Läs också Sveaskog vill skyddsjaga älg från helikopter