Jägareförbundet reagerar kraftigt på Naturverkets förslag. Arkivbild: Lars-Henrik Andersson

Jägareförbundet: Ett hot mot den jaktliga folkrörelsen

Jägareförbundet är starkt kritiskt till Naturvårdsverkets skrivelse till regeringen. Förbundsordförande Torbjörn Larsson menar att Naturvårdsverkets förslag riskerar att rasera den jaktliga folkrörelsen.

Naturvårdsverket vill till stora delar centralisera den svenska viltförvaltningen, och kräver även mer resurser för detta av regeringen. Det gör myndigheten i en delredovisning av sitt uppdrag som regeringen gav verket den 7 januari.

 

Dyrare och centralstyrt när Naturvårdsverket tar över viltförvaltningen

Försiktigt positiv

Bo Sköld.

Det var då som regeringen beslutade att till stora delar begrava det så kallade allmänna uppdraget.

Svensk Jakt har i en rad artiklar granskat och redogjort för beslutet och dess konsekvenser.

Jägareförbundet, vars ledning uttryckt sig försiktigt positiv till regeringens beslut, är nu starkt oroade över utvecklingen och den skrivelse Naturvårdsverket skickat till regeringen.

I ett uttalande skriver Jägareförbundet:

”Naturvårdsverket vill tillskansa sig mer inflytande över förvaltningen, mer resurser från fonden och väljer att närmast förringa jägarkårens och förbundets insatser för viltvården under nästan ett århundrade.”

– Det är ovärdigt en myndighet som förväntas ansvara för viltförvaltningen att uppvisa en så bristande kunskap om jägarnas roll i viltförvaltningen, säger generalsekreterare Bo Sköld i ett uttalande.

 

Stora förändringar

Som Svensk Jakt tidigare kunde avslöja föreslår Naturvårdsverket en rad större förändringar i svensk viltförvaltning.

”Tankarna i verkets redovisning kan bara tolkas som försök till ett paradigmskifte där folkrörelseperspektivet raderas ut, den lokala förvaltningen och förankringen äventyras”, skriver Jägareförbundet i sitt uttalande.

Vidare anser Jägareförbundet att Naturvårdsverkets förslag handlar om centralstyrning där myndigheten med lagar och regler sätter sig över jägarnas ideella engagemang.

– Om Naturvårdsverkets förslag realiseras kommer det drygt 80-åriga handslaget mellan staten och jägarkåren att brytas. En överenskommelse byggd på ömsesidigt förtroende och respekt, säger Torbjörn Larsson.

 

Klara besked

Torbjörn Larsson.

Han anser att regeringen och landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) nu måste ge tydligt besked om vad myndighetens uppgift är.

– Regeringens uttalade intentioner har förbundet varit försiktigt positivt till, men Naturvårdsverket uttrycker en helt annan vilja och riktning för svensk viltförvaltning. Regeringen måste omgående ta det ansvar som följer av att ändra en jaktlig institution som fungerat väl – både för jakten och samhället – i över 80 år. Svenska Jägareförbundet kommer aldrig acceptera den riktning som verket pekat ut i sin skrivelse, avslutar Torbjörn Larsson.

Återstår alltså att se hur regeringen kommer ställa sig till Naturvårdsverkets förslag och om Jägareförbundets ledning alltjämt kommer att vara försiktigt positiv till regeringens intentioner.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev