslag som rör landets jägare i en kommittémotion med namnet En hållbar jakt. Foto: Lars-Henrik Andersson & Mostphotos

Centerpartiet: Utred jaktlagen och sänk vargstammen

Premium

En ny jaktlagsutredning, färre vargar och minskande viltskador. Det är tre av punkterna i ett digert motionsflöde om jakt från Centerpartiet, som lämnats till riksdagen under hösten.

Under riksdagens allmänna motionstid har det även lämnats in motioner med fokus på jakt. I ett antal artiklar speglar Svensk Jakt vad riksdagspolitikerna vill med jakten.

 

Centerpartiet har 21 förslag som rör landets jägare i en kommittémotion med namnet En hållbar jakt, som är skriven av Daniel Bäckström med flera.
I motionen framgår att Centerpartiet bland annat vill inleda arbetet med att inrätta en viltmyndighet, utreda en kriminalisering av jaktsabotage och hindrande av jakt, förbättra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att jaga.
Man vill också analysera konsekvenserna av Girjasdomen och hänsyn till samers rätt, men också beakta lokalbefolkningens och övriga svenskars tradition, intresse och behov.

Rovdjur

Rovdjur i allmänhet och varg i synnerhet får stor plats i kommittémotionen. Centerpartiet vill under kommande år verkställa riksdagens tillkännagivande från 2022 om att verka för att nå 2013 års riksdagsbeslut om vargstammens referensnivåer och att det bör ligga i det nedre spannet om 170 individer. Det här är också något som återkommer i en partimotion skriven av partiledare Annie Lööf med flera.
Partiet vill vidare åstadkomma ett reellt regionalt ansvar och lokalt inflytande över rovdjursförvaltningen samt samförvalta varg med Norge.
Dessutom föreslår Centerpartiet att det ska skapas länsvisa kartor över särskilt sårbara områden för tamdjurshållningen. Detta för att underlätta och skynda på beslut om skyddsjakt.
Partiet vill även se över vilka åtgärder som måste vidtas för att riksdagens beslutade mål om tio procents toleransnivå för rennäringen ska uppfyllas, samt att rovdjurspolitiken ska ta hänsyn till att skapa livskraftiga ren- och landsbygdsnäringar.

Tung börda

I en enskild motion föreslår Kerstin Lundgren att åtgärder vidtas så att enskilda tamdjursägare inte behöver bära kostnaderna för samhällets beslutade rovdjursförvaltning.
Hon menar att dagens system är helt oproportionellt där den enskilda familjen, företagaren, får bära en tung börda. ”Om ett vargrevir plötsligt bildas i deras närhet förändras förutsättningarna att driva företaget helt”, står det i motionen.

Daniel Bäckström och Helena Lindahl retar sig på att vargar tycks prioriteras högre än människors trygghet utifrån hur polisiära resurser används. I en gemensam motion nämner de ett uppmärksammat fall i Värmland, där Polisen ryckte ut med flera fordon efter att en hotfull varg skjutits på en gårdsplan. Motionen syftar till att det omgående ska vidtas åtgärder som gör att polisanmälningar direkt avskrivs i liknande fall.

Säl och skarv

Minska antalet skarvar där det finns behov, står det i såväl Centerpartiets kommittémotion som i partimotionen. Även av Anne-Li Sjölund, Malin Björk och Helena Lindahl är inne på samma linje. I en enskild motion anser de att de nationella tolkningarna av EU:s art- och habitatdirektiv är stelbenta och att de inte tar vara på de möjliga undantag från EU-reglerna som finns. Motionärerna föreslår ändring på detta.
I parti- och kommittémotioner tas även sälarna upp i ett par punkter. Här vill Centerpartiet genom licensjakt säkerställa en mer hållbar förvaltning av säl, samt arbeta för att upphäva förbudet mot handel av sälprodukter.

Vapen och skytte

Utveckla enklare regler för skjutbanor i syfte att underlätta för övningsskytte och förbjud inte bly i ammunition så länge det inte finns fullgoda alternativ som kan garantera en säker jakt, är två punkter i kommittémotionen En hållbar jakt.

Vildsvin

Centerpartiet ser problem med vildsvin. Därför vill partiet att det stora antalet vildsvin ”måste hanteras” och jakten öka. De vill även i sin kommittémotion ge uppdrag till ansvarig myndighet att ta fram generella regler för vad som är tillåtet att utfodra klövvilt med och med vilka metoder det ska vara tillåtet.

Älg

Anne-Li Sjölund och Helena Lindahl vill inte att högdräktiga älgkor ska utsättas för jakt. De anser att jakttiden på älg till den 31 januari, är för lång. ”Det etiska i att jaga i djupsnö och på skare är en frågeställning som även jägare tycker är tvivelaktig”, skriver de i en gemensam motion.

Allmänna uppdraget

Den tidigare modellen med Jägareförbundets allmänna uppdrag bör undersökas och gärna återinföras. Det menar Helena Lindahl och Anne-Li Sjölund.
”Varför förstöra en väl fungerande verksamhet”, frågar de sig apropå den tidigare regeringens beslut att lägga ut jägarnas pengar för offentlig upphandling.

Ny jaktlagsutredning

I flera olika motioner trycker Centerpartiet på vikten av att utreda jaktlagen.
I en partimotion menar man att en ny jaktlagsutredning skulle bidra till ”ett modernt och enkelt regelverk som möter en bred acceptans och där skadorna för jord- och skogsbruket samt mängden viltolyckor minskar.”

Viltskador

Till sist vill Centerpartiet utveckla klövviltsförvaltningen, det framgår i en partimotion skriven av Annie Lööf med flera.
Enligt motionen förstörs tusentals ton spannmål varje år av vilt. Vildsvinen pekas ut som det djurslag som orsakar störst skada i alla lantbruksgrödor.
”Även inom skogsbruket skapar de höga klövviltspopulationerna varje år betydande och omfattande problem. Enligt Älgbetesinventeringen har varannan svensk ung tall skadats genom bete”, står det i partimotionen.

 

Läs om de övriga partierna här

Sverigedemokraterna: Regionalt jaktbestämmande och tak för vargstammen

Miljöpartiet: Fler viltarter i naturen

Socialdemokraterna: Ändra älgförvaltningen och sänk vargstammen

Liberalerna: Vill se ny modell vid rovdjursskador

Kristdemokraterna: Jakt med harpun bland KD:s motioner

Moderaterna: Rovdjur och vapen engagerar moderater i riksdagen

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev