Naturvårdsverket ser arbetet mot illegal jakt som en del av viltförvaltningen. Att samordna insatserna från olika myndigheter görs bland annat på grund av att gränserna idag anses otydliga. Foto: Ingemar Pettersson och Mostphotos

Naturvårdsverket: Gruppen ska tydliggöra roller och ansvar

Premium

Gränsen mellan vilka myndigheter som har ansvar för vad är otydlig i rovdjursförvaltningen, då illegalt dödande av vilt berör både artskyddsförordningen och jaktlagen. Därför finns det ett behov av samverkan. Så motiverar man på Naturvårdsverket varför den strategiska gruppen mot illegal jakt bildats.

Som tillförordnad chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet svarar Carl-Johan Lindström på frågor om ”Strategiska gruppen i arbetet med förebyggande av illegal jakt på stora rovdjur”.

Carl-Johan Lindström, Naturvårdsverket.

– Syftet med gruppen är att få till god samverkan mellan myndigheter som arbetar med de här frågorna. Tanken är att lyfta övergripande frågor, ta fram gemensamma riktlinjer, verka för gemensamma utbildningsinsatser och öppna för samverkan på regional nivå, säger Carl-Johan Lindström.

Illegal jakt på stora rovdjur berör både artskyddsförordningen och jaktlagen vilket innebär att olika myndigheter ansvarar för frågorna.

– Det finns en otydlighet var gränsen går mellan regelverken. Hela idén med gruppens arbete är att det ska leda till mer enhetligt arbetssätt. När många myndigheter berörs finns det ett behov av samverkan för att vi ska arbeta så effektivt som möjligt, säger Carl-Johan Lindström.

 

Strategisk grupp arbetar mot illegal jakt på rovdjur

En del av förvaltning

Carl-Johan Lindström säger att det för Naturvårdsverket är en del av viltförvaltningen att också arbeta mot illegal jakt.

– Det är en av många frågor, men jag vill säga att den inte är särskilt prioriterad. Men det är en viktig fråga. Illegal jakt innebär lidande för viltet, enligt forskningen påverkas populationen av i varje fall varg negativt av illegal jakt. Om den illegala jakten är stor kan det också påverka möjligheten att bedriva licensjakt på till exempel varg.

 

• I handlingen Samverkansgrupp mot illegal jakt står det i punkten två att gruppen behöver hjälp med att förstå grunden till missnöjet. Mot bakgrund av rovdjursdebatten i Sverige under de senaste decennierna, hur är det möjligt att myndigheterna inte förstår grunden till missnöjet med ökade tätheter av olika rovdjur?

– Naturvårdsverket kan inte uttala sig för gruppen generellt. Det som skrivits ska nog sättas i ett större sammanhang, som att en ökad förståelse för missnöjet kan vara till fördel i arbetet. Jag kan säga att vi på Naturvårdsverket vet vad missnöjet beror på. Vi samverkar med olika intressenter, i bland annat Rovdjursrådet, som lyfter de här frågorna, så jag vill säga att vi har en bra bild.

 

• Vilken faktor anser gruppen vara den viktigaste för att stävja illegal jakt på stora rovdjur?

– Gruppen har inte rangordnat några faktorer. Än så länge har arbetet handlat om att tydliggöra roller och ansvar.

 

• Det sägs i en anteckning att skyddsjakter ska utföras av naturbevakare. Vad betyder det, mer exakt?

– Egentligen står det att det finns synpunkter på vilka som ska utföra skyddsjakter. Det är en fråga som diskuterats under många år, och det har framförts önskemål om det även från externa intressenter. Som vi ser det kan det ibland vara en fördel att naturbevakare utför skyddsjakter, men vi har inte landat i några slutsatser.

 

• Vilka jaktetiska aspekter vill ni lagstifta om beträffande björnjakten?

– Gruppen kommer inte att lämna förslag till ändrad lagstiftning. Det är en fråga för de enskilda myndigheterna.

 

• Men ändå, vad har man i gruppen sagt om jaktetik och björnjakten?

– Jag kan inte svara på det, eller företräda gruppen på det sättet. Men jag kan säga att det för Naturvårdsverkets del är en helt annan och komplicerad process att gå fram med ett lagförslag.

 

• I anteckningarna ställs frågan om att sälja björnjakt ens är lagligt. På vilket sätt knyter gruppen säljjakter på björn till illegal jakt?

– Det var bara en diskussionspunkt när björnjakten var igång. Frågan har inte diskuterats mer då gruppen anser att den har en koppling till CITES artskyddsfrågor.

 

• Anser ni på Naturvårdsverket att polisen gör ett bra jobb vad gäller illegal jakt?

– Det ingår inte i verkets roll att bedöma andra myndigheter, så vi har ingen åsikt i den frågan.

 

• Jag tänker att om polisen gjorde ett bra arbete skulle inte den här gruppen behövas?

– Jag kommenterar som sagt inte andra myndigheters arbete.

 

• Vad har det gjorts för analys av omfattningen av illegal jakt?

– Det är framför allt forskningsrapporten från 2020 om illegal jakt där en av slutsatserna är att den illegala jakten på varg är omfattande. Forskarnas slutsats är att illegalt dödande av varg är så stor att det påverkar populationen.

 

• Ett brett anslag mot illegal jakt innebär att oskyldiga misstänks och pekas ut. Har riskerna med det diskuterats i gruppen?

– Sådana frågor får ställas till polis och åklagare. Naturvårdsverket kan inte svara för andra myndigheters agerande. Men jag tänker att man skulle kunna prata om det i gruppen. Naturvårdsverket är sammankallande, och vi vill att vårt arbete ska utföras med stor respekt för allmänheten, säger Carl-Johan Lindström.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev