Sveaskog ansöker nu om skyddsjakt på 32 älgar och i ansökan föreslår bolaget att helikopter används under en eventuell skyddsjakt. Karta: Google Maps Foto: Lars-Henrik Andersson

Sveaskog vill skyddsjaga älg från helikopter

Sveaskog ansökte strax före jul om att få skyddsjaga 32 älgar på två skogsfastigheter norr om Harads i Norrbotten. Antingen med hjälp av helikopter eller skoter och drönare.
Bolaget anger omfattande betesskador som skäl för skyddsjakten.

I första hand vill Sveaskog fälla älgarna från helikopter och i andra hand yrkar bolaget att länsstyrelsen ger tillstånd att använda drönare och skoter i samband med skyddsjakten.

I sin ansökan om skyddsjakt skriver Sveaskog att tillstånd till skyddsjakt bör ges för att förhindra allvarlig skada på skog. Länsstyrelsen i Norrbotten ska nu ta ställning till ansökan. Sveaskog hänvisar även till Naturvårdsverkets riktlinjer om att pågående skador bör vara så omfattande att det är nödvändigt stoppa dem för att förhindra att framtida ackumulerande skador når en allvarlig nivå.

 

Hårt betestryck

Betesskadorna är mycket höga i området, påpekar Sveaskog. Så pass höga att Skogsstyrelsen bedömt att bestånden i området inte uppfyllde skogsvårdslagens minimikrav på antal godkända huvudstammar. Därför fick Sveaskog ett föreläggande om att utföra återväxtåtgärder.

Så här skriver Sveaskog i sin ansökan till länsstyrelsen:

”Sveaskog menar att det är uppenbart att det för att förhindra ytterligare allvarlig skada på skogen är nödvändigt att bolaget ges tillstånd att genomföra skyddsjakt i området i enlighet med denna ansökan. Meddelas inte ett sådant tillstånd kommer det tveklöst att orsakas ytterligare mycket omfattande skador i området. Sveaskog kommer i sådant fall inte heller att kunna fullgör skyldigheten att genomföra återväxtåtgärder enligt föreläggandet från Skogsstyrelsen.”

 

Vandringsälg

Skadorna i området har, enligt Sveaskog, orsakats av älgar som inte uppehållit sig i området under den ordinarie jakttiden. Skadorna har istället orsakats av älgar som befunnit sig i området efter den ordinarie jakttidens utgång.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev