Länsstyrelsens kampanj där allmänheten uppmanas att anonymt anmäla illegal jakt på varg oroar företrädare för Jägareförbundet i Västra Götaland. Arkivfoto: Lars-Henrik Andersson & Olle Olsson

Jägare ska anmälas anonymt för illegal jakt – oro för angiveri

En kampanjfilm med uppmaningen att lämna anonyma tips om illegal jakt till Länsstyrelsen i Västra Götaland rör upp känslorna. Göte Johansson, ordförande i Jägareförbundet Västra Götaland Väst, ser med stor oro på vad länsstyrelsens kampanj kan få för effekter.

I en kampanjfilm som publicerats på Västra Götalands länsstyrelses Facebooksida uppmanas människor att anonymt tipsa om illegal jakt på varg. I filmen sägs att det är bäst att skicka anmälan per post, och det understryks att den inte ska skrivas under med namn.

Filmen har finansierats genom ett särskilt bidrag från Naturvårdsverket där länsstyrelsen fick 550.000 kronor för att under andra halvåret 2020 arbeta med åtgärder mot illegal jakt.

Skärmavbilder från filmen på Länsstyrelsen i Västra Götalands Facebooksida.

Redan tidigt, när länsstyrelsens roll vad gäller arbetet mot illegal jakt var uppe till behandling under ett möte, var ordförandena för Jägareförbundets tre länsföreningar i Västra Götaland tydliga med det olämpliga i att länsstyrelsen sysslar med rent polisiära saker när det gäller rovdjursproblematiken.

Göte Johansson.

– Jag är orolig för följderna. Det blir ett sätt för jaktsabotörer och andra jaktkritiker att okynnesanmäla för att ställa till problem för jägare. Att anmäla ett brott är en sak, men här handlar det om att anmäla misstänkta brott. Dessutom ska brott anmälas till polisen och inte till länsstyrelsen, säger Göte Johansson till Svensk Jakt.
Han är utöver det mycket bekymrad över hur länsstyrelsens kampanjande ska påverka förtroendet mellan jägare och myndigheten. Något som redan är mycket ansträngt i Västra Götaland.

– Vill länsstyrelsen försämra förtroendet ytterligare är det här rätt väg att gå. Jag är rädd för att det blir spiken i kistan, säger Göte Johansson.

 

Ärende för polisen

Enligt Jägareförbundet i Västra Götaland har inte länsstyrelsen kompetensen att hantera ärenden som rör olaga jakt på stora rovdjur.

– Grova brott, ja brott över huvud taget, ska utredas av polis som har kompetensen att bedöma anmälningar som kommer in. Det hade varit en sak om länsstyrelsen uppmanat allmänheten att anmäla misstänkt illegal jakt till polisen. Som man nu agerar är det något helt annat, säger Göte Johansson.

 

”Att länsstyrelsen ska bedriva polisiär verksamhet känns tveksamt juridiskt, och det är definitivt mycket olustigt.”
– Göte Johansson

 

Han sitter i länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation, och ska lyfta frågan där, men har inte stort hopp om att det ska ge något resultat.

– Nej, det finns en stor risk att det inte går att komma längre. Men att länsstyrelsen ska bedriva polisiär verksamhet känns tveksamt juridiskt, och det är definitivt mycket olustigt, säger Göte Johansson.

 

Offentlighet och sekretess

Göte Johansson har också frågor om hur länsstyrelsen ska hantera inkomna anmälningar. Ska register över misstänkta upprättas? Blir anmälan offentlig handling? Hur ska personuppgifter skyddas?

När Svensk Jakt ställer frågorna till chefen på länsstyrelsens viltförvaltningsenhet, Anita Bergstedt, blir det uppenbart att man inte funderat färdigt kring sin kampanj.

– Diarieför vi ärenden är det offentliga handlingar. Sedan kan vi sekretessbelägga av olika anledningar, men för det mesta finns det ingen tillämplig paragraf för sekretess, och det är därför vi talar om att den som anmäler kan vara anonym, för det är svårt att garantera anonymitet annars.

 

• Jag tänker på den som blir anmäld. Med tanke på tonläget i vargdebatten är risken stor att ni får in okynnesanmälningar. Är namnet på den som pekas ut att ha jagat varg illegalt offentligt?

– Ja, du, svarar Anita Bergstedt, jag kan faktiskt inte riktigt svara på det rakt av.

 

• Ser du några problem med det?

– Ja, det ser jag ju absolut så det får vi titta på då.

 

• Hur ska ni hålla ordning på uppgifterna som kommer in. Ska ni föra register över misstänkta tjuvjägare?

– Det ska man väl inte ha, nej. Jag har inte kommit så långt i min tankeprocess så vi har hanterat detta, men det finns ju regler för hur myndigheter ska hantera olika uppgifter. Så jag har inget tydligt svar till dig där just nu, säger Anita Bergstedt.

Senare återkommer Anita Bergstedt med ett mejl där hon beskriver hur inkomna anmälningar ska hanteras:

”När Länsstyrelsen får in en handling kommer den antingen att diarieföras eller hållas ordnad på annat sätt. Anonymitet gällande uppgifterna i inkomna handlingar prövas först vid en begäran om utlämnande av handlingarna. Det innebär att Länsstyrelsen, om eller när vi får en begäran om att få ut handlingar som är inkomma hos oss, gör en sekretessprövning i det enskilda fallet. Om det finns grund för att sekretessbelägga uppgifter i handlingarna så kommer så att ske. Den som begärt ut handlingen har då möjlighet att begära ett överklagbart beslut om denne inte får ut handlingen i sin helhet.”

 

Del av tillsyn

Enligt Anita Bergstedt ingår det i länsstyrelsens uppgifter att ta in anmälningar om illegal jakt. Det är en del av den tillsyn som länsstyrelsen har över rovdjursförvaltningen.
– Det är ju inte så att en anmälan som kommer in tas för en sanning, utan det blir en pusselbit i vår tillsyn ute i det område där det påstås pågå illegal verksamhet. Att vi kan synas mer i de områdena, och kanske försöka ha mer information och förhoppningsvis få det att upphöra på något sätt.

 

• Det här rör sig om grov brottslighet. Är det länsstyrelsens sak att arbeta med sådan?

– Ja, vi ska ju förvalta vargstammen, och vi håller på att bygga upp ett samarbete med polis och åklagare. Vi får ha ett informationsutbyte beroende på vilken information vi får in. Polisen får avgöra hur de väljer att hantera det.

 

• Så tipsen ni får in går vidare till polisen?

– Det skulle de kunna göra. Det beror på en massa saker, naturligtvis. Sedan får man ha förståelse för, och det är likadant med all tillsyn som länsstyrelsen bedriver, att det händer att folk anmäler sina grannar för att de är oense om något helt annat. Det är något vi är väldigt medvetna om, så vi måste själva ha fog för att tro att det är riktiga uppgifter vi får.

 

• Men det är alltså en fara du ser med ett sådant här angiverisystem?

– Det är inget snyggt ord du använder där. Kallar du det angiveri om du ser någon slå ihjäl någon på gatan och sedan anmäler det. Det är väl allmänt så i samhället, att man ska anmäla brottslighet. Illegal jakt på varg är ett grovt brott, och det är inte orimligt att upplysa myndigheter om man har sådan information, säger Anita Bergstedt.

 

Stort problem

Gunilla Skotnicka.

På Naturvårdsverket betonar Gunilla Skotnicka, som beslutade om bidraget till länsstyrelsen, att arbetet med att motverka illegal jakt på stora rovdjur är viktigt, eftersom det är ett stort problem.

Hon vill inte kommentera hur anslaget använts i det här fallet, utan hänvisar till länsstyrelsen i Västra Götaland med frågor om det.

– I länsstyrelsens ansökan betonas hur viktigt det är med samverkan mellan både andra myndigheter och organisationer för att motverka illegal jakt. Om jägare är oroliga för hur länsstyrelsen bedriver sitt arbete, är det lämpligt att ta upp det med myndigheten för att räta ut de frågetecken som finns, säger Gunilla Skotnicka.

 

Ingen succé

Tilläggas kan att man så här långt knappast kan tala om succé för kampanjmakarna.

När Svensk Jakt begär att få ut samtliga anmälningar vad gäller illegal jakt som inkommit till Länsstyrelsen i Västra Götaland från 1 januari förra året fram till nu, visar det sig att det inte finns en enda.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev