Med Naturvårdsverket som sammankallande bedriver svenska myndigheter ett organiserat samarbete för att avslöja illegal jakt på stora rovdjur. Foto: Lars-Henrik Andersson och Mostphotos.

Strategisk grupp arbetar mot illegal jakt på rovdjur

Premium

Myndigheternas arbete mot illegal jakt på stora rovdjur intensifieras. En särskild grupp med representanter från flera myndigheter har bildats, med Naturvårdsverket som sammankallande. Målsättningen med gruppens arbete är bland annat att arbeta för att lagstiftning ändras, när man anser att det behövs.

Den speciella gruppen, eller som den benämns, ”Strategiska gruppen i arbetet med förebyggande av illegal jakt på stora rovdjur”, har varit igång en tid vid det här laget.

Vid den första träffen, som enligt gruppens mötesanteckningar hölls i slutet av augusti 2019, deltog representanter från Naturvårdsverket, flera länsstyrelser, Polisen och från Åklagarmyndighetens REMA-enhet.

 

”två gamla bekanta för de som tar del av nyheter”

 

Den sistnämna representerades av två gamla bekanta för de som tar del av nyheter om jaktbrottsutredningar – miljöåklagarna Christer B Jarlås och Åse Schoultz. De båda har också deltagit vid efterföljande möten.

Andra som var med under uppstarten var Jens Andersson och Jessica Backeryd från Naturvårdsverket, Joakim Lundqvist från Polismyndigheten samt Nelly Grönberg och Linda Andersson från länsstyrelserna i Västra Götaland och Jönköping.

 

Tillsyn i landet

Vad har då den strategiska gruppen arbetat med, vilka frågor tas upp och vilka förslag väcks? Ja, det går från högt till lågt. På senare tid har gruppen på byråkratiskt vis ägnat tid och möda åt att ta fram en handlingsplan, där det ska framgå hur samverkan mellan myndigheterna är organiserad och hur tillsynen går till ute i landet.

Om man ska tolka mötesanteckningarna går arbetet lite trögt, tidsplanen för när de olika myndigheterna ska komma med sina förslag till skrivningar i handlingsplanen håller inte.

 

Ökad aktivitet

Den strategiska gruppen har utöver handlingsplanen haft många punkter på agendan vid de sju möten som hållits så här långt. Kanske kan den ökande aktiviteten mot illegal jakt ute i landet, åtminstone till del, förklaras av gruppens arbete.

 

”kampanjar för att medborgare anonymt ska ange misstänkta tjuvjägare”

 

Så har man till exempel diskuterat hur länsstyrelserna i ökad utsträckning ska kunna arbeta mot illegal jakt, med hänsyn taget till vad Naturvårdsverket anger att rovdjursbidrag får användas till.

Länsstyrelsen i Västra Götaland – som kampanjar för att medborgare anonymt ska ange misstänkta tjuvjägare – nämns särskilt i sammanhanget, även om inte just kampanjfilmen noteras i mötesanteckningarna.

 

Laglig björnjakt?

Vidare diskuteras Polisen i Region Bergslagens och Norrbottenpolisens arbete mot illegal jakt. Båda har uppmärksammats på senare tid.

Dalapolisen genom tillslaget med insatsstyrka mot ett jaktlag som var i skogen för att sätta ut saltstenar, och polisen i Norrbotten för sina planer att övervaka skogarna i trakterna av Arjeplog med drönare, för att förhindra och avslöja jaktbrott.

 

Naturvårdsverket: Gruppen ska tydliggöra roller och ansvar

Björnjakten har också varit föremål för gruppens intresse. Anteckningarna från mötet är knapphändiga, men det framgår att man diskuterar om det som idag sorterar under begreppet jaktetik istället bör vara föremål för lagstiftning.

Frågan om det är lagligt att sälja björnjakt har också varit uppe till behandling. Man funderar på om det kan vara ett brott mot CITES-lagstiftningen.

 

Utbildning behövs

Gruppen har kommit fram till att poliser som jobbar med jakt- och artskyddsbrott behöver utbildas, något många kan skriva under på. Särskilt efter de brister på området som uppdagats i samband med utredningen om grovt jaktbrott mot företagsledaren Karl Hedin med flera.

 

”det är bara Karl Hedin som nämns”

 

Karl Hedin står för övrigt som en annan punkt som vid två tillfällen har behandlats av ”Strategiska gruppen i arbetet med förebyggande av illegal jakt på stora rovdjur”.

Både att åtal har väckts och när rättegången ska hållas har noterats i minnesanteckningarna. Men det är bara Karl Hedin som nämns i sammanhanget. Övriga åtalade tycks vara av mindre intresse i det förebyggande arbetet.

 

Vill förstå missnöje

När Svensk Jakt begär att få ut protokollen, eller minnesanteckningarna, från den strategiska gruppens möten får vi också något som kan liknas vid en programförklaring. Vad man i gruppen ska arbeta med och sträva efter.

Utöver bättre samverkan mellan de involverade myndigheterna vill gruppen också se en sådan med allmänhet, jägarorganisationer och ”organisationer som utgör en samlande enhet för landsbygdsbefolkning samt med personer som vi lokalt och regionalt vet har stora kontaktnät och genom detta kan hjälpa oss att förstå grunden till missnöjet”.

Vidare vill man hitta rutiner för samverkan då det finns misstankar om brott mot jaktlagstiftningen, och man vill verka för en effektivare hantering av ärenden rörande misstanke om illegal jakt på rovdjur.

 

Nya föreskrifter

Under rubriken frågor som finns anledning att ta upp vid kommande möten nämns gemensamma utbildningsinsatser mellan polis, miljöåklagare och länsstyrelser, vilka rutiner som ska gälla i samband med begäran om åtalsprövning om grova jaktbrott samt information och diskussion om nya föreskrifter, aktuella ämnesområden och frågeställningar samt kommande rättegångar och domar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev