Riksdagsledamöter från Miljöpartiet vill ha fler arter av vilda djur i Sverige. Till exempel visent. Foto: Anders Jarnemo (i hägn)

Miljöpartiet vill ha fler viltarter i naturen

Premium

Miljöpartister vill ha fler vilda djurarter i Sverige. I en motion föreslår två riksdagsledamöter att bland annat skogsren och visent sätts ut i landet.

Under riksdagens allmänna motionstid har det även lämnats in motioner med fokus på jakt. I ett antal artiklar speglar Svensk Jakt vad riksdagspolitikerna vill med jakten.

 

Riksdagsledamöterna Rebecka Le Moine och Marielle Lahti föreslår i en motion att Naturvårdsverket tar fram en handlingsplan för att återinföra arter som blivit utrotade i Sverige.
Exempel på arter som miljöpartisterna åter vill se i den svenska naturen är visent, stortrapp, svart stork och skogsren.
För att lyckas med detta behövs stöd från djurparkerna, påpekar motionärerna som föreslår att dessa ska få en mer aktiv roll för i arbetet med att ta fram djur som är lämpade för utsättning.

Djur ska skyddas

Rebecka Le Moine med flera miljöpartister återkommer med det gamla förslaget att införliva vilda djur under samma djurskyddslag som reglerar djur som hålls av människan.
Man anser att vilda djur behöver ett starkare rättsligt skydd. Genom djurskyddslagen skulle det bli förbjudet att skada viltet, liksom ett regelverk för försäljning och transport av vilda djur.
Med en sådan ordning skulle det också falla sig mer naturligt att ställa krav på mer djurskyddsanpassade jakt- och fiskemetoder, skriver motionärerna.

Rätt att jaga

I en kommittémotion som undertecknats av Amanda Lind med flera vill Miljöpartiet att hela det samiska folket, alltså inte bara renskötarna, får de rättigheter som följer av internationella konventioner Sverige ställt sig bakom. Alltså även rätten till jakt och fiske.
I samma andetag skriver motionärerna att man utgår från att de förslag den pågående renmarksutredningen lämnar kommer att följa slutsatserna i Girjasdomen, som ju handlade om samebyns rätt att upplåta jakt och fiske på sina renbetesmarker.

Allvarliga brott

I en omfattande partimotion om natur- och skogspolitik med språkröret Per Bolund som förste undertecknare, ägnas några rader åt den illegala jakten på stora rovdjur.
Miljöpartisterna vill att polis och åklagare ska prioritera det man kallar allvarlig och organiserad jaktbrottslighet, och att man tar fram arbetssätt som gör att det inte tar så lång tid som nu från att man får in en anmälan till dess att utredningen sätts igång.

 

Läs om de övriga partierna här

Sverigedemokraterna: Regionalt jaktbestämmande och tak för vargstammen

Socialdemokraterna: Ändra älgförvaltningen och sänk vargstammen

Liberalerna: Vill se ny modell vid rovdjursskador

Centerpartiet: Utred jaktlagen och sänk vargstammen

Kristdemokraterna: Jakt med harpun bland KD:s motioner

Moderaterna: Rovdjur och vapen engagerar moderater i riksdagen

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev