Läs också Naturvårdsverket: Gruppen ska tydliggöra roller och ansvar