Sveaskog anser att dagens förvaltningssystem inte klarar av att hantera problemet med vandringsälg och koncentrationsområden då jakttiden på älg i normalfallet är slut innan älgarna når vinterbetesområden. Jägareförbundet Norrbotten anser dock att Sveaskogs skyddsjaktsansökan är ett slag i ansiktet på jägarna. Foto: Lars-Henrik Andersson

Jägareförbundet: ”Ett slag i ansiktet på jägarna”

Premium

Sveaskogs skyddsjaktanasökan på älg i Norrbotten får nu kraftig kritik från jägarhåll. Jägareförbundet Norrbotten kallar ansökan för ett slag i ansiktet på de jägare som följt avskjutningsplanerna och därmed sänkt älgstammen.

Som Svensk Jakt tidigare kunnat berätta vill Sveaskog skyddsjaga 32 älgar norr om Harads.

Sveaskog skriver i ett pressmeddelande att stora koncentrationer av älg vintertid i kombination med att avskjutningsmålen inte blivit uppfyllda under ordinarie jaktperiod medfört stora betesskador på områdets skogsplantor.

Sveaskog vill skyddsjaga älg från helikopter

 

 

Dessutom anser Sveaskog att nuvarande förvaltningssystem inte klarar av att hantera problemet med vandringsälg och koncentrationsområden då jakttiden på älg i normalfallet är slut innan älgarna når vinterbetesområden.

 

Kända vandringsmönster

Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent vid Jägareförbundet i Norrbotten, påpekar dock att det

Mikael Lundberg, Sveaskog.

sedan tidigare är väl känt hur älgarna vandrar i de aktuella områdena.

Sveaskog försvarar också metoden att använda helikopter vid en eventuell skyddsjakt.

– Helikopter är en effektiv metod som utsätter älgarna för mindre stress och skada jämfört med en utdragen skyddsavskjutning på traditionellt sätt. Helikopter används redan vid skyddsavskjutning av annat vilt. Jakten är det enskilt viktigaste verktyget för att minska betesskadorna och när vi nu inte lyckades uppnå avskjutningsmålet tvingas vi till denna drastiska åtgärd för att kunna uppfylla skogsvårdslagen, säger Mikael Lundberg, skogsvårdschef på Sveaskog.

Sveaskogs ansökan sträcker sig fram till den 15 februari.

Sveaskogs skyddsjaktsansökan väcker starka reaktioner

 

Jägareförbundet Norrbotten tycker att länsstyrelsen borde avslå Sveaskogs ansökan. I ett brev till länsstyrelsen skriver Jägareförbundet Norrbotten följande:

”Jägareförbundet ifrågasätter inte de betesskador som redovisas och inte heller i grunden markägares rätt att söka skyddsjakt då man finner så påkallat. Men i detta fall anser vi att frågan bör hanteras på annat sätt.”

 

Har minskat

Björn Sundgren, Jägareförbundet.

Jägareförbundet Norrbotten skriver även att flertalet av vandringsälgarna kommer från Sveaskogs marker.

”Älgförvaltningsgruppen för området har inte diskuterat några extrema åtgärder för området utan lagt långsiktiga planer för att hantera detta. Detta har skett då Sveaskog har innehaft ordförandeposten i denna grupp. ”

Jägareförbundet menar också att i områden med vandringsälg så är det ofrånkomligt att älgar kommer att påverka vissa bestånd negativt.

”Älgstammen i området har genom avskjutning sänkts under en lång följd av år och antalet älgar som samlas i området bör rimligen vara färre nu än för några år sedan. Jägareförbundet ser denna ansökan som ett slag i ansiktet på de jägare som har följt de avskjutningsplaner som funnits och därmed sänkt älgstammen.”, heter det i Jägareförbundets skrivelse till länsstyrelsen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev