Bild tagen under Sveaskogs helikopterinventering i det aktuella skogsskiftet i Harads, där älgar under lång tid har samlats för vinterbete. Foto: Sveaskog

Sveaskog får inte skyddsjaga vandringsälg

Premium

Sveaskog fick avslag på sin ansökan om skyddsjakt på älg norr om Harads.
Så här motiverar länsstyrelsen sitt beslut.

Som Svensk Jakt rapporterat i ett flertal artiklar har Sveaskog ansökt om skyddsjakt på 32 älgar norr om Harads i Bodens kommun. Det statliga skogsbolaget har även flugit över området och räknat älgarna.

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen var med på överflygningen. Skogsstyrelsen har uppgett att det finns omfattande skador i området, närområdet och längs hela älvdalen.

 

Klarar skogsföryngringen

Några områden kring Edefors norr om Harads har stora skador, men med anledning av en gynnsam bonitet så skjuter nya plantor upp underifrån hela tiden vilket resulterar i att antalet plantor är tillräckligt många för att klara kraven i skogsvårdslagen, uppger Skogsstyrelsen för länsstyrelsen.

Så här står det i länsstyrelsens beslut:

”Skogsstyrelsen har uppgett att skadorna ökat vintern 2017/2018 på grund av snödjupet som lokalt var upp till 1,5 meter. Området är sedan mycket lång tid tillbaka känt som ett område där mycket älg samlas vintertid som ett resultat av älgvandringen efter älvdalarna när älgarna kommer ner från de högre belägna områdena där de står under sommaren och hösten. Skogsstyrelsen har vidare uppgett att skyddsjakt nog är rimligt för att decimera antalet älgar i området för att minska betestrycket. Skogsstyrelsen kan dock inte ge ett definitivt svar huruvida områdets ungskogar klarar skogsvårdslagens krav med anledning till det som angetts tidigare gällande plantor som skjuter upp underifrån. Om plantor inte skjuter upp underifrån löper bestånden förmodligen stor risk att inte nå upp till lagens krav.”

 

Gamla skador

Länsstyrelsen motiverar även sitt avslag med att syftet med skyddsjakt är att förhindra allvarlig skada och inte att kompensera för redan uppkommen skada.

”Länsstyrelsen gör bedömningen att Sveaskog har haft kunskap om älgarnas spridningsområde från tidigare märkningar i området och även möjlighet att verka för att förhindra skador genom ökade avskjutningar i spridningsområdena samt föreslå jakttidsfönster i vandrings- och koncentrationsområdet.”

Vidare konstaterar länsstyrelsen att området kring Edefors, norr om Harads, är ett koncentrationsområde för vandringsälg historiskt sett dit älg söker sig vintertid.

 

Vinterbete för älg

”Det berörda området kan benämnas som en flaskhals där älgarna trycks mot älven med anledning till områdets topografi. Områdets goda bonitet ger bra förutsättningar för vinterbete för de vandrande älgarna. Den som anlägger stora ytor med ungskog i dessa områden kan komma att få mer skador än vad som anses normalt i andra områden. Ovanstående bör framförallt gälla större aktörer inom sektorn då de har andra möjligheter att jobba för minskade skador än vad enskilda mindre markägare har.”

Sveaskog: ”Vi kommer överklaga”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev