Regeringen kommer inte att agera med anledning av den angiverikampanj som Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Västra Götaland initierat, där människor anonymt kan ange jägare för misstankar om illegal jakt på varg och andra rovdjur. Foto: (i hägn) Ingemar Pettersson

Regeringen agerar inte mot länsstyrelsens angiverikampanj

Premium

Länsstyrelsen i Västra Götalands kampanj där människor uppmanas att anoymt ange jägare för illegal jakt har ifrågasatts av många. Krav och frågor har också riktats till regeringen och ansvarig minister.

Riksdagsledamoten Annika Qarlsson, (C), riktade i en skriftlig fråga till civilminister Lena Micko, (S), kritik både mot Naturvårdsverket som finansiär av kampanjen, men även mot länsstyrelsen i Västra Götaland som sjösatte kampanjen.

 

Riksdagsledamot: Ett angiverisystem för kontroll av medborgare

Skilda roller

Annika Qarlsson, (C).

Annika Qarlsson påpekade att länsstyrelsen i Västra Götaland inte anses ingå i raden av myndigheter som ingår i rättsväsendet. Där finns bland andra Polisen, Åklagarmyndigheten, Sveriges domstolar – men inte landets länsstyrelser.

I sin fråga ville Annika Qarlsson har svar på hur anonyma anmälningar registreras, hur sekretessfrågorna hanteras och hur det är ställt med rättssäkerheten för de jägare som kan bli anmälda.

Hon förtydligade:

”Finns det rättsligt stöd för Länsstyrelsen i Västra Götaland och Naturvårdsverket att agera på detta sätt, är anonyma anmälningar likt denna kampanj en önskvärd metod, och slutligen, har regeringen gett Naturvårdsverket och länsstyrelserna detta i uppdrag?”.

 

Myndighetens uppdrag

Riksdagsledamotens tankar landade i följande fråga:

– Anser statsrådet och regeringen att en kampanj för anonyma anmälningar är i enlighet med länsstyrelsernas uppdrag och om så inte är fallet, avser statsrådet att ta något initiativ i frågan​?

Nu har regeringen svarat, men det är inte civilminster Lena Micko som svarar.

 

Strategisk grupp arbetar mot illegal jakt på rovdjur

Samråd och samarbete

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

Istället är det landsbygdsminister Jennie Nilsson som fått uppdraget, och hon förutsätter att myndigheten, i det här fallet länsstyrelsen i Västra Götaland, följer gällande lagstiftning och samråder med andra berörda myndigheter i denna fråga, liksom i andra frågor.

Regeringen ser allvarligt på illegal jakt och det är viktigt att jaktbrott utreds och beivras. Det är i första hand Polismyndighetens uppgift att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet. Länsstyrelsen har dock också ett ansvar som tillsynsmyndighet i fråga om bl.a. skydd för den biologiska mångfalden.

Länsstyrelsen har även det regionala ansvaret för viltförvaltningen och regeringen anser att samverkan mellan olika myndigheter och organisationer är viktigt för att motverka jaktbrott.”

Med stöd av den argumentationen kommer landsbygdsminister Jennie Nilsson inte att ta några initiativ i frågan.

Frågan och ministerns svar finns här.

 

Naturvårdsverket: Gruppen ska tydliggöra roller och ansvar

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev