Anna-Caren Sätherberg (S) gav i fredagens debatt i riksdagen inget svar på frågan om direktiven till utredningen av en ny renskötsellag ska breddas. Foto: Kjell-Erik Moseid & Riksdagen

Minister duckade i fjälljaktsfrågan – gav inga svar om direktiven breddas

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) gav inget svar på frågan om direktiven till utredningen av en ny renskötsellag ska breddas. En utredning som kan få stora konsekvenser för jägare, fiskare, samer, lokalbefolkning och näringsliv. Även utredningens sekretariat fick skarp kritik för att jobba med frågor som inte är beslutade och att politikerna inte informerats.

Lars-Henrik Andersson Publicerad 18 februari 2022 - 14:20

Mattias Karlsson (M) och Kjell-Arne Ottosson (KD) har i var sin interpellation till landsbygdsministern ställt frågan varför utredningens direktiv inte breddas. Utredningen ska i ett delbetänkande titta på om eventuellt andra samebyar än Girjas också har ensamrätt att upplåta jakten och fisket. På fredagen debatterades frågan i riksdagen.

 

Tillkännagivande i juni

Anledningen till riksdagsledamöternas frågeställning är att en majoritet i miljö- och jordbruksutskottet i juni förra året klubbade igenom ett tillkännagivande. I tillkännagivandet står det att riksdagen anser att nuvarande utredningsdirektiv har skapat en alltför stor osäkerhet hos lokalbefolkningen och andra som i generationer jagat och fiskat i de områden som nu Girjas sameby fick ensamrätt till efter en dom i Högsta domstolen.

All jakt i stora delar av Norrland hotad – Jägareförbundet slår larm

Riksdagsledamoten Mattias Karlsson (M) tror att det finns goda chanser för att Sverige ska få handelstillstånd i EU.

Mattias Karlsson (M).

– Dessa grupper nämns inte i nuvarande direktiv och inte heller de organisationer som samlar jägare, sa Mattias Karlsson och fortsatte:

– Vidare står det i tillkännagivandet att direktiven i större grad också bör beakta annan näringsverksamhet såsom skogsbruk och turism. Därför är det riksdagens syn att utredningens direktiv ska kompletteras med att förslag ska tas fram som tar hänsyn till samers rätt men också beaktar lokalbefolkningens och övriga svenskars tradition, intresse och behov av att jaga och fiska på det sätt som skett under lång tid. Detta ska ske i en inkluderande dialog med berörda parter för att hitta en hållbar väg framåt.

 

Nya direktiv?

Kjell-Arne Ottosson (KD).

– När kommer statsrådet och regeringen att meddela nya direktiv som följer riksdagens tillkännagivande? Ser statsrådet samma bekymmer kring delbetänkandet som många parter påtalar, och är statsrådet därmed även villig att agera i den frågan så att ärendet får den behandling som krävs för att det ska landa i ett hållbart beslut?, undrade Kjell-Arne Ottosson.

 

”Komplexa frågor”

– Jag är väl medveten om att det är komplexa frågor med svåra avvägningar och att kommitténs förslag får stor betydelse för många människor. Därför föregicks regeringens beslut av en omfattande och bred förankringsprocess. Dessutom bistås den parlamentariska kommittén av 10 sakkunniga och 26 experter, däribland företrädare för organisationer som samlar jägare, fiskare och skogliga intressen. Härutöver genomför sekretariatet ett stort antal möten med aktörer som kommer att beröras av kommitténs förslag, svarade Anna-Caren Sätherberg och hänvisade sedan att tillkännagivandet bereds inom regeringskansliet.

 

God insyn

Hon tyckte också att parlamentarikerna i Renmarkskommittén som utreder frågan har en god insyn.

Utredning överväger ge alla samebyar ensamrätt att upplåta jakten i fjällen

Både Kjell-Arne Ottosson och Mattias Karlsson sitter med i Renmarkskommittén.

– Under de besök jag gjort i Norrbotten, har jag upplevt den rädsla och förtvivlan som många har. Vi var tvungen flytta ett möte som vi skulle ha i Kiruna till en plats utanför Kiruna för man vågade inte visa sig ihop med oss. Det var jägare, näringslivsföreträdare, turistföretagare. De är jättebekymrade och rädda, sa Kjell-Arne Ottosson.

Rädsla bland fjälljägare – fick egen sittning med renmarkskommittén

Han fortsatte:

– Statsrådet säger att vi har god insyn. Ja i vissa delar, men senaste veckan har vi sett i media (läs: Svensk Jakt, reds. anm.) att det händer saker där sekretariatet jobbar med saker som vi i kommittén inte beslutat om. Det får vi läsa i media. Och det är saker som vi absolut inte står bakom.

Fjälljaktsutredare vill se avtal mellan jägarorganisationer och samebyar

När Anna-Caren Sätherberg avslutade debatten kom inget svar om direktiven till utredningen ska breddas.

– Frågan bereds i regeringskansliet.

– Statsrådet obstruerar. Det här är odemokratiskt, menade Mattias Karlsson som var starkt kritisk till att regeringen ännu inte tagit hänsyn till vad en majoritet i riksdagens miljö- och jordbruksutskott beslutat.

 

Se hela debatten:


Direktlänk till riksdagens webb-tv.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev