Läs också Strategisk grupp arbetar mot illegal jakt på rovdjur