Centralstyrt och dyrare. Dessutom ökar kraven på jägarna när Naturvårdsverket tar över delar av det allmänna uppdrag som Jägareförbundet tidigare har haft. Foto: Martin Källberg och Kjell-Erik Moseid

Dyrare och centralstyrt när Naturvårdsverket tar över viltförvaltningen

Trots att Naturvårdsverket kommer att få extra medel för att främja viltvården vill myndigheten ha ännu mer – och verket vill centralisera delar av dagens viltförvaltning. Dessutom föreslår Naturvårdsverket en rad förändringar som en följd av det uppdrag myndigheten har fått av regeringen. Bland annat vill verket att jägarna ska rapportera in jaktresultat för övrigt vilt.

Den 7 januari beslutade regeringen att Naturvårdsverket får i uppdrag att främja landets viltvård. Naturvårdsverket ska se till att åtgärder som bland annat rör viltövervakning, trafikeftersök och klövviltsförvaltning utförs. Dessa tre delar ska upphandlas, enligt regeringens beslut.

Sedan januari har Naturvårdsverket utrett vad som behöver göras för att regeringens beslut ska förverkligas. Myndigheten fick fram till den 1 april på sig att redovisa vilka förändringar som behöver göras. Nu är arbetet med den utredningen klar, och det är relativt omfattande förändringar som Naturvårdsverket föreslår.

 

Regeringsbeslut: Delar av Jägareförbundets verksamhet ska upphandlas

Viltövervakning

Myndigheten konstaterar i en skrivelse till regeringen att det nya uppdraget innebär att Naturvårdsverkets ansvar för jakt och vilt utökas.

”Åtgärder som tidigare har utförts av Svenska Jägareförbundet ska nu istället Naturvårdsverket ombesörja att de utförs.”

I sitt beslut den 7 januari skrev regeringen att Naturvårdsverket ska få 38 miljoner kronor ur viltvårdsfonden, varav högst 2,4 miljoner kronor får gå till personalkostnader, högst 16,8 miljoner kronor till bidragsgivning, och högst 18,8 miljoner kronor till att säkerställa att vissa viltvårdsåtgärder utförs (viltövervakning, trafikeftersök och klövviltsförvaltning).

 

Kräver mer

Men enligt Naturvårdsverket kommer inte pengarna att räcka:

”Naturvårdsverket påverkas av förslagen genom att personal kommer att behöva anställas med särskilt ansvar för myndighetens arbete med viltövervakning.”

Myndigheten anser att uppdraget innebär mer arbete med att utveckla inventeringsmetoder och system för rapportering av jaktresultat, dessutom ansvar för årliga sammanställningar av data om viltstammarnas utveckling.

”En ytterligare arbetsinsats för Naturvårdsverket är framtagande av föreskrifter om anmälan av jaktresultat enligt det nya föreslagna bemyndigandet. Arbetet med att verka för en adaptiv förvaltning av klövvilt kräver ökade arbetsinsatser för Naturvårdsverket i syfte att identifiera framtida behov och säkerställa lämpliga lösningar med externa aktörer.”

 

Landsbygdsministern: Ingen ny viltmyndighet om Jägareförbundet ska ha en särställning

Ändra lagen

Naturvårdsverket skriver också att arbetet med att bidra till vilt och trafik kommer medföra en ökad arbetsmängd, och att man återkommer i frågan om hur framtida finansiering ska hanteras ur ett juridiskt och administrativt perspektiv.

En annan nyhet är att Naturvårdsverket vill ändra jaktförordningen för att kunna samla in jaktresultat för arter som omfattas av allmän jakt och skyddsjakt på enskilds initiativ. Annars, skriver Naturvårdsverket, riskerar Sverige att inte kunna genomföra sina rapporteringsåtagande när det gäller art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet.

För övrigt vilt som omfattas av allmän jakt finns i dag inget rättsligt stöd i jaktlagstiftningen för att samla in avskjutningsstatistik eller utföra inventeringar, uppger Naturvårdsverket och konstaterar att den enskilde jägaren kan ”få något mer arbete, beroende på vad den normalt sett jagar och i vilken omfattning jakten sker, genom en möjligt ökad skyldighet att anmäla jaktresultat i större omfattning än vad som krävs i dag.”

 

Jägarnas pengar upphandlas – Miljöpartiet: ”En seger”

Polisens roll

Naturvårdsverket har också synpunkter på systemet med trafikeftersök och föreslår därför att i samarbete med polismyndigheten ”Identifiera och prioritera behov av eftersöksekipage i länet och länets ansvarsområden. Identifiera och prioritera behov av kompetensutveckling av befintliga eftersöksekipage i länet. I uppdraget kan även ingå att stimulera utveckling av eftersöksekipage genom att informera om utbildningar och andra aktiviteter inom området.”

Hur upphandlingen av trafikeftersök, viltövervakning och klövviltsförvaltning ska gå till återkommer Naturvårdsverket med, enligt Maria Ohlman, avdelningschef vid Hållbarhetsavsdelningen vid Naturvårdsverket.

 

Jägareförbundet: Ett hot mot den jaktliga folkrörelsen

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev