Naturvårdsverket beviljar skyddsjakt på älg i Norrbotten. Jakten får pågå in i april månad.

Naturvårdsverket beviljar skyddsjakt på älg i Norrbotten. Jakten får pågå långt in i april månad. Foto: Mostphotos

Naturvårdsverkets beslut: Sveaskog får skyddsjaga älg fram till mitten av april

Det råder djup snö och skarföre i Norrbotten.
Det hindrar inte Naturvårdsverket från att ändra länsstyrelsens beslut och bevilja Sveaskog skyddsjakt efter 18 älgar norr om Harads. Frågan om jakt från helikopter bollar myndigheten tillbaka till länsstyrelsen.

Det var strax före jul som Sveaskog ansökte om att få skyddsjaga 32 älgar norr om Harads med hjälp av helikopter, skoter och drönare. Länsstyrelsen i Norrbotten sade nej till skyddsjakt. Sveaskog överklagade då till Naturvårdsverket som nu kommit med sitt beslut, som innebär att myndigheten delvis bifaller överklagandet.

Sveaskog får inte skyddsjaga vandringsälg

Naturvårdsverket återförvisar dock ärendet till länsstyrelsen i de delar som gäller jakt med hjälp av helikopter, skoter och drönare ”samt om länsstyrelsens beslut i de återförvisade delarna ska förenas med verkställighetsförordnande.”

 

Stora skador

Naturvårdsverket motiverar sitt beslut med bland annat följande skrivning: ”Av Naturvårdsverkets riktlinjer framgår hur bedömningen av allvarlig skada ska göras. Det råder inga tvivel om att de skador som redan har uppstått och som i fortsättningen kommer att uppstå typiskt sett överstiger vad som kan anses normalt eller rimligt att tolerera och därmed är att betrakta som en allvarlig skada. Även en större enskild skogsägare som bedriver aktivt skogsbruk ska ha möjlighet att få tillstånd till skyddsjakt.”

 

Ingen beslut för Västerbotten

Naturvårdsverket menar också att Sveaskog inte ensamt råder över avskjutningen och att älgarnas vandringsmönster inte är helt fastlagda.

Lokala jägare bekymrade över Naturvårdsverkets skyddsjaktbeslut

Naturvårdsverkets beslut gäller även om det nu skulle komma in en överklagan.

 

Naturvårdsverket svarar

Christer Pettersson, Naturvårdsverket, hur ser du på handläggningstiden i ärendet, totalt tre månader, när skyddsjaktsärenden ska behandlas skyndsamt?

– Jul- och storhelg bidrog säkert, sedan söker länsstyrelsen så mycket underlag som möjligt. Strävan är dock att handläggningen ska ske skyndsamt men jag kan inte svara på varför länsstyrelsens beslut inte kom förrän 5 februari. När ärendet kom till oss så har det varit högprioriterat. Det är ett omfattande material i ärendet, säger Christer Pettersson vid Naturvårdsverket.

 

Varför återförvisar ni frågan om älgarna ska få skyddsjagas med helikopter, skoter eller drönare? Är frågan för känslig?

– Det som gäller är instansordningsprincipen, alltså att första instans ska ta ställning till det. För min del tycker jag inte det är svårt eller känsligt ta ställning i den frågan. Naturvårdsverket har i två tidigare fall beslutat om helikopter vid skyddsjakt på älg. Det är hur man använder helikoptern som är det viktiga. Det kan faktiskt vara mindre risk för onödigt lidande än annan form av skyddsjakt, till exempel med skoter. Vi har märkt älgar i 40 år med hjälp av helikopter, säger Christer Pettersson.

 

Inget beslut

Naturvårdsverket har ännu inte tagit beslut om den överklagan som Sveaskog gjorde i Västerbotten där det statliga skogsbolaget också fick avslag på sin ansökan om att skyddsjaga 50 älgar i ett område utanför Lycksele.

 

Sveaskog vill inte kommentera

Sveaskog vill inte kommentera beslutet. ”För tillfället behöver vi gå igenom beslut mer, innan vi ger en utförligare kommentar”, skriver Niclas Brantingson, presschef vid Sveaskog.

 

 

[totalpoll id=”153448″]

 

Följande villkor gäller för skyddsjaktbeslutet:

• Skyddsjakten får bedrivas från och med den 20 mars 2020 till och med den 12 april.
• Högst 18 valfria älgar får fällas.
• Högst tre valfria älgar får fällas per jakttillfälle och jaktområde/såt för att uppnå maximal skrämseleffekt.
• Skyddsjakten får inte bedrivas i form av drevjakt.
• Skyddsjakten får inte genomföras med hjälp av lös hund.
• Skriftlig rapport om skyddsjaktens utförande och resultat ska inlämnas till Länsstyrelsen i Norrbottens län senast den 8 maj.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev