Läs också Sveaskog får inte skyddsjaga vandringsälg