Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag & Olle Olsson (i hägn)

Sverigedemokraterna: Regionalt jaktbestämmande och tak för vargstammen

Premium

Tak för vargstammen, ripjakt till alla svenskar och mer makt till viltförvaltningsdelegationerna. Det är några av förslagen i en diger motionsflod om jakt från Sverigedemokraterna i höst.

Under riksdagens allmänna motionstid har det även lämnats in motioner med fokus på jakt. I ett antal artiklar speglar Svensk Jakt vad riksdagspolitikerna vill med jakten.

 

I kommittémotionen Jakt, viltvård och tradition av Martin Kinnunen med flera, vill Sverigedemokraterna att makten över den svenska jakten och viltvården återtas från EU. De anser att art- och habitatdirektivet behöver reformeras och anpassas efter regionala och nationella förutsättningar samt att vargen flyttas från strikt skyddad till att bli förvaltningsbar i EU:s art- och habitatdirektiv.

Viltförvaltningsdelegationerna

Sverigedemokraterna vill ändra tillbaka sammansättningen av viltförvaltningsdelegationerna till den som var när dessa bildades. De vill också ge delegationen mer makt så att beslut om skydds- och licensjakt ska kunna tas i viltförvaltningsdelegationen.

Stora rovdjur

Det behövs ett tak för både varg- och björnstammen, anser motionärerna. ”Med en nedre gräns på 170 vargar och en övre gräns (taket) förslagsvis på 270 vargar skulle vi mer effektivt kunna fastslå om det finns utrymme för licensjakt eller inte kommande jaktsäsong och slippa de eviga diskussionerna om huruvida det ska jagas varg eller inte”, står det i kommittémotionen.
De vill även se ett tak för landets björnstam på 2.800 individer.
Martin Kinnunen och övriga motionärer anser vidare att vargrevir är oförenligt med renbetesland, att möjligheten till skyddsjakt ska stärkas i renbetesland samt att ingen renägare eller annan tamdjursägare ska behöva förlora slaktintäkter med mera på grund av alltför högt rovdjurstryck.

Fjälljakt

SD-motionärernas utgångspunkt i översynen av rennäringslagen är att alla svenska medborgare ska ha samma tillgång till jakt i de svenska fjällen.
De vill förlänga ripjakten till och med den sista mars i Norr- och Västerbotten. Även i resterande del av fjällvärlden vill de ha en längre jakttid på ripa och föreslår att nytt slutdatum ska vara den 15 mars i Jämtlands och Dalarnas län.
Sverige bör även se över och ändra det system som på flera områden och i allt högre utsträckning gynnar renägarsamer, på den övriga lokalbefolkningens bekostnad. ”En början är att ge alla bofasta samma rättigheter till jakt (älgjakt) och fiske”, står det i motionen.

Jägarnas pengar

Martin Kinnunen och övriga motionärer anser att jägarnas jaktkortsavgift ska fortsätta att oavkortat gå in i Viltvårdsfonden och sedan delas ut till olika former av verksamhet som har med jakten att göra. Jägareförbundet ska därför ges jakt- och viltvårdsuppdraget åter för att fortsatt sköta delar av jakten och viltvården.
För att skapa en bättre långsiktighet för viltförvaltningen, vill de att besluten om medel ur viltvårdsfonden ska gälla för tre år i taget.

Miljöorganisationer

Sverigedemokraterna uppger i motionen att det finns exempel på hur miljöorganisationer får bidrag för att aktivt motverka myndighetsbeslut och nämnder, då bland annat att Naturskyddsföreningen årligen får ett bidrag från Naturvårdsverket för att processa om vargjakt i domstol. ”Denna utbetalning ska upphöra genom att regeringen ger direktiv om detta till Naturvårdsverket”, står det i SD-motionen.
Talerätten vid överklagande av jakt på stora rovdjur ska vidare skärpas så att de som har rätt att överklaga ska vara direkt berörda av beslutet, om motionärerna får som de vill.

Säl och skarv

Sverigedemokraterna ser stora problem med såväl säl som skarv. I en kommittémotion av Martin Kinnunen med flera, plus i enskilda motioner, listas olika förslag till åtgärder för att råda bot på skarvproblemen.
Bland annat vill man underlätta för fleråriga tillstånd gällande skyddsjakt på skarv, underlätta användandet av andra jakt- och skrämselmetoder mot skarv som komplement till skjutvapen, utöka oljering och prickning av skarvägg samt få till en bättre samverkan i förvaltningen av skarv mellan länsstyrelser och Havs- och vattenmyndigheten.
Motionärerna ser problem med att tilldelningarna inte fylls vid jakten på säl. Därför vill man införa ersättning till säljägare vid både licens- och skyddsjakt.
I motionen föreslås även att införa licensjakt på vikare.

Fågel och kött

I kommittémotionen framhållas att jakt på korp ska återinföras.
Vidare vill man att regeringen aktivt ska arbeta för sommarjakt på morkulla.
De vill också på olika sätt förenkla vilthanteringen och försäljningen av vildsvinskött, samt att regeringen ska arbeta för att få kommunerna att köpa in och servera klimatsmart viltkött i skolor och på äldreboenden.

Enskilda motioner

Det har också kommit in en rad enskilda motioner från Sverigedemokraternas företrädare. Här följer ett axplock från dem:
Magnus Persson vill förbjuda allmän jakt på vårbock. Jaktformen kommer på sikt kraftigt försämra kvaliteten på rådjursstammen i södra Sverige, varnar han.
Persson vill även förlänga jakttiden på räv med hund: ”Man bör återgå till de jakttider på räv som gällde innan revideringen i vissa län under den förra mandatperioden, alltså den 15 mars”, föreslår han.

Jaktsabotage

Fredrik Lindahl vill utreda åtgärder och andra insatser mot djurrättsextremisters brottslighet. Fredrik Lindahl konstaterar att djurrättsaktivisterna drabbar inte bara jägare utan också bönder och andra företagare som bedriver djurhållning.
Han får också stöd i en kommittémotion från SD-företrädare, som tillägger att straffskalan för jaktsabotage bör omfatta fängelse.

Vildsvin

Erik Hellsborn ser stora problem med vildsvin och vill därför utreda möjligheten till skottpengar på vildsvin. I sin motion framhåller han att vildsvinsstammen måste minska markant och att ett medel för detta kan vara att införa skottpengar.
Per Söderlund ser även han problem med vildsvin och föreslår därför att drönare skulle kunna användas för söka upp vildsvin i grödor och tät vegetation. Han vill även att reglerna för användning av fordon vid jakt på vildsvin behöver lättas upp.

 

Läs om de övriga partierna här

Miljöpartiet: Fler viltarter i naturen

Socialdemokraterna: Ändra älgförvaltningen och sänk vargstammen

Liberalerna: Vill se ny modell vid rovdjursskador

Centerpartiet: Utred jaktlagen och sänk vargstammen

Kristdemokraterna: Jakt med harpun bland KD:s motioner

Moderaterna: Rovdjur och vapen engagerar moderater i riksdagen

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev