Att oskyldiga jägare riskerar att anges för brott de inte begått till länsstyrelsen i Västra Götaland är ett stort bekymmer, enligt Jägareförbundet som ställer frågor till Naturvårdsverket som finansierat länsstyrelsens kampanj. Foto: (i hägn) Ingemar Pettersson

Jägareförbundet: Länsstyrelse kan begå brott med anonymt angiveri

Är Länsstyrelsen i Västra Götalands kampanj mot illegal jakt på rovdjur, som innebär registrering av enskilda, förenlig med svensk lag? Frågan ställs av Jägareförbundet i en skrivelse till Naturvårdsverket.

Svensk Jakts avslöjande om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland använder bidragspengar från Naturvårdsverket, för att i en kampanj uppmana invånarna att anonymt ange jägare de tror jagar varg, har fått Svenska Jägareförbundet att agera.

Jägare ska anmälas anonymt för illegal jakt – oro för angiveri

I artikeln kunde chefen för länsstyrelsens viltenhet, Anita Bergstedt, inte svara på frågor om hur säkerheten för de som anmäls ska garanteras och hur registreringen av enskilda jägare ska fungera.
Frågorna ställdes mot bakgrund av att i en sådan infekterad fråga som varg och vargförvaltning, finns uppenbara risker att jaktmotståndare utnyttjar tillfället och i skydd av anonymitet okynnesanmäler oskyldiga jägare.

 

Frågor om rättssäkerhet

I en skrivelse till Naturvårdsverket ifrågasätter förbundet kampanjens syfte, som man kallar för ett anonymt angiveri av enskilda.
Efter att ha konstaterat att det är Naturvårdsverket som finansierar kampanjen med ett bidrag på 550.000 kronor, skriver förbundet att kampanjfilmen och artikeln på Svenskjakt.se väcker ett antal viktiga frågor kring rättssäkerhet.

 

I en rättsstat

Att motverka illegal jakt är viktigt, men ett sådant arbete måste ske inom de lagar och regler som gäller för en rättsstat, anser Jägareförbundet, som skriver:
Länsstyrelsen i Västra Götalands användning av Naturvårdsverkets bidragsmedel förefaller falla utanför denna grundläggande princip. Myndigheten uppmanar till anonymt angiveri av enskilda samtidigt som det helt saknas plan för hur anonymiteten för de personer som utpekas som brottslingar ska garanteras. Länsstyrelsen kan inte ens redogöra för om sådana anonyma tips är sekretessbelagda eller inte.

 

Önskar skriftligt svar

Tips om brottslighet ska lämnas till polisen och inte till en länsstyrelse som inte ska åta sig polisiära uppgifter. Särskilt som man inte kan garantera sekretess, heter det också i skrivelsen.
Jägareförbundet anser också att det finns tveksamheter kring registrering och lagring av personuppgifter som kommit från anonyma källor, och om det är förenligt med dataskyddsförordningen:
Detta gäller oavsett uppgiften diarieförts eller som länsstyrelsen uttalat, kommer att ’hållas ordnad på annat sätt’.”
I skrivelsen, som är undertecknad av förbundsordförande Torbjörn Larsson, önskar Jägareförbundet få ett skriftligt svar från Naturvårdsverket, som ju beviljat bidraget till kampanjen, om vad verket ska göra för att garantera enskildas rättssäkerhet enligt svensk lagstiftning.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev